Bilanţ în comuna Pui: opt milioane de euro atraşi prin programe europene

Chiar dacă anul trecut comuna Pui a fost „văduvită” de anumite sume care i s-ar fi cuvenit la bugetul local, autorităţile locale nu s-au dat bătute şi au încercat să continue programele de investiţii publice folosindu-se de bani nerambursabili oferiţi de Uniunea Europeană.

Nu mai puţin de zece proiecte cu finanţare europeană, în valoare totală de opt milioane de euro, s-au aflat în derulare în comuna Pui, graţie unui aparat funcţionăresc care a ştiut să identifice nevoile oamenilor şi să le transpună în proiecte viabile, eligibile pentru finanţări nerambursabile.

Potrivit primarului Victor Ioan Stoica, fondurile europene vor contribui la modernizarea mai multor străzi şi uliţe, dar şi la modernizarea unui drum spre o exploataţie agricolă între satele Pui şi Galaţi.

În comuna Pui se va construi o grădiniţă, situată în imediata vecinătate a sălii de sport din localitate, unitatea fiind prevăzută cu 25 de locuri şi cu facilitatea de a oferi o masă caldă copiilor.

De asemenea, se va extinde reţeaua de apă potabilă în satul Uric şi canalizarea în satele Hobiţa, Uric şi Râu Bărbat. De asemenea, prin fonduri europene se va trece la modernizarea căminului cultural din satele Şerel şi Galaţi.

În plus, fondurile europene vor fi folosite şi pentru achiziţia unui utilaj multifuncţional în comuna Pui, acesta urmând să fie prevăzut cu diverse accesorii.

În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, proiectele depuse de Primăria Pui au fost acceptate la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II. Cu bani proveniţi din acest program guvernamental vor fi modernizate drumul comunal CD 64 – DN 66 – sat Fizeşţti, drumul comunal DC 71 Hobiţa- Uric, dar şi mai multe străzi din satul Băieşti.

În proiectele pe anul acesta ale Primăriei din comuna Pui se mai înscrie şi construcţia unui cămin cultural cu o capacitate de 200 de locuri, în satul Ponor, acest proiect fiind supus aprobării Companiei Naţionale de Investiţii.

Impozite şi taxe neschimbate în comuna Băiţa

Administraţia locală din comuna Băiţa menţine taxele şi impozitele la nivelul celor din 2018, actualizat cu rata inflaţiei, conform legii.

Autorităţile locale din comuna Băiţa apreciază că taxele şi impozitele locale pentru anukl 2019 trebuie să rămână la vechile valori, din anii trecuţi. Singura creştere a acestora ţine de rata inflaţiei, însă acest aspect este impus de legislaţia în vigoare şi nu depinde de voniţa consilierilor locali sau a executivului primăriei.

„Vom menţine taxele şi impozitele locale la nivelul de anul trecut pentru că oamenii nu-şi permit să achite mai mult. Din fericire, nu avem datorii pentru că toate sumele restante le-am acoperit din fonduri alocate de Consiliului Judeţean şi din rectificarea bugetară de la Guvern. În plus, am reuşi ca anul trecut să colectăm la bugetul local 85% din impozite”, a spus primarul Damian Diniş.

Dată fiind perioada de iarnă, cu zăpezi mari, eforturile executivului primăriei se îndreaptă, în aceste zile, spre operaţiunile de deszăpezire. În comuna Băiţa nu sunt probleme pentru că autorităţile au avut suficient spirit gospodăresc şi au reuşit să-şi cumpere propriile utilaje cu ajutorul cărora intervin atunci când este cazul.

Primarul cere şi puţină răbdare din partea localnicilor pentru că nu se poate interveni simultan în toate cele 11 localităţi aparţinătoare, însă oamenii care lucrează la deszăpeziri încearcă să rezolve problemele tuturor şi în timp cât mai scurt.

„Există suficient material antiderapant şi vom mai cumpăra circa 25 de tone de sare. Intervenţiile la deszăpezire sunt stabilite în funcţie de priorităţi, dar nu au fost cazuri de blocaje. Cele mai probleme le avem la Hărţăgani, Ormindea şi Peştera, dacă ninge puternic, dar ne mişcăm cît de repede se poate pentru a depăşi situaţia de criză şi oamenii să se poată deplasa rezonabil pe drumurile pe care administrăm”, a arătat primarul comunei Băiţa.

Primăria Deva continuă acțiunea de deszăpezire a trotuarelor și străzilor din municipiu.

Miercuri, 16 ianuarie, aproximativ 70 de angajați ai SC Salubritate SA Deva și ai SPIGM acționează pe străzile și trotuarele din oraș cu toate utilajele și uneltele din dotare și cu sare, nisip și clorură de calciu (soluție și solidă). Acțiunea de deszăpezire continuă în ritm susținut, astfel încât toate arterele de circulație din Deva să fie curățate.

Primăria Deva reamintește agenților economici și asociațiilor de proprietari că este în vigoare HCL 345/2018, care, în capitolul VI – Salubritate, la articolul 12 instituie obligația, atât pentru peroanele fizice cât și pentru persoanele juridice, la litera c): ”Facilitarea pe timp de iarnă a unei circulații normale, rutiere și pietonale, prin curățirea, ori de câte ori este nevoie, a zăpezii de pe căile de acces și a trotuarelor din jurul suprafețelor pe care le folosesc.”

Reamintim că devenii pot apela Dispeceratul pentru deszăpezire al operatorului SC Salubritate SA Deva, care funcționează 24 de ore din 24, la numărul de telefon: 0254/214143, atunci când există situații de intervenție în caz de zăpadă sau polei.

La Orăştie, impozitele locale au rămas nemodificate

Impozitele şi taxele locale, în municipiul Orăştie, pot fi achitate de contribuabili, începând de luni, 14 ianuarie 2019.

Impozitele pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport au rămas la nivelul anilor 2016, 2017 şi 2018, aplicându-se doar inflaţia de 1,34%, conform Noului Cod Fiscal.

Conform prevederilor Codului fiscal impozitul datorat pentru proprietaţile deţinute pe raza municipiului Orăştie se achită în 2 tranşe egale, până la 31 martie şi 30 septembrie.

Ca şi în anii precedenţi, persoanele fizice care achită impozitul pentru clădiri, teren şi mijloace de transport pentru întregul an până la data de 31 martie 2019 beneficiază de o bonificaţie la plată de 10%.

Persoanele fizice şi juridice care nu vor achita impozitul aferent scadenţelor vor datora majorări de întârziere în procent de 1% din cuantumul sumei neachitate, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare scadenţei.

Începând cu anul 2019, contribuabilii de pe raza municipiului Orăştie vor efectua plata taxei de salubritate la locaţiile indicate de către operatorul regional de salubritate, SC BRAI-CATA SRL, cu excepţia restanţelor din anii 2015-2018, care se vor achita tot la Primăria Municipiului Orăştie.

Amintim contribuabililor, persoane fizice, că plata impozitelor şi taxelor locale se poate face şi online pe site-ul “ghiseul.ro”.

În municipiul Hunedoara continuă proiectele pentru revitalizarea comunității

Un proiect cu trei componente, în valoare totală de aproape 10 milioane de lei (peste două milioane de euro), se află în faza de precontractare la ADR Vest.

Acesta vizează zone din centrul vechi al municipiului Hunedoara, mai precis, strada Castelului, albia râului Cerna și centrul de tineret care va fi realizat în apropierea Castelului Corvinilor. 

Valoarea totală a proiectului, în lei, este de 9,881,097.70. În euro, totalul ajunge la 2.121.545,40.

Strada Castelului

Prin reabilitarea străzii Castelului se urmărește îmbunătățirea infrastructurii și a standardelor și condițiilor de trai:

 • Strada Castelului va asigura legătura între principalele obiective ale Municipiului Hunedoara, inclusiv între Centrul de tineret și Albia râului Cerna, care vor fi reabilitate în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • legătura rutieră cu drumul județean DJ687E.
 • legătura între străzile Mihai Eminescu și Gabriel Bethlen;
 • sporirea și asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere și a condiţiilor de confort, concomitent cu creșterea vitezelor de circulație și implicit reducerea duratelor de transport;
 • efectuarea lucrărilor corespunzătoare de întreținere și modernizare;
 • reducerea impactului asupra mediului.

Centrul de tineret

Prin această investiție se are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Amenajarea spațiilor necesare funcționării centrului de tineret prin recompartimentări interioare care să asigure fluxurile necesare de circulație specifice funcțiunii, precum și consolidări și reparații structural locale. Reabilitarea presupune înlocuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice.
 • Sunt prevăzute lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare prin asigurarea unei termo-fono-izolații cât mai bune, cu sistem suplimentar de antiefracție și a unei ventilații naturale a spațiului.
 • Lucrările exterioare vor presupune reabilitarea fațadelor și schimbarea învelitorii, și refacerea tuturor elementelor de detaliu.
 • Prin reabilitarea clădirii se va avea în vedere accesul persoanelor cu dizabilități prin sistematizarea terenului exterior și rampă de acces în clădire.
 • Pentru a crea un centru de tineret ce permite realizarea unor activități specifice, se va amenaja curtea exterioară prin amplasarea unui amfiteatru exterior cu scenă și panou de proiecție de tip cinema, realizarea unui sistem de gradene și a unei rețele de alei pietonale și rutiere.
 • De asemenea, se va amenaja o zonă verde pe toată suprafața rămasă prevazută cu gazon, arbori și arbuști ornamentali. Se va schimba împrejmuirea și poarta de acces.
 • Clădirea actuală ce urmează a fi reabilitată nu a fost proiectată să utilizeze eficient utilitățile.
 • Prin reabilitarea construcțiilor se va avea în vedere refacerea instalațiilor și modernizarea lor, astfel încât utilitățile să fie utilizate eficient.

Albia râului Cerna

Prin proiectul de reabilitare a albiei râului Cerna se urmărește reamenajarea totală a structurii existente a cursului de apă, prin următoarele lucrări de intervenții:

 • Amenajare albie prin recalibrare pe o lungime 585 de metri;
 • Lucrări de ecologizare și salubrizare;
 • Defrișarea vegetației din zona albiei minore.
 • Consolidarea malurilor și a zidurilor de sprijin;
 • Amenajare promenadă, pe malul drept al râului, cu spații verzi înierbate și gradene din beton cu locuri de stat în apropierea apei curgătoare;
 • Transformarea albiei râului într-un spațiu destinat publicului și folosirea acestei zone pentru relaxare și agrement;
 • Aplicare mobilier urbanbănci, coșuri de gunoi, jardiniere stradale, corpuri de iluminat, cișmele;
 • Propunerea unei noi rețele de iluminat stradal de-a lungul porțiunii amenajate pentru crearea unui ambient plăcut;
 • Crearea de accese în albia minoră a râului;
 • Montarea de platforme mobile pentru persoanele cu dizabilități în zonele scărilor propuse.

www.primariahunedoara.ro | www.facebook.com/primariahunedoara

Patinoarul din Deva – record la distracție!

Patinoarul artificial amenajat în această iarnă în Parcul Cetate din Deva a fost locul preferat de distracție al iubitorilor de patinaj. De la deschiderea acestuia în 3 decembrie 2018 și până acum, s-a înregistrat o medie de 400 de persoane/zi, copii și adulți care au ales patinoarul pentru a-și petrece timpul liber.

 

Reamintim că, la propunerea Primarului Municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea, consilierii locali au aprobat ca pe toată durata funcționării patinoarului, copiii, elevii și studenții cu domiciliul stabil în Deva să  beneficieze de acces gratuit dar și de închirierea gratuită a patinelor.

Elevii cu vârsta de până la 14 ani pot intra la patinoar pe baza carnetului de elev sau a cardului Aqualand. Copiii cu vârsta peste 14 ani și studenții au acces gratuit dacă prezintă carnetul de elev/student sau cardul Aqualand, iar preșcolarii pe baza cardului Aqualand.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani pot închiria gratuit patine pe baza actului de identitate a însoțitorului major, iar cei cu vârsta peste 14 ani și studenții, dacă prezintă actul de identitate.

Tarifele pentru adulți sunt aceleași ca și anul trecut, respectiv:10 lei, pentru fiecare serie de patinaj (două ore) și 10 lei pentru închiriere patine, pentru fiecare serie de patinaj (două ore).

Programul de funcționare al patinoarului:

Luni – joi: între orele 12:30-22:00

Vineri – duminică: între orele 10:00-22:00.

Patinoarul artificial are o suprafață de 450 de metri pătrați, este dotat cu cabină de schimb patine, încălzită și se află în administrarea Seviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva.  Patinoarul va funcționa în perioada decembrie 2018-februarie 2019.

 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei: plafonul de venit a fost majorat!

Direcția de Asistență Socială Deva aduce la cunoștința persoanelor îndreptăţite să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței (cu gaze naturale, energie electrică sau combustibil solid) că, începând din luna ianuarie 2019, s-au modificat limitele de venit pe membru de familie pentru acordarea ajutorului de încălzire.

Astfel, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, limita maximă de venit pe membru de familie până la care se acordă ajutorul de încălzire a locuinţei este de 750 lei.

Persoanele interesate pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, împreună cu actele doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4 – fostul hotel al Pieței agroalimentare, telefon 0254.218.030).

Cererile și declarațiile-tip pe propria răspundere pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Deva sau pot fi descărcate de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Deva, accesând linkul: http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/12271/Cerere%20ajutor%20%20incalzire.pdf.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire, limitele de venituri, cuantumul ajutorului, precum şi lista bunurilor care conduc la excluderea de la acordarea ajutorului pot fi consultate pe www.primariadeva.ro, accesând linkul: http://www.primariadeva.ro/stiri-si-evenimente/ajutorul-pentru-incalzirea-locuintei-plafonul-de-venit-a-fost-majorat.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 și conform reglementărilor aduse de Hotărârea Guvernului nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice.

Informații suplimentare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pot fi obținute la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (str. I.L. Caragiale, nr. 4, telefon 0254.218.030) sau pe adresa de e-mail: dasdeva@primariadeva.ro.

DEVA: Taxele şi impozitele rămân neschimbate

Taxele şi impozitele locale vor rămâne neschimbate în anul 2019 în municipiul Deva.

Primarul Florin Oancea a menţionat că la bugetul local pot fi aduse sume în plus din alte surse, prin dezvoltarea sectorului economic şi atragerea de investitori. Potrivit unei hotărâri votate de consilierii locali, persoanele fizice vor achita anul acesta o cotă de impozit de 0,1% din valoarea impozabilă a clădirilor, pentru cele rezidenţiale, şi de 0,2% pentru cele nerezidenţiale. În cazul persoanelor juridice, cota de impozit va fi de 0,2% pentru clădirile rezidenţiale şi de 1,3 % pentru cele nerezidenţiale.

Taxele şi impozitele locale rămân neschimbate la Râu de Mori

Administraţia locală menţine vechile valori, actualizate cu rata inflaţiei, conform legii.

Taxele şi impozitele locale în comuna Râu de Mori vor rămâne, în acest an, la un nivel ce va fi actualizat doar cu rata inflaţiei, după cum prevede legea, fără ca administraţia să facă alte majorări, a anunţat primarul Niculiţă Mang.

Potrivit acestuia, situaţia financiară cu care se confruntă cetăţenii comunei nu permite o creştere a taxelor locale, însă administraţia locală se va ocupa mai mult de recuperarea sumelor pe care le are de încasat la buget din diverse surse. Una dintre acestea sunt taxele pe concesiunea păşunilor alpine, despre care edilul local spune că vor fi în atenţia autorităţilor locale.

„Cel mai probabil, plăţile concesiunilor pentru păşunile alpine au întârziat pentru că oamenii nu au primit încă subvenţiile de la APIA. Pe de altă parte, aceste taxe vor trebui plătite pentru că altfel administraţia locală nu va emite nicio adeverinţă persoanelor care au datorii la bugetul local. Eu cred că oamenii îşi vor achita însă aceste datorii către bugetul local imediat ce vor primi banii din subvenţii”, a spus primarul comunei Râu de Mori.

În plus, administraţia locală va monitoriza, mult mai atent, situaţia încasărilor, iar dacă va fi cazul va trimite somaţii de plată către restanţieri.

Comunele Luncoiu de Jos şi Grebleşti (Moldova) s-au înfrăţit

Este cel de-al doilea protocol de înfraţire cu o comună din Republica Moldova, semnat în judeţul Hunedoara.

Un protocol de înfrăţire a fost semnat, la începutul acestui an, între comunele Luncoiu de Jos şi Grebleşti, din Republica Moldova, cele două aşezări urmând să dezvolte o colaborare reciproc-avantajoasă în mai multe domenii de interes pentru comunităţile locale.

Evenimentul este unul cu multiple rezonanţe, deoarece el va permite un schimb de idei şi bune practici între două aşezări care au valenţe comune, în condiţiile în care ambele sunt atestate documentar din cele mai vechi timpuri. De altfel, comuna Luncoiu de Jos va marca, în acest an, 580 de ani de atestare documentară.

„Comune surori sunt astăzi – comuna Grebleşti şi Luncoiu de Jos! 04.01.2019 este o zi ce a clădit în istoria noastră o punte pentru oameni buni, schimb de experiență cultural, economic şi administrativ. Un eveniment ce personal îmi aduce satisfacție sufletească şi mândrie pentru cetățenii noştri, pentru omenie, cumsecădenie şi tradiții. Doamne ajută la lucruri frumoase!”, spunea primarul comunei Grebleşti, Aliona Chircu.

La rândul său, primarul comunei Luncoiu de Jos, Călin Dud, s-a arătat extrem de încântat de relaţia care se va dezvolta cu omologii săi de peste Prut, mai ales că aşezarea din Raionul Străşeni, dar şi edilul şef al acesteia, sunt apreciate de presa din Republica Moldova.

„Emoții, bucurie, înfăptuire! Apoi atmosferă relaxată alături de oameni de aleasă omenie din Republica Moldova și România. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea realizării evenimentului! Vorba colegei mele de peste Prut, Aliona: ,, simt o stare de comfort sufletesc’’! Dumnezeu să binecuvânteze comunele noastre surori! Doamne, ai grija de noi toți!”, a spus primarul Călin Dud.

La festivitatea de senmnare a protocolului de înfrăţire dintre cele două comune au luat parte oficialităţi judeţene din cele două ţări, între care şi preşedintele Raionului Străşeni, din Republica Moldova, Mihail Popa.

Localitatea Grebleşti se află la distanța de 16 km de orașul Strășeni și la 42 km de Chișinău. Satul Greblești a fost menționat documentar la 25 iunie 1603. Este o veche așezare în valea râului Ichel, în zona Codrilor. Satul este înconjurat de grădini, vii și livezi. În secolul al XVII-lea mai mulți locuitori ai satului sîmt menționați în documentele cancelariei domnești: diacul Ionaşcu Russo din Grebleşti (1622), Bosiu din Greblești (1639) etc.

La 1754 la Greblești aveau moșie boierii Russo. În secolul al XIX-lea și familia Rosetti ajunge să stăpânească moșii la Greblești.

Biserica din lemn din localitate a fost sfințită în 1812. În 1870 satul avea 26 de gospodării și 2 mori de vînt. La începutul secolului XX Greblești avea 35 de case și o populație de 282 de locuitori. În perioada interbelică în sat a fost deschisă o bancă populară, o şcoală primară şi…trei cârciumi.

În perioada sovietică la Greblești a ființat o brigadă a gospodăriei “Drumul leninist” din Recea, se arată pe site-ul comunei.

Raportul trimestrial al Poliției Locale Deva (octombrie – decembrie 2018)

Conform raportului de activitate al Direcției Poliția Locală Deva pe ultimele trei luni ale anului 2018, polițiștii locali au aplicat 907 sancțiuni pe domeniile de competență. Amenzile date de angajații poliției locale s-au ridicat la valoarea de 51.885 lei.

Serviciul de Ordine și Liniște Publică, Paza Bunurilor a dat amenzi dar și sancțiuni (un număr de 464) pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, comercializarea de produse pe domeniul public, comercianților care nu au putut justifica proveniența acestora, depozitarea de deșeuri în alte locuri decât cele amenajate special în acest scop. Persoanele care au fost legitimate și au avut cartea de identitate sau buletinul de identitate expirat au fost de asemenea sancționate de oamenii legii. Amenzile date pe acest domeniu de competență al poliției locale au fost de 24.915 lei.

Polițiștii de la Serviciul Circulație pe Drumurile Publice s-au sesizat în ceea ce privește încălcarea normelor legale privind circulația pe drumurile publice, circulația/staționarea vehiculelor dar și ocuparea abuzivă a locurilor de parcare închiriate/rezervate. Ei au dat amenzi în valoare de 10.370 lei, iar sancțiunile aplicate de polițiștii cu atribuții în acest domeniu au fost în număr de 355.

Serviciul Disciplina în Construcții, Protecția Mediului și Activitate Comercială a realizat verificări în teren a construcțiilor noi și a autorizațiilor de construire, a autorizațiilor privind reparații carosabil și pietonal, a lucrărilor de construcții executate în apartamente. De asemenea au fost controlate societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, producătorii particulari și comercianții ambulanți. Pe lista polițișilor s-au aflat și transportul și depozitarea deșeurilor, zonele verzi din intravilanul municipiului Deva, albiile râului Mureș și curățenia stradală. Angajații acestui serviciu au efectuat și pânde în locurile unde au primt informații că se depozitează ilegal deșeuri. Valoarea amenzilor date s-a ridicat la suma de 16.600 lei, iar numărul sancțiunilor la 85.

La Serviciul Monitorizare Video și Trafic, au fost înregistrate în trimestrul IV al anului 2018, sesizări telefonice pe linie de: ordine și liniște publică, circulație rutieră, disciplină în construcții și protecția mediului. Din cele 494 de sesizări, opt au fost prin apelul unic de urgență 112. Angajații acestui serviciu au verificat în baza națională de date 594 de persoane și autovehicule.

Polițiștii locali din Deva au asigurat ordinea și liniștea publică la evenimentele culturale, sportive, artistice etc. care s-au desfășurat în municipiul nostru. De asemenea, ei au organizat zilnic patrule împreună cu Poliția Municipiului Deva, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, pentru ca localnicii să se simtă în siguranță.

Devenii pot apela direct Dispeceratul Poliției Locale Deva la numărul – 0254.232.777, din orice rețea de telefonie, dar și de pe aplicația de sesizări Deva24.

În atenţia locuitorilor municipiului Hunedoara!

Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara informează contribuabilii persoane fizice care dețin clădiri nerezidențiale și/sau mixte, dobândite, construite sau evaluate până la data de 31.12.2013, că în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 trebuie să depună declarațiile fiscale însoțite de raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care să reflecte valoarea clădirilor la 31.12.2018.

Dacă nu se va proceda la evaluarea/reevaluarea acestor clădiri și depunerea declarației fiscale până la 31.03.2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare impozitul pe clădiri pentru anul 2019 va fi stabilit prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Totodată informăm contribuabilii persoane juridice care dețin în proprietate clădiri dobândite construite sau evaluate până la data de 31.12.2015, că în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 trebuie să depună declarațiile fiscale însoțite de raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care să reflecte valoarea clădirilor la 31.12.2018. Dacă nu se va proceda la evaluarea/reevaluarea acestor clădiri și depunerea declarației fiscale până la 31.03.2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare impozitul pe clădiri pentru anul 2019 va fi stabilit prin aplicarea cotei de 5%.

Pentru vizualizarea online a situației fiscale sau plata online a impozitelor și taxelor, puteți accesa link-ul https://www.primariahunedoara.ro/, secțiunea Plăți online, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei pentru accesarea contului.

Locuitorii municipiului Hunedoara pot să îşi achite taxele şi impozitele, inclusiv online

Primăria municipiului Hunedoara a făcut cunoscut faptul că, începând de marţi, 8 ianuarie a.c., cetățenii care doresc să își achite taxele și impozitele locale o pot face deja la ghişeele care funcționează după următorul program:

LUNI – MIERCURI: 7:30 – 16:30
JOI: 7:30 – 18:30
VINERI: 7:30 – 14:00

Taxele pot fi achitate și online, aici: http://86.126.64.95:81/taxe/index.php

Programul de sărbători al Primăriei Hunedoara şi al Castelului Corvinilor

Crăciunul a trecut, dar încă mai sunt zile libere, așa că găsiți mai jos orarul de funcționare al Primăriei municipiului Hunedoara, al Castelului Corvinilor, Bazinului de Înot, Grădinii Zoologice, farmaciile de gardă etc.

Taxe și impozite locale
În perioada 28 decembrie 2018 – 8 ianuarie 2019*, ghișeele pentru plata impozitelor și taxelor vor fi închise pentru public. De asemenea, nu se eliberează acte administrative fiscale. În perioada 24.12.2018-08.01.2019 nu se acceptă plăți cu cardul.

Pentru plata impozitelor, vă așteptăm începând cu data de 09.01.2019!

* conform OMFP nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

Muzeul Castelul Corvinilor
Castelul poate fi vizitat în fiecare zi, până în 31 decembrie 2018, între orele 9:00 – 17:00 (ultima intrare se face la 16:15). În prima zi din noul an (1 ianuarie 2019), Castelul Corvinilor va fi închis. Accesul în Curtea Husarilor va fi permis în fiecare zi.

Vă rugăm să rețineți că până în data de 8 ianuarie 2019, nu se acceptă plăți cu cardul la casieria Castelului Corvinilor.

Bazinul de Înot
Bazinul de Înot din municipiul Hunedoara este deschis în zilele de 28 și 29 decembrie 2018, funcționând după programul normal (7:00 – 22:00), iar duminică, 30 decembrie 2018, între orele 7:00 – 15:00. Bazinul va fi închis în perioada 31 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019.

Patinoarul
Hunedorenii dornici de mișcare pot vizita patinoarul amplasat în vecinătatea stadionului, zilnic între orele 10:00 – 14:00, 14:30 – 17:30 și 18:00 – 21:00. Patinoarul va funcționa inclusiv în zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie. Aici există un chioșc care vinde vin fiert, așa că nu veți îngheța dacă vă duceți copiii la patinoar!

Tariful închirierii patinelor este de 5 lei, iar accesul pe gheață costă încă 5 lei.

Grădina zoologică
La grădina zoologică puteți admira în fiecare zi animalele și păsările, mai puțin luni, în 31 decembrie 2018, când este închis. În toate celelalte zile, grădina zoologică poate fi vizitată după programul obișnuit: de marți până duminică, între orele 10:00 – 17:00, ultima intrare făcându-se la ora 16:30.

Pentru vizitare, tarifele sunt următoarele: 2 lei – elevi și studenți, 3 lei – pensionari, 5 lei – adulți, 10 lei – familii formate din 2 adulți și unul sau doi copii.

Piața Obor și Piața Dunărea
Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor anunță că în data de 31 decembrie 2018, piețele Obor și Dunărea vor fi deschise între orele 6:30 – 17:30, în 1 și 2 ianuarie 2019 ambele vor fi închise. În 3 ianuarie 2019, piețele sunt deschise între orele 5:30 – 18:30. Până în 30 decembrie 2018 inclusiv, piețele au program normal de funcționare.

Starea civilă
Nașterile și decesele se înregistrează la Starea Civilă; pentru aceasta, trebuie să vă prezentați la Dispeceratul Poliției Locale, care funcționează non-stop în cadrul Primăriei municipiului Hunedoara, pe Str. Libertății, nr. 17. Telefonul dispeceratului este 0254-711959.

Farmaciile de gardă
În noaptea dintre ani, adică începând din 31 decembrie 2018 ora 21:00 și până în dimineața zilei de 1 ianuarie 2019, la ora 7:00, farmacia CATENA de pe bulevardul Corvin nr. 2 va asigura garda de noapte. Această farmacie are numărul de telefon 0254-716929.

În seara zilei de 1 ianuarie, farmacia RICHTER de pe bulevardul Mihai Viteazul nr. 6, blocul 12 (vizavi de complexul Dunărea) este cea care asigură garda de noapte, până în dimineața zilei de 2 ianuarie 2019. Înainte de a merge, puteți suna la numărul de telefon 0751-014654.

Farmaciile deschise în celelalte nopți le puteți consulta în imaginile de mai jos:

Farmaciile de gardă în decembrie 2018, Hunedoara:

Farmaciile de gardă în ianuarie 2019, Hunedoara: