Joi, şedinţă ordinară a Consiliului Local Simeria

În temeiul prevederilor art.39 alin.1, alin.3 şi alin.5 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Simeria, convocată prin Dispoziţia nr. 217/2019 a Primarului oraşului Simeria, pentru data de 30 mai 2019, ora 15,oo în Sala de şedinţe a Primăriei  oraşului Simeria, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune al Serviciului de iluminat public al oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Diverse.
 2. Întrebări şi interpelări.

Simeria, 22 mai 2019                                                                          SECRETAR,

NICOLAE ADRIAN TODOR

P R O I E C T E    D E    H O T Ă R Â R E

S U P L I M E N T A R E

30 mai 2019

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea de străzi urbane în oraşul Simeria, judeţul Hunedoara”.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.50/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.63/2018 privind aprobarea Normelor pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinerea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a oraşului Simeria.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului împrumutului oraşului Simeria, pe anul 2019.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2019.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Simeria”.

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria”

Iniţiator – Rîşteiu Emil-Ioan – primarul oraşului

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.