Comisia metodică a cadrelor didactice, sarcină nobilă de mare răspundere

Se apropie încheierea anului școlar 2019/2020, fond pe care se poate face un bilanț al activității comisiilor metodice ale cadrelor didactice, pe specialități, din unitățile școlare și care au avut un rol bine definit în contribuția calității procesului de învățământ.

Despre caracterul concret al activității în cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare, din Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara, am rugat-o să ne vorbească pe prof. Isabela SUSANYI.

– Evenimentele actuale petrecute în mediul școlar demonstrează că numai o pregătire eficientă a cadrelor didactice și a elevilor poate să ducă la obținerea unor rezultate optime.

Obiectivele didactice și măsurile care s-au luat la începutul anului școlar 2019/2020, în cadrul ariei curriculare Limbă și comunicare au implicat toți membrii comisiei și s-au desfășurat permanent.

Calitatea procesului de predare-învățare a fost și este o cerință primordială. O seamă de activități didactice au făcut posibilă îndeplinirea acesteia. Voi aminti că au fost îndeplinite toate acțiunile prevăzute în Planul managerial referitoare la îmbunătățirea demersului didactic.

Evaluarea elevilor prin diferite metode și strategii a răspuns nevoii de verificare a cunoștințelor. Elevii capabili care au fost selectați au participat la primele faze ale Olimpiadelor de limba și literatura română și au fost pregătiți suplimentar de d-nele prof. Romoșan Simona, Ivanik Irina, Oana Crăciunesc, rezultatele fiind bune.

Tradiția participării la Concursul între licee „Citești și câștigi!!!” organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva a fost continuată. Elevi din clasa a X-a, a XI-a și a XII-a, coordonați de prof. Susanyi Isabela, ne-au reprezentat unitatea școlară și au avut rezultate bune.

Am obținut și premii individuale în cadrul unor Concursuri și Proiecte educative concretizate în parteneriat cu ISJ Hunedoara, Biblioteca Huniadi și Primăria Hunedoara. Colaborarea și relațiile cu comunitatea sunt permanent în desfășurare.

Fiecare profesor a subliniat prin acțiuni educative de specialitate datele importante ale literaturii noastre, ale istoriei sau ale Uniunii Europene. Spre exemplu, în ce privește sărbătorirea evenimentelor determinante ale culturii noastre (Ziua Națională, 15 ianuarie, Crăciunul, Dragobetele, 1 Martie etc.), implicarea a depășit aria noastră, majoritatea cadrelor didactice fiind determinate și receptive să participe.

O muncă impresionantă s-a desfășurat în urma susținerii Concursului „Cea mai frumoasă clasă”, organizat în preajma Sărbătorilor de Crăciun. Elevii și profesorii au împodobit împreună clasele, unii le-au zugrăvit și au avut activități de creație la care au participat și profesorii diriginți. Cea mai frumoasă clasă a fost 9 P1, iar d-na profesoară Aurora Vălean a fost felicitată pentru originalitate. La sfârșit, domnul director Voinia Claudiu a recompensat truda elevilor și a profesorilor cu o excursie la Târgul de Crăciun de la Sibiu. Dovezile demonstrează că implicarea unei mase largi de elevi de liceu și școală profesională duce la un cumul de cunoștințe necesare în dobândirea experienței de viață a fiecăruia.

În Sărbătorirea Zilei limbilor europene s-au desfășurat activități organizate de prof. Adam Irina, Iancu Elena, Eros Alexandra și Zaharia Marta. Cei care au beneficiat de proiect au fost elevii claselor X P1 și X P2. Aceștia au răspuns și anul trecut la evenimentele metodice susținute de         d-nele profesoare.

Pe tot parcursul anului școlar s-a desfășurat pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, în vederea obținerii celor mai bune rezultate școlare. Cadrele didactice care predau la aceste clase au făcut pregătire suplimentară pe grupe de elevi sau prin derularea Proiectului ROSE. Participarea elevilor a fost una neașteptată. Elevii au fost interesați de acest proiect.

În afară de cursurile de perfecționare organizate de CCD Deva, în ceea ce  privește autoperfecționarea, reamintesc faptul că doamna profesoară Rișcuța Nicolette urmează și cursurile Facultății de engleză-germană ale Universității „Vasile Goldiș” din Arad.

Activitățile metodice aferente lunilor aprilie, mai și iunie, cât și activitățile care trebuiau să se desfășoare în „Săptămâna altfel” au fost amânate și vor fi realizate în anul școlar următor. În desfășurarea practicării activităților noastre, ne-am bucurat de întregul sprijin al conducerii unității de învățământ. Aceasta  au fost alături de noi. Ne-a susținut și ne-a îndrumat.

În fiecare parcurs educativ există puncte tari și puncte slabe. Orice activitate este perfectibilă. Se spune că „Numai cine nu muncește, nu greșește”. Împreună luăm decizii pentru a optimiza activitatea didactică. Așteptăm ca în anul următor școlar să pășească pe ușa unității noastre de învățământ copii buni, determinați să învețe și vom trece împreună peste încercări. Îi asigurăm că le vom acorda tot sprijinul.

Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.