PROFESORII DE RELIGIE – EXEMPLE PRIN VORBĂ ȘI COMPORTAMENT

Dialog cu pr. prof. dr. Gabriel Valeriu BASA, inspector şcolar de specialitate, disciplina religie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara – Deva.

–  Se apropie încheierea anului școlar 2019-2020. Cum apreciați respectarea, în unitățile școlare ale județului, a obiectivelor pedagogice privind predarea religiei din punct de vedere dogmatic?

–  Predarea religiei presupune respectarea deopotrivă a învăţăturii dreptei credinţe, dar şi a prevederilor cerinţelor curriculare în vigoare, ceea ce include, în mod firesc şi respectarea principiilor şi obiectivelor strategice ale pedagogiei. În acest mod ar fi firesc să se ajungă la realizarea şi formarea competenţelor, atât din punct de vedere al trăirii învăţăturilor de credinţă, cât şi al relaţionării, în mod firesc, cu tot ceea ce ne înconjoară, fie că vorbim de semenii noştri – mai apropiaţi sau simpli cunoscuţi – fie că vorbim de relaţia cu divinitatea, căreia îi datorăm totul, în chip fiinţial. Iar acest lucru, pot afirma îl realizează, în cea mai mare parte, cei care predau disciplina religie în judeţul nostru, fie că vorbim de profesori titulari sau de cei care sunt angajaţi ca şi suplinitori ori în regim de plata cu ora. Important este faptul că, în judeţul Hunedoara, aceia care se adresează copiilor, în proporţie de 100% sunt oameni de specialitate şi în general de vocaţie.

 

– Cât despre statutul orei și al profesorilor de religie, ce ne puteți spune?

– Statutul orei de Religie este acela de disciplină componentă a trunchiului comun, pe care copiii, conform declaraţiei părinţilor la momentul înscrierii în clasa pregătitoare, o urmează, în funcţie de apartenenţa lor religioasă. Aceştia frecventează ora de religie pe parcursul întregii perioade de şcolarizare (clasa pregătitoare – clasa a XII-a) sau până în momentul în care părintele sau elevul, dacă este major, revine asupra declaraţiei şi în baza prevederilor constituţionale, referitoare la drepturile omului, solicită participarea la ora de religie a unei alte confesiuni sau încheierea situaţiei şcolare fără disciplina religie.

De remarcat este faptul că părintele poate reveni asupra deciziei sale, iar unitatea de învăţământ este obligată, în urma aprobării în Consiliul de Administraţie, să ţină cont de hotărârea părinţilor.

 

– În anul școlar 2019-2020, profesorii au respectat metodica predării religiei și a particularităților de vârstă ale elevilor?

– Cu siguranţă profesorii din judeţul nostru, pentru reuşita demersului didactic, au respectat atât  particularităţile de vârstă ale elevilor cât şi cele individuale, iar metodele de lucru au fost selectate atât în funcţie de conţinuturile învăţării, cât şi de nivelul de dezvoltare şi puterea de percepere a elevilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât numărul profesorilor debutanţi este foarte  mic, iar ei sunt consiliaţi permanent de către profesorii metodişti, responsabilii de cercuri pedagogice sau colegii cu experienţă didactică din unităţile lor de învăţământ.

 

– Privind perfecționarea științifică și metodică a profesorilor de religie, ne puteți puncta ceva?

– În strânsă legătură cu ceea ce discutam anterior, se remarcă faptul că în proporţie de peste 75%  sunt profesori cu gradul didactic I sau II, aproximativ 15% au obţinut definitivatul, iar mai puţin de 10% sunt debutanţi. Cu toţii beneficiază atât de întâlnirile de lucru organizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde le sunt transmise toate noutăţile din punct de vedere curricular, dar şi de activităţile de abilitare curriculară, organizate prin intermediul Casei Corpului Didactic. Deopotrivă ei participă la celelalte cursuri de formare organizate de către Casa Corpului Didactic, dar şi la o serie de forme de perfecţionare continuă, asigurate de către proiecte cu finanţare europeană, cum este CRED-ul (Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi) sau prin diferite alte proiecte sau asociaţii. Acest  lucru îi ajută atât pentru dobândirea creditelor profesionale, de care fiecare cadru didactic are nevoie în cadrul ciclului de 5 ani al parcursului său de dezvoltare, cât şi la perfecţionarea din punct de vedere metodic.

 

– Ce ne puteți spune despre comportamentul și ținuta dascălilor de religie?

– Cu ajutorul lui Dumnezeu în judeţul nostru, cu câteva rare excepţii, aceia care predau disciplina Religie sunt oameni de vocaţie, exemple prin vorbă şi comportament pentru ceilalţi colegi din învăţământ, ei constituind şi un sprijin binevenit din punct de vedere moral. În fond însuşi faptul de a fi un om echilibrat într-o societate ca cea din zilele noastre, a oferi un sprijin necondiţionat pentru cei care au nevoie şi deopotrivă pentru formarea elevilor şi a semenilor şi de a-i învăţa că acesta este un lucru firesc, aşa cum fac în mare parte profesorii de religie, este  un lucru benefic. Desigur există şi excepţii, dar  cu ajutorul colegilor de catedră, a conducerilor unităţilor de învăţământ şi sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar şi a Episcopiei Devei şi Hunedoarei, lucrurile sunt pe un făgaş normal.

 

– Cum s-au implicat profesorii de religie în viața școlii, în colaborarea cu familiile elevilor și preoții din parohii?

– Buna colaborare existentă între Episcopia Devei şi Hunedoarei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean face ca profesorii noştri să se afle într-o relaţie firească cu preoţii din parohii. Aceasta permite ca şi preoții din parohii să fie implicaţi în proiecte educaţionale şi la rândul lor să poată oferi sprijin comunităţii şcolare.

Prin grija Preasfinţitului Părinte Episcop Gurie, Episcopia Devei şi Hunedoarei are un consilier cu probleme de învăţământ, care coordonează activităţile din centrele catehetice la care participă o parte dintre elevii noştri. Mai mult, părintele consilier Radu Trifon participă la activităţile la care este solicitat de către profesori şi asigură o altfel de formare a elevilor în cadrul acțiunilor la care este invitat. Sunt binecunoscute şi activităţile organizate cu binecuvântarea Preasfinţitului, cu ocazia zilei de 1 Iunie unde participă profesori, elevi şi preoţi din parohiile noastre. În cadrul acestora, un număr mare de elevi sub îndrumarea unor profesori sau preoţi sunt implicaţi într-o serie de conferinţe sau activităţi educative cu un curat caracter creştin.

Privind în ansamblu asupra implicării pofesorilor de religie în viaţa comunităţii şi a şcolii, se poate afirma cu toată sinceritatea că prezenţa orelor de religie la formarea copiilor noştri aduce un plus de valoare în procesul de formare a unei societăţi, în care să existe în majoritate oameni cu un caracter deosebit, bazat pe respectul faţă de semeni şi faţă de Dumnezeu, dar şi cu credinţa că dincolo de toate încercările acestei vieţi trebuie să aibă mereu conştiinţa propriei misiuni împlinite.

Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.