Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

În fiecare an, la 8 noiembrie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. În această zi, nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci pe toate cetele îngereşti care nu s-au despărţit de Dumnezeu.

8 noiembrie

Sfinţii Părinţi au fixat o zi de cinstire închinată Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli, pentru că ei ne ajută să cunoaştem voia Domnului şi s-o putem împlini. Această zi este astăzi, 8 noiembrie. Numărul 8 este simbolul vieţii veşnice, iar noiembrie este a noua lună de la creaţie, care s-a săvârşit în luna martie, ca un simbol al celor nouă cete îngereşti.

Arhangheli şi îngeri

Prin cuvântul “arhanghel” înţelegem”mai mare peste îngeri” sau “cel dintâi dintre îngeri. “Înger” înseamnă vestitor, pentru că, ei vestesc pe pământ şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu.

Sf_-Mihail-si-GavriilSărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
Această sărbătoare a fost la origine o simplă aniversare anuală a sfinţi­rii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Mai târziu, ea a de­venit o sărbatoare comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. Sfinţii Arhangheli sunt cei dintâi îngeri, mijlocitori între Dumnezeu şi oameni. Ei au grijă şi milă de creştini şi-i ajută pe calea mântuirii mai mult decât ceilalţi îngeri. Sfântul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creştine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel. Sfântul Gavriil este, mai ales, protectorul fecioarelor creştine, al familiei creştine, protectorul mamelor care nasc copii, ca şi protectorul copiilor şi al călugăriţelor iubitoare de feciorie şi iubitoare de Hristos.

Sfântul Arhanghel Mihail
Mihail, în limba ebraică înseamnă “puterea lui Dumnezeu”. El este voievodul oştilor cereşti şi cel dintâi din ceata Sfinţilor Arhangheli. Poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Când Lucifer a greşit în cer şi au început a cădea mulţime de îngeri, atunci toate puterile cereşti tulburându-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: Să luăm aminte! Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toţi luând aminte de glasul lui şi la greşeala îngerilor răi, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: Certe-te pe tine Domnul! (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pămîntul făgăduinţei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. El s-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: Eu sînt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit (Iosua 5, 14).

Sfantul Arhanghel Gavriil

În limba ebraică Gavriil înseamnă “bărbat-Dumnezeu” şi este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. El a fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieştilor ei părinţi, Ioachim şi Ana. El a vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrîneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuil.Sfântul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria când petrecea în templu. El i se arăta adesea şi-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească la Sfânta Sfintelor. El a auzit cel dintîi despre taina întrupării lui Hristos. El a rostit cel dintâi numele Preadulcelui Iisus. El a pus nume Sfîntului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în Betleem s-a născut Mesia. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarcă în Nazaret.Ocroteşte fecioarele, mamele, păzeşte pruncii, duce rugăciunile cele fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor. El ajută la înmulţirea şi mântuirea neamului omenesc.

La multi ani tuturor celor ce poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

http://www.crestinortodox.ro

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 − 16 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.