Admitere pentru studii de licenţă la ASE Bucureşti – Centrul Teritorial Deva – sesiunea septembrie 2019

Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere pentru studii universitare de licență Învățământ la Distanță, la specializarea Management.

Înscrierile vor avea loc în perioada 9 – 11 septembrie 2019, între orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial Deva (Piața Unirii, nr. 3).

Admiterea se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere – calculată ca medie ponderată între media de la Bacalaureat (70%) și media anilor de studiu (30%). De asemenea, candidații vor depune un eseu motivațional privind alegerea ASE, care va fi evaluat prin calificativul ”Admis” sau ”Respins”.

Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate sâmbătă, 12 septembrie 2019.

Actele necesare pentru înscriere sunt: dosar plic; diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care să rezulte mediile anilor de studiu) – original sau copii legalizate; adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie sau de cabinetele medicale școlare; copie după cartea de identitate; copii legalizate după certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul); două fotografii 3/4; dovada achitării taxei de înscriere (145 lei); declarație pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare; acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 este în valoare de 3.500 de lei și poate fi achitată în rate, astfel: la înscriere – 50% din taxa anuală; la începutul semestrului al doilea (februarie 2020) – 50% din taxa anuală.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0772.168.483.

BAC 2019: Candidaţii care au luat corijenţele se înscriu în sesiunea de toamnă

Candidaţii care au promovat examenele de corigenţe se pot înscrie, începând de vineri, pentru cea de a doua sesiune a Bacalaureatului.

Potrivit calendarului de desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat în anul şcolar 2018 – 2019, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 21 august este programată proba scrisă la Limba şi literatura română – proba Ea), pe 22 august – proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba Eb), iar pe 23 august – proba scrisă obligatorie a profilului – proba Ec), notează Agerpres.

Pe 26 august este programată proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă, pe 27 şi 28 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, pe 29 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, pe 30 august – 2 septembrie – evaluarea competenţelor digitale – proba D, iar pe 2 – 3 septembrie – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C.

Afişarea rezultatelor la probele scrise se va face pe 3 septembrie (până la ora 12,00), iar depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi (între orele 12.00 – 16.00).

Conform calendarului MEN, în perioada 3 – 6 septembrie este prevăzută rezolvarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor finale – pe 7 septembrie.

În sesiunea iunie – iulie, promovabilitatea la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 75,5%.

Miercuri, 7.400 de candidaţi susţin examenul de definitivat

Peste 7.400 de candidaţi sunt aşteptaţi miercuri la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, proba scrisă se va desfăşura începând cu ora 10.00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti), notează Agerpres.

În acest an, proba va fi susţinută la 96 de discipline.

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar au fost admişi la proba scrisă de miercuri 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menţionate anterior.

Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 8,45, în baza unui act de identitate/ paşaport valabil.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore.

A fost înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi la următoarele discipline/specializări: Limba română şi literatură pentru copii/metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar – învăţământ preşcolar în limba română (2.079); Limba şi literatura română şi Matematică/metodica predării acestora – învăţământ primar în limba română (1.367); Educaţie fizică şi sport/specialitate şi metodica predării acesteia (856); Limba şi literatura engleză/specialitate şi metodica predării acesteia (464); Limba şi literatura română/specialitate şi metodica predării acesteia (401).

Subiectele şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16,00) şi la avizierele centrelor de examen.

Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre organizate la nivel naţional.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august până la ora 14,00.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 5 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional, menţionează MEN. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, adaugă MEN.

Echipa României a luat 5 medalii la Olimpiada Internaţională de Fizică

Rezultate extraordinare pentru echipa României, la a 50-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, de unde a venit, azi noapte, cu patru medalii de argint și o medalie de bronz. Toți componenții lotului sunt elevi ai Liceului Internațional de Informatică din București și vor urma facultăți din străinătate.

Ediţia din acest an s-a desfăşurat la Tel Aviv.

Competiția a constat în două probe, una teoretică și una experimentală.

Ariana Dalia Vlad, Iosif Theodor, Ionel Emilian Chiosa și Ștefan Dolteanu au fost medaliați cu argint, iar Sabina Drăgoi a intrat în posesia medaliei de bronz. Ionel Emilian Chiosa a primit și un premiu extrem de important, Best Creative Solution, .

La competiție au participat 380 de concurenţi din 82 de ţări./www.stiritvr.ro

Avalanșă de înscrieri la Politehnica Timişoara, încă din prima zi

Absolvenții de liceu au venit în număr mare încă de dimineață, în 15 iulie 2019, pentru a se înscrie din prima zi la facultățile Universității Politehnica Timișoara. Potrivit calendarului admiterii, înscrierile se fac până în 19 iulie la facultățile la care admiterea se fac prin concurs cu probe de verificare a cunoștințelor și până în 22 iulie la facultățile unde admiterea se face prin concurs de dosare.

Concursul de admitere, fie că este de dosare sau cu probe de verificare a cunoștințelor, va avea loc în 22 iulie, rezultatele urmând să fie afișate în 23 iulie, la ora 10:00. După mai multe runde de confirmări succesive, rezultatele finale vor fi afișate în 26 iulie, ora 20:00.

Pentru admiterea din acest an au fost stabilite următoarele centre de înscriere:

 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism – Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 4, Sala C402;
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare – Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, Sala de Consiliu;
 • Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.6, et. 2, sala B18;
 • Facultatea de Construcții – Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2, parter, Amfiteatrul Victor Vlad;
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, Sala de Consiliu;
 • Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică – Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, Holul Facultăți Electro;
 • Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Hunedoara – Hunedoara, Str. Revoluției nr. 5, Sala C1-3;
 • Facultatea de Management în Producție și Transporturi – Timișoara, Str. Remus nr.14;
 • Facultatea de Mecanică – Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, Holul Facultății;
 • Facultatea de Științe ale Comunicării – Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 3, Sala C302.

O noutate în acest an este centrul de înscriere deschis la Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița, cladirea ciclului primar (Bd. Al.I. Cuza, Nr.7), unde se pot înscrie candidații la toate facultățile Universității Politehnica Timișoara.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:

 • Cele mai mari burse din țară (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
 • Cazare pentru toți solicitanții în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj);
 • Masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate (masa de prânz – 8 lei);
 • Cea mai modernă bibliotecă din țară;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară (terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, sală de sport, bazine de înot interior și exterior, pistă de atletism);
 • Pregătire specială la matematică și fizică;
 • Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
 • Transport local și CFR gratuit.

Facilități suplimentare sunt acordate elevilor olimpici, absolvenților proveniți de la licee din mediul rural (100 de locuri), absolvenților de etnie romă, copiilor angajaților sau pensionarilor din învățământ și românilor de pretudindeni.

Mai multe detalii despre admiterea 2019 la Universitatea Politehnica Timișoara sunt disponibile pe site-ul upt.ro, în secțiunea dedicată admiterii.

Au fost publicate rezultatele la admiterea în liceu, cu repartizarea pe judeţe

Rezultatele admiterii la liceu 2019 a absolvenților de clasa a VIII-a au fost publicate pe admitere.edu.ro și afișate la avizierele unităților de învățământ.

Elevii pot verifica listele cu repartizarea pe fiecare județ în parte, precum și lista locurilor care au rămas libere. Admiterea la liceu s-a făcut pe baza mediei obținute de elev la Evaluarea Națională (contează 80% în admitere) și a mediei generale de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Rezultate Admitere Liceu 2019: Hunedoara

Actele necesare pentru înscrierea la licee

În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;

c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;

d) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);

e) fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada 15-18 iulie 2019, nu îşi depun dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale. Pe 23 iulie, începe a doua etapă de admitere la liceu.

Au fost publicate rezultatele de la BAC. Doi elevi cu media 10 în judeţ

Rezultatele de la Bacalaureat 2019 au fost publicate de ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Din acest moment, absolvenţii nemulțumiți de notele primite pot să depună contestații, începând de luni, 8 iulie a.c., la ora 12:00 și până la ora 16:00.

Rezultatele finale vor fi afișate după soluționarea contestațiilor, sâmbătă, 13 iulie.

Aproximativ 87.000 dintre cei care au susținut bacalaureatul au luat note de promovare. În total, la examen au participat peste 136.000 de absolvenți de liceu. 177 dintre ei au luat nota 10.

În același timp, absolvenții își vor putea vedea notele și la panourile de afișaj din școli.

Tot luni elevii nemulțumiți de rezultatele de la BAC pot depune contestații.

Rezolvarea contestațiilor vă avea loc între 9 și 12 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Rezultate BAC 2019 Hunedoara

Tabără pentru elevi olimpici la Muncelu Mic

În perioada 24-29 iunie 2019, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, la Centrul Recreațional de la Muncelu Mic a avut loc o tabără pentru elevi cu rezultate deosebite la Olimpiadele școlare.

Au participat elevi din Deva, Petroșani, Lupeni, Uricani și din județele Harghita și Mureș.

Elevii s-au bucurat de activități în aer liber și au făcut drumeții în natură și vizite la „Casa Bunicii” din Vețel, la parcul de animale de la Cabana „Căpățâna” și la Fabrica de Pâine de la Poiana Răchițelii.

Încep probele scrise din sesiunea de vară a BAC-ului

La examen s-au înscris peste 130 de mii de candidați, atât din promoția curentă cât și din promoțiile anterioare.Bacalaureatul va debuta mâine cu proba la limba și literatura română.

Pe 3 iulie are loc proba obligatorie a profilului- matematică pentru profilul real și istorie pentru profilul uman. Ultima probă scrisă din această sesiune- cea la alegere a profilului- este programată pe 4 iulie. Candidații vor avea la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele propuse.

Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie și vor fi de găsit în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Cei nemulțumiți de note vor putea depune contestațiile tot pe 8 iulie până la ora 16. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

Pentru a promova examenul de bacalureat, absolvenții clasei a 12-a trebuie să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre cele 3 probe scrise, iar media aritmetică a notelor trebuie să fie minim 6./www.europafm.ro

Congresul Matematicienilor Români, organizat la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Congresul Matematicienilor Români reunește anul acesta aproape 400 de participanți de pe cinci continente, la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați unde se va desfășura a noua ediție a evenimentului. Universitatea explică într-un comunicat pentru Edupedu.ro că acest congres reprezintă un eveniment important al comunității matematice românești.

Primul congres a avut loc la Cluj în 1929, iar din 2003 congresele se desfășoară regulat, la patru ani, în mari universități din țară. Cu această ocazie își prezintă cercetările, alături de sute de matematicieni români ori de origine română, și specialiști de renume internațional din numeroase țări ale lumii, se arată în comunicatul Universității “Dunărea de Jos” din Galați.

În perioada 28 iunie – 3 iulie 2019, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați va găzdui a noua ediție a “Congresului Matematicienilor Români”. La ediția din acest an s-au înscris aproape 400 de participanți din 40 de țări, de pe cinci continente.

Instituțiile organizatoare sunt: 

 • Academia Română – Secția de Științe Matematice
 • Societatea de Științe Matematice din România
 • Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române
 • Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București si Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Comitetul de organizare este format din:

 • Viorel Barbu, Marius Iosifescu, Ioan Tomescu, Gabriela Marinoschi – Romanian Academy
 • Lucian Beznea, Dan Timotin – Simion Stoilow Institute of Mathematics of the Romanian Academy
 • Radu Gramatovici – Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Bucharest
 • Iulian Gabriel Bîrsan, Costel Iulian Mocanu – “Dunărea de Jos” University of Galați
 • Radu Gologan – The Romanian Mathematical Society

Deschiderea festivă a congresului va avea loc vineri 28 iunie, ora 15, în sala “Aula Magna” a Universității “Dunărea de Jos” din Galați, corpul AE. La congres vor fi decernate și două premii prestigioase pentru comunitatea matematică din România:

 • premiul “Nicolae Dinculeanu” al Academiei Române
 • Premiul Societății de Științe Matematice din România, care recompensează cercetări de valoare deosebită ale unor tineri cercetători români.

Vineri 28 și sâmbătă 29 iunie are loc o conferință satelit a congresului, A II-a Conferință Internațională de Problemistică și Didactică Matematică, la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați.

Sâmbătă 29 iunie, se va desfășura în paralel în sala “Aula Magna” la ora 14:00 o expunere pentru publicul lag, prezentată de profesorul Peter Palfy de la Budapesta./www.edupedu.ro

Un profesor de la UPT a condus juniorii României către medalii de aur la Balcaniada de Matematică

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2019 a adus locul I pe țări pentru România, cu cinci medalii de aur și una de argint.

Societatea de Științe Matematice din România a anunțat că țara noastră a ocupat locul I cu 219 puncte din 240 posibile. Lotul României a fost pregătit și condus de Andrei Alex Eckstein de la Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de team leader, alături de Dănuț Arama de la Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna (deputy leader) și Cristian Lazăr de la Colegiul Național din Iași (observer).

Cea de-a 23-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori 2019 (JBMO 2019) s-a desfășurat în perioada 20-25 iunie 2019 la Agros, în Cipru. JBMO este o competiție anuală dedicată elevilor din zona balcanică pasionați de matematică și care la momentul concursului nu au încă 15 ani și jumătate.

La JBMO 2019 au participat echipe formate din câte 6 elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Serbia și o echipă formată din 4 elevi din Muntenegru, precum și echipe din țări invitate: Arabia Saudita, Azerbaidjan, Croația, Ecuador, Franța și Kazahstan.

Team leader-ul echipei, profesorul Andrei Alex Eckstein, este angajat la Departamentul de Matematică al UPT, însă are de mulți ani activități și în cadrul învățământului preuniversitar, el ocupându-se de pregătirea lotului României și în anii trecuți. El este redactor șef la Revista de Matematică din Timișoara (revistă înființată de Traian Lalescu în 1921, imediat după înființarea Universității Politehnica), membru în juriul principalelor concursuri locale, regionale și naționale de matematică, colaborator al mai multor reviste de matematică, membru în comisiile de elaborare a subiectelor pentru diverse concursuri regionale și naționale. A participat la pregătirea și selecționarea lotului național de juniori pentru Olimpiada Balcanică, din 2010, fiind deputy leader și leader al echipei României la Balcaniada de Matematică începând din 2011.

Rezultatele de la evaluarea națională 2019 se afișează astăzi în școli

Rezultatele de la evaluarea națională 2019 vor fi publicate astăzi. Listele cu notele elevilor vor fi afișate la avizierele școlilor, pe site-ul dedicat al ministerului educației – evaluare.edu.ro – și vor fi prezentate și pe Edupedu.ro.

Reprezentanții Ministerului Educației au declarat pentru Edupedu.ro că rezultatele vor fi publicate ca de obicei, cu numele copilului, inițiala tatălui, prenumele copilului, școala de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă și media la evaluarea națională.

Afișarea notelor la avizierele școlare se realizează pentru o perioadă de o lună. Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și de pe site-urile Inspectoratelor Școlare Județene a listelor cu notele elevilor la Evaluarea Națională 2019 se realizează la împlinirea a doi ani de la publicare, prevede procedura publicării rezultatelor, au declarat pentru Edupedu.ro reprezentanții Ministerului Educației.

Calendarul oficial al examenelor de evaluare națională prevede că rezultatele vor fi publicate până la ora 12:00. Notele de la evaluarea națională contează în proporție de 80% la admiterea la liceu.

Acestea vor fi primele rezultate de la examenele de anul acesta, iar începând cu ora 14:00 și până la ora 20:00 elevii nemulțumiți de notele obținute pot să depună contestații. Trei zile durează rezolvarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 29 iunie./www.edupedu.ro

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori: România, locul I pe țări

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2019 a adus locul I pe țări pentru România, cu cinci medalii de aur și una de argint. “Romania a ocupat detașat locul I cu 219 puncte din 240 maxime”, anunță Societatea de Științe Matematice din România. Pe locul al II-lea la Balcaniada de Matematică pentru Juniori s-a situat Bulgaria cu 171 de puncte, iar pe locul al III-lea Grecia cu 117 de puncte. La olimpiadă au participat elevi din 16 țări.

Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2019 (JBMO 2019) s-a desfășurat în perioada 20-25 iunie 2019 la Agros, în Cipru. Aceasta a fost a 23-a ediție a olimpiadei.

Medaliile de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2019:
 • Andrei Moldovan – absolvent de clasa a VIII-a la Școala Gimnazială nr. 79 din București. A obținut medalie de aur cu punctaj maxim
 • Dinu Alexandru Iosifescu – absolvent de clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. A obținut medalie de aur cu punctaj maxim
 • Iustinian Cristian Constantinescu – absolvent de clasa a VIII-a la Școala Gimnazială “George Bacovia” din București. A obținut medalie de aur cu punctaj maxim
 • David Andrei Anghel – absolvent de clasa a VII-a la Școala Gimnazială nr. 56 din București
 • Radu Andrei Lecoiu – absolvent de clasa a VIII-a la Colegiul Național “Ienachiță Văcărescu” din Târgoviște
Medalia de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2019:
 • Lucia Rîșnoveanu – absolventă de clasa a VIII-a la Școala Gimnazială “Spectrum” din Constanța
Elevii au fost coordonați și însoțiți de către profesorii:
 • Andrei Alex Eckstein de la Universitatea “Politehnica” din Timișoara (team leader)
 • Dănuț Arama de la Colegiul Național “Costache Negri” din Târgu Ocna (deputy leader)
 • Cristian Lazăr de la Colegiul Național din Iași (observer)
Ce țări au participat la Balcaniada de Matematică pentru Juniori (JBMO 2019)

La JBMO 2019 au participat echipe formate din cate 6 elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Serbia și o echipă formată din 4 elevi din Muntenegru, precum și echipe din țări invitate: Arabia Saudita, Azerbaidjan, Croația, Ecuador, Franța și Kazahstan. A participat și o a doua echipă din Cipru, precizează Societatea de Științe Matematice din România.

JBMO este o competiție anuală dedicată elevilor din zona balcanică pasionați de matematică și care la momentul concursului nu au încă 15 ani și jumătate./www.edupedu.ro

Diplome și medalii pentru foștii profesori

În urmă cu un an, în august 2018, un grup de vietnamezi, foști studenți ai Institutului Politehnic „Traian Vuia”, cum se numea instituția în perioada 1969 – 1974, când studiau la Timișoara, a revenit în universitatea în care au învățat, pentru o întâlnire de suflet.

Au rememorat, cu această ocazie, alături de colegii lor români, momentele plăcute petrecute în perioada studenției, și-au reamintit echipele care se formaseră atunci între studenți români și vietnamezi, pentru a-i învăța limba română, limbă pe care, deși nu au mai folosit-o de peste 40 de ani, o vorbesc încă foarte bine. De altfel, foștii studenți vietnamezi, unii dintre ei ajunși acum în funcții importante în stat, au numai cuvinte de laudă la adresa Școlii Politehnice timișorene.

Dintre cei 20 care au venit atunci în vizită, 16 sunt foști studenți ai Politehnicii, 11 ai Facultății de Construcții, iar 5 ai Facultății de Chimie Industrială. În acea perioadă, statul vietnamez, distrus de război, avea nevoie de specialiști care să pună umărul la reconstrucția țării. Regimul comunist al României din acea perioadă i-a acceptat la studii.

Acum, statul vietnamez dorește să-și exprime recunoștința față de cei care i-au ajutat atunci când au avut cea mai mare nevoie. Astfel, sâmbătă, 22 iunie 2019, începând cu ora 12:00, o nouă delegație din Vietnam, va fi prezentă în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara, pentru o festivitate de înmânare a unor diplome și medalii din partea Guvernului vietnamez, în semn de recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru ei România și, în particular, Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, atât din punct de vedere profesional, cât și uman. În cadrul festivității, vor fi acordate diplome Universității Politehnica Timișoara și Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, precum și medalii pentru foști profesori: prof.dr. Constantin Avroam, membru corespondent al Academiei Române și rector al Institutului Politehnic în perioada 1963 – 1971; prof.dr. Ioan Anton, membru titular al Academiei Române și rector al Politehnicii între anii 1971 – 1981; prof.dr. Coriolan Drăgulescu, membru titular al Academiei Române, fost decan al Facultății de Chimie Industrială, rector al institutului și ministru adjunct al învățământului; prof.dr. Vasile Cocheci, membru corespondent al Academiei Române, fost decan al Facultății de Chimie Industrială în perioada 1967 – 1976; prof.dr. Gheorghe Savii, profesor emerit, fost decan al Facultății de Mecanică între 1967 – 1974; prof.dr. Francisc Carol Klepp, profesor onorific al UPT și al multor societăți științifice internaționale.

Diplomele și medaliile din partea Guvernului vietnamez vor fi înmânate de dl Bui Trong Dinh, vicepreședintele Asociației de Prietenie Vietnam – România. Dintre profesorii de atunci, mai e în viață doar Francisc Carol Klepp, care va fi prezent la eveniment și le va vorbi din nou foștilor săi studenți. Celelalte medalii vor fi înmânate urmașilor profesorilor de atunci, copii sau chiar nepoți.

Promotorul întregii acțiuni este Vu Quang Trinh, fost student la Politehnica timișoreană, în prezent om de afaceri, care va înmâna Universității Politehnica Timișoara și Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului „cadouri de amintire” din partea foștilor studenți vietnamezi.

În perioada 1968 – 1982, ca urmare a unui acord încheiat între România și Vietnam, mai mulți studenți vietnamezi și-au făcut studiile în România, peste 500 fiind absolvenți ai Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara.