ROMÂNIA, ÎNCOTRO?! HAŢEG, februarie 2019

“Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victima ci complice“ – George Orwell

La data de 21 decembrie 1989, datoria externă a Româ­niei, estimată la 12 mili­arde de dolari americani, era achitată integral. Valoarea PIB (Produsul Intern Brut) era de 800 miliarde lei, adică de aproximativ 53,6 miliarde USD, la un curs mediu de schimb de 14,92 lei /dolar. Exporturile totalizau aproximativ 10,5 miliarde USD.
În 1989, industria şi construcţiile deveniseră sectoare importante ale economiei, ca aport financiar la producţia naţională.
În 1988, media europeană a PIB-ului pe locuitor era de 9.725 USD, în timp ce în România această era de 2.624 USD. Potrivit Eurostat, în anul 2015, media PIB în Uniunea Europeană era de 27.300 euro, pe cap de locuitor, în timp ce în România a fost de 7.500 euro. În anul 1989, aproximativ 58% din venitul naţional era realizat din industrie, 17% din servicii şi numai 15% din agricultură.
La sfârşitul anului 1989, populaţia salariată reprezenta 73% din totalul populaţiei. România avea peste 8 milioane de salariaţi, dintre care 3,84 milioane erau angajaţi în sectorul industrial şi erau 3,6 mili­oane de pensionari. În 2015, numărul angajaţilor era de aproximativ 6,1 milioane, iar cel al pensionarilor era de 5,2 milioane.
Salariul minim pe economie, în anul 1989 era de aproximativ 2.000 de lei, adică 135 USD. În anul 2015, salariul minim pe economie era de 1.050 lei. Ve­niturile realizate de către sa­lariaţi şi ţărani nu reprezentau valoarea şi eficiența reală a muncii prestate, ci era doar o valoare globală. Astfel că o consecinţă directă a fost lipsa motivaţiei şi îndepărtarea ro­­mâ­nilor de rezultatele muncii lor, ceea ce a dus la efecte socio-economice dezastruoase: nepăsarea şi lipsa de răspundere. Toţi aveau un loc de muncă asigurat, indiferent dacă produceau sau nu ceva.
Piaţa economică se reducea la desfăşurarea actelor de vânzare-cumpărare, în ceea ce priveşte aprovizionarea teh­nico-materială a întreprinderilor şi la trecerea în consumul populaţiei a bunurilor econo­mice necesare. Preţul, dobânda, creditul, salariile, impozitele şi taxele erau dirijate de la centru şi nu reflectau raportul real dintre cerere şi ofertă, atât în ceea ce privește piaţă internă, cât şi cea externă. Concurenţa nu avea rolul de a echilibra piaţă, astfel că eficienţa şi rentabilitatea agenţilor economici nu reflectau realitatea. Echilibrarea balanţei comerciale se realiza prin creşterea forţată e exporturilor şi prin reducerea drastică a importurilor, fapt care a avut consecinţe grave asupra satisfacerii cererii de pe piaţă internă şi asupra dezvoltării economiei pe termen lung şi mediu.
Scăderea producţiei, destructurarea CAER al ţărilor socialiste şi pierderea pieţelor de desfacere, simultan cu libe­ralizarea preţurilor şi a cursului de schimb valutar au adus economia românească într-o situaţie catastrofală, din care cu greu am reuşit să ieşim. Va reuşi planul de regionalizare a României să relanseze economia românească şi să ducă la o creştere a nivelului de trai al populaţiei?
Se vorbeşte mult, în ultima perioada, despre regiona­li­zarea României şi despre cât de importantă este aceasta pentru dezvoltarea economică a ţării. Mi-am pus întrebarea dacă nu cumva acest plan ascunde o cu totul altă intenţie.
Să ne referim, mai întâi, la aspectul economic al problemei şi la ce va aduce această regionalizare. Exceptând Bu­cu­reştiul şi încă patru judeţe (Braşov, Cluj, Constanţa şi Prahova), care au devenit şi mai prospere, celelalte judeţe au înregistrat scăderi economice importante. La nivel regional, doar două din cele opt regiuni de dezvoltare şi-au crescut ponderea PIB în ultimul deceniu: Regiunea Bucureşti – Ilfov şi Regiunea de Sud – Est. Trebuie menţionat faptul că regiunea capitalei creşte din punct de vedere economic, de mai bine de un deceniu, fără să urmeze o strategie anume, fără alocări de la buget. Mai mult decât atât, această regiune primeşte cel mai mic procent din taxele colectate la nivel regional. Cu toate acestea, există o creştere economică susţinută, faţă de celelalte regiuni.
Actualul tipar al regiona­lizării nu va determina migrarea centrului de creştere economică, dinspre zonele dezvoltate către celelalte regiuni, ci dimpotrivă, va avea efect contrar. Astfel, se va ajunge la o dezvoltare economică inechitabilă, la o concentrare a forţei de muncă în marile oraşe. Acest plan al regionalizării economice nu va rezolva problema şomajului din oraşele mici şi mijlocii şi, implicit, nu va duce la creşterea nivelului de trai al populaţiei. Managementul defectuos de la nivel local, lipsa implicării autorităţilor locale şi teritoriale în atragerea de fonduri europene, precum şi lipsa unei strategii economice coerente, vor conduce la discrepanţe importante între regiuni.
În concluzie, regionalizarea, făcută pe structura economică actuală este sortită eşecului.
Celălalt aspect al regionalizării mi se pare de o importantă covârşitoare, datorită implicaţiilor sale geo-politice. Planul regionalizării a fost iniţiat de către Traian Băsescu, la ordinul Bruxellului, şi continuat cu obedienţă de Klaus Werner Iohannis şi de guvernul lui tehnocrat. Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui aşa-zis plan de dezvoltare economică regională? Din declaraţiile primului-ministru nu putem înţelege decât că trebuie să ne aliniem directivelor Uniunii Europene, adică să ne supunem ordinelor venite de la Bruxelles. Uniunea Europeană doreşte federalizarea Europei şi crearea de noi zone de influenţă, iar țara noastră, ca membru cu drepturi „depline”, trebuie să se conformeze. Ce se ascunde, deci, în spatele acestui plan de regionalizare? Cred că răspunsul este evident pentru toată lumea: FEDERALIZAREA. Împărţirea României în federaţii, nu stim dacă o fi bine sau o fi rău , dar vedeţi alte ţări, unde a dus la ruperea ţării respective şi pierderea teritoriilor identităţii naţionale. Este vorba des­pre încălcarea gravă a Con­sti­tuţiei României.
Sâmbată, 2 februarie a avut loc la Haţeg la inițiativa GST Bucureşti si a Ordinului Marilor Industriaşi o dezbatere cu mai multe asociaţii şi fundații din ţară , făra a participa cineva din mediul politic, intitulată ,,România Încotro”. Au fost prezente printre altele ,,Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, Preşedinte ec.Ioan Strajan, Conducerea revistei ,,Dacoromania “, Profesori de la Politehnica din Bucuresti, din Cluj, Alba, Generali în re­zervă, istorici, economiști, ingineri de specialitate etc. Buna dispoziţie a fost asigurată de actriţa Doina Ghiţescu de la Teatrul Naţional din Bucureşti, de un fost solist instrumentist care a colaborat cu formaţia “Mondial” şi o orchestră cu solişti din Haţeg. S-au cântat cântece dedicate României şi s-au recitat poezii de Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, Ioan Alexandru. Întâlnirea a fost de bun augur ca între prieteni, foști colegi de facultate care doresc ca România să fie o ţară prosperă si să rămână un stat naţional. Meritul organizării acestei întâlniri se dato­rează în primul rând Pre­şe­dintelui Ordinului Marilor Industriaşi General Ştefan Mateescu si Dr. Jurist Norica Claudia Muja de la Ministerul Dezvoltării şi vicepreşedinte OMI. La această dezbatere a participat şi o înaltă faţă bise­ricească de la Chişinău. După lungi dezbateri şi luări de cuvânt s-a ajuns la o concluzie că cele dezbătute trebuie sa fie transcrise într-o scrisoare care va ajunge la Preşedinţie, Prim-Mi­nistru şi Preşedinţii celor două Camere. S-a constatat că după 29 ani, România se îndreaptă spre un capitalism rapace şi o democraţie haotică. Există o ură şi o dezbinare mai crâncenă ca oricând în sânul socie­tății româneşti.
Clasa politică nu a făcut mai nimic pentru popor, nu a reuşit decât să ajute la o demolare etapizata a ţării, incat marea majoritate a populației nu are habar pe ce drumuri sa meargă si cum va fi să arate viitorul trasat măcar în linii generale. Şi ce ar fi de făcut? Nu ştiu, o spun cu toată sinceritatea. Am fost integraţi în Uniunea EUROPEANĂ cu o caragielească iro­nie. Pentru că nu eram pre­gătiţi, nu din vina noastră. Ci din vina sforarilor care ne doreau acolo din mai multe interese: piaţa de desfacere şi ca frontieră geopolitică. Manipularea în fundul gol este mai bună ca orice când vrei ceva. Şi conducătorii noştri au contribuit la ajungerea noastră în fundul gol. Europa aceea aristocratică, infatuată, etilistă ne ţine în chingi, iar Guvernele fac jocul celor din afară. Am văzut cum polonezii, ungurii, cehii, slovacii au inteligenţa şi abilitatea necesară, la care se adaugă patriotismul să-şi apere interesele naţionale fără să se sperie de MCV-uri, că vor fi daţi afară, etc. Am văzut la această întâlnire niste patrioţi adevăraţi. Menţionez aici o persoană cu sânge de român, colonelul în Rezervă Velu Căluşer, un solist şi un patriot desăvârşit, un creştin adevărat. Dar să nu uităm calitatea de om. Depune suflet în orice acţiune patriotică, mai bine spus un om care-şi iubeste cu adevarat Ţara.
Domnul Primar Marcel Goia a avut amabilitatea să vină la această dezbatere unde a adus la cunoștința celor prezenţi multe lucruri pe care le întâmpina zi de zi fiind obstrucționat de această birocraţie, care cu toţi banii daţi de PSD, nu a schimbat mentalitatea fiecărui individ din domeniul public. Poate dacă o parte din cei 141 miliarde cheltuiți pe ascultări în perioada 2004-2016 mergeau pentru infrastructura si mo­dernizarea statului roman nu se ajungea ca tara sa fie la o răscruce.
Întâlnirea s-a încheiat cu o vizită la Mânăstirea Prislop, la Tronul Străbunilor şi Cetatea Haţegului. Am simțit la această întâlnire că încă sunt şi suntem cu adevărat români. MULŢUMIM Organizatorilor şi tuturor participanților la întâlnirea de la Haţeg. MULŢUMIM Dlui Cornel Poenar şi Colectivului Accent Media că ne-a dat prilejul să publicăm câteva rânduri despre această intalnire. Poate această mână de oameni se schimbe ceva în bine.
,,Ipocrizia partidelor politice, care condamnă corupţia şi traseismul politic, când le sunt victime, dar profita din plin de ele ori de câte ori au ocazia.”
“Toţi corupţii, toţi penalii, traseiştii şi venalii -Sunt de condamnat la voi, -Da-i primim cu drag la noi!!“

Al dumneavoastră acelaşi Prof.Ioan Romeo Mânzală

ANAF: Noutăţi pentru cei care au imobile închiriate

Noua procedură de înregistrare a contractelor de închiriere la autorităţile fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ordinul ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” a fost publicat marţi în Monitorul Oficial, Partea I şi este deja în vigoare.

Ordinul ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” a fost publicat marţi în Monitorul Oficial, Partea I şi este deja în vigoare./www.alba24.ro

Ce programe de formare profesională organizează AJOFM în luna martie

A.J.O.F.M. Hunedoara prognozează pentru luna MARTIE 2019, organizarea a 7 programe de formare profesională pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Programe de CALIFICARE:

 1. Lucrător în comerţ (cod 5220.1.1) – 360 ore

Locaţia de desfăşurare: Orăştie

 1. Îngrijitor bătrâni la domiciliu (cod 5133.1.2) – 360 ore

Locaţia de desfăşurare: Hunedoara

 1. Lucrător în comerţ (cod 5220.1.1) – 360 ore

Locaţia de desfăşurare: Călan

 1. Brutar (cod 7412.1.1) – 360 ore

Locaţia de desfăşurare: Brad

 1. Coafor (cod 5141.2.2) – 720 ore

Locaţia de desfăşurare: Petroşani

 1. Sudor (cod 7212.2.1) – 720 ore

Locaţia de desfăşurare: Petroşani

 1. Lucrător în comerţ (cod 5220.1.1) – 360 ore

Locaţia de desfăşurare: Petroşani

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru din localităţile menţionate mai sus sau la telefon 0755.99.99.29 și 0755.99.99.30.

Amezi pentru fumatul în locurile publice

Polițiștii locali din Deva au dat amenzi pentru nerespectarea legii în ceea ce privește fumatul în spațiile publice închise.

În urma sesizărilor primite de la cetățeni, polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru a constata în teren care este situația. Oamenii legii au identificat mai multe persoane care fumau într-un local de alimentație publică și au aplicat sancțiuni. Una dintre amenzi valoare de 5000 lei a fost aplicată de polițiștii locali unei societăți comerciale care administrează mai multe baruri din oraș. Celelalte trei amenzi au fost date de oamenii legii unor persoane fizice care fumau în localurile din municipiu, încălcând legea.

De la începutul anului 2019 și până în prezent, amenzile date de angajații Direcției Poliția Locală Deva pe Legea 349/2002 (cu modificările și completările ulterioare-Legea nr.15/2016)) s-au ridicat la valoarea de 5.300 lei.

Conform legii în vigoare, persoanele fizice se sancționează cu amendă între 100-500 lei.
Persoanele juridice se sancționază cu amendă de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere. Săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.
Polițiștii locali continuă acțiunile de identificare și sancționare atât a persoanelor fizice cât și a celor juridice care nu respectă legislația privind consumul de tutun în locurile și localurile publice din municipiul Deva.

Devenii care întâlnesc astfel de situații privind fumatul în locuri intrezise prin lege pot suna la Dispeceratul Poliției Locale – 0254.232.777 sau direct de pe aplicația Deva24, destinată cetățenilor municipiului nostru.

Farmaciștii vor putea scana codul cutiilor de medicamente, pentru a verifica dacă nu sunt falsificate

Din 9 februarie farmaciștii vor putea scana codul cutiilor de medicamente, pentru a verifica dacă nu sunt falsificate

Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNMV) va deveni operațional în România începând cu data de 9 februarie, rolul său fiind să asigure pacienților și tuturor celor care fac parte din lanțul de producție și aprovizionare acces sigur la medicamente care nu sunt falsificate. Farmaciștii vor avea posibilitatea să scaneze codul bidimensional tipărit pe fiecare cutie de medicamente, operațiune prin care informația codificată este comparată cu cea urcată de producător în baza de date europeană.

Falsificarea medicamentelor reprezintă o problemă majoră la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, doar în perioada 2013-2017 au fost raportate 400 de incidente de falsificare a medicamentelor.

Elementele de siguranță care se regăsesc pe cutiile de medicamente sunt:

 • Identificatorul unic (cod bidimensional), permite verificarea autenticității și identificarea unui pachet individual de medicament, având inclus următorele elemente: codul produsului; numărul lotului; data expirării; numărul serial – o secvență numerică sau alfanumerică de maximum 20 de caractere;
 • Dispozitivul de protecție împotriva modificărilor ilicite este elementul de siguranță care nu permite deschiderea neautorizată a ambalajului. Acesta trebuie amplasat pe ambalaj astfel încât, dupa ruperea sa, informațiile privind numărul de lot și data expirării să rămână vizibile.

„Scopul acestui sistem este să funcționeze ca o platformă integrată și interconectată prin intermediul căreia fiecare cutie de medicamente eliberată în țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European este verificată împotriva falsificării la momentul eliberării către pacient. Sistemele naționale sunt conectate prin hub-ul European și între ele, ceea ce oferă un nivel crescut de siguranță pentru pacienți”, a declarat Dan Zaharescu, președinte al Organizației de Serializare a Medicamentelor (OSRM), responsabilă cu implementarea și administrarea Sistemului în România.

Începând cu data de 9 februarie 2019, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/62 si Regulamentul Delegat 2016/161, în statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, devine operațional Sistemul European de Verificare a Medicamentelor (SEVM), iar de la această dată, doar medicamentele care respectă noile reguli de securitate vor putea fi puse în circulație. Serializarea vizează medicamente care se eliberează în baza unei prescripții medicale și un medicament fără prescripție, a cărui substanța activă este omeprazolul./www.alba24.ro

“Doresc să ofer sentimentul de utilitate, încredere și profesionalism”

Dialog cu medicul urolog VĂCARIU Andrei Alexandru, Spitalul Județean de Urgență Deva.

– Cum se face că sunteți medic urolog aici, la Deva?

– Dorința mea era să rămân într-un centru universitar. Știind însă câte compromisuri trebuie făcute în acest sens, am hotărât să renunț. Am aflat de existența unui post de urolog la Deva. Nu am stat pe gânduri, mai ales că iubesc zona Ardealului și asta în condițiile în care pentru mine medicina nu este numai o meserie, ci și o misiune. Și am zis că misiunea mea o pot fructifica și în orașul reședință al județului Hunedoara.

 – Cât despre integrarea în colectivul de urologi de aici, ce ne puteți zice?

– M-am integrat foarte bine, mai ales că șeful secției, dr. Emil MITRANOVICI este un bun profesionist, apreciat colaborator cu echipa de medici din subordine. Deși sunt tânăr, nu mi-a fost greu să mă acomodez cu activitatea din această secție și să mă înțeleg bine cu întregul colectiv de aici. Apreciez înțeleciunea și experiența colegilor Ion Rădulescu și Isaia Dăian, cu toții având la „timonă” maturitatea și experiența șefului de secție. Personal încerc să aduc prospețimea și curajul aferent tinereții. Îmi place să tratez pacienții cu tragere de inimă, cu hotărârea de a nu mă mulțumi succesul obținut și care desigur mă face mai „oțelit”, mai sigur pe mine. Sunt o fire hotărâtă, perseverentă. Doresc să ofer mereu sentimentul de utilitate, de încredere și profesionalism. Am un ideal statornic în munca de urolog, pe fondul în care fac parte dintr-o echipă de medici competentă și profesionistă.

– Sunteți tânăr, pe cine aveți model în activitatea profesională și pe care încercați să-l urmați?

– Toți mentorii mei sunt modele demne de urmat, dar cel mai apropiat de sufletul meu, un adevărat om și medic, a rămas dr. PORAV Daniel. Oricum, pe parcursul activității mele, doresc să mi se vadă personalitatea, și de ce nu, viziunea proprie.

– Aveți frică de cineva?

– Da, de Dumnezeu, în care cred și îi cer ajutorul, deși judecătorul meu este și pacientul.

– Privind studiul individual, de cercetare în domeniul urologic, ne puteți spune ceva?

– Da, sunt multe de studiat, însă eu mă axez pe patologia adenomului de prostată și repercursiunile acestuia asupra funcției sexuale a bărbaților.

– Ce gânduri „vă macină” la această oră?

– Nevoia unei reforme în domeniul sănătății, instabilitatea sistemului medical. Personal încerc să cred în onestitatea și buna credință a medicului, să fiu deschis în relația cu pacienții, să mă apropii de ei, să-mi dozez eforturile și să-mi reglez „tirul” profesionalismului, să fiu convingător în stabilirea diagnosticului.

– În finalul dialogului nostru, punctați-ne cel mai fericit moment din activitatea D-vs. profesională?

– Nu există o rețetă a succesului. Un succes obții atunci când dovedești seriozitate, ambiție și profesionalism. Eu sunt concentrat pe propria mea specialitate, iar momentele fericite sunt atunci când pacientul tratat și vindecat pleacă acasă liniștit, fericit și mulțumit de serviciile mele profesionale.

Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Operatorii de turism hunedoreni, la Târgul de Turism al României

În perioada 21-24 februarie 2019 va avea loc  Ediția de Primăvară a Târgului de Turism al României ce se va desfășura la București, în pavilioanele Centrului Expozițional Romexpo.

Consiliul Județean Hunedoara va avea un stand expozițional în care vizitatorii vor fi întâmpinați cu informații și propuneri variate privind atracțiile și obiectivele turistice din zonă.

AGENŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA face următoarea ofertă operatorilor de turism din judeţ:

Industria turismului și a ospitalității se află într-o continuă și rapidă expansiune. Știm că pentru a vă menține printre cei mai buni sunteți mereu la curent și urmați trendul pieței. Pentru că eforturile dumnevoastră sunt apreciate, iar implicarea pe care o aveți în dezvoltarea economică a județului nostru este cunoscută, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara consideră onorantă participarea dumnevoastră în standul județului, la evenimentul  turistic de mare anvergură care deschide anul 2019.

Dacă activați în județul Hunedoara și susțineți astfel de inițiative, vă îndemnăm să acceptați invitația noastră, participarea dumnevoastră fiind o ocazie potrivită de a vă face remarcați la cel mai vizitat târg dedicat turismului. Pentru că succesul în vânzări stă într-o bună comunicare, veți avea prilejul să vă prezentați cele mai bune oferte potențialilor turiști aflați în căutarea destinațiilor de vacanță. În ipoteza în care nu veți avea posibilitatea să participați, puteți să ne trimiți materiale de promovare la sediul Agenției din Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, pe care să le oferim vizitatorilor Târgului.

Ne puteți contacta și la adresa de e-mail adeh_hd@yahoo.com, dacă sunteți interesați de această propunere.”

Care este situaţia actuală a bolnavilor de gripă în judeţ

Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara a comunicat situaţia actualizată a bolnavilor şi a suspecţilor de gripă din judeţ.

Astfel, în săptămâna 28.01.2019- 03.02.2019,  numărul infecţiilor acute respiratorii înregistrate pe teritoriul judeţului Hunedoara este de 1758 de cazuri, din care pneumonii 570 de cazuri, au fost internate un număr de 197 cazuri din care 14 persoane suspecte de gripă, faţă de aceeaşi săptămână din 2018 când au fost înregistrate 974 de cazuri din care pneumonii, 497 de cazuri.

Până la această oră situaţia bolnavilor şi a suspecţilor de gripă este (total judeţ de la începutul anului  – 32 persoane):

–  din păcate primul caz de deces a fost înregistrat – gripă tip AH1N1 – o persoană de 56 ani, sex masculin, internat în SU Petroşani, nevaccinat şi cu alte afecţiuni, a primit tratament antiviral.

 • 4 cazuri confirmate gripă tip AH1N1- 2 cazuri (SJU Deva) – 79 ani, sex feminin, nu a fost vaccinată; prezintă afecţiuni cronice, un caz– 28 ani, sex masculin, nevaccinat şi 2 cazuri (Spital Municipal Hunedoara)– 31 ani sex masculin, nevaccinat şi 53 ani, sex masculin, nu a fost vaccinat; prezintă afecţiuni cronice
 • 1 caz confirmat gripă tip A (test rapid – copil 8 ani ; care nu a fost internat în judeţul Hunedoara ci în Clinica de Pediatrie Timişoara; pacient cu diabet zaharat, nu a fost vaccinat)
 • 5 cazuri confirmate gripa tip A H3 – 3 cazuri(Spital Municipal Hunedoara) -1 caz 64 ani, sex masculin, nu a fost vaccinat; prezintă afecţiuni cronice,- 1 caz 56 ani, sex masculin, nu a fost vaccinat; prezintă afecţiuni cronice – 1 caz 33 ani, sex feminin, nu a fost vaccinata si 2 cazuri (SJU Deva) 54 ani, sex masculin, nu a fost vaccinat; prezinta afectiuni cronice si un caz 77ani, sex masculin, nu a fost vaccinat; prezinta afectiuni cronice
 • 10 cazuri pentru care s-a infirmat cu laboratorul gripa.
 • 11 cazuri pentru care nu s-a primit inca rezultatul

Un număr de 24540 persoane au fost vaccinate cu vaccin gripal trivalent sezonier (in sezonul rece 2018-2019 judetului Hunedoara i s-au repartizat 24540 doze de vaccin gripal trivalent sezonier – fata de sezonul rece 2017-2018 cand au fost utilizate toate cele 30597doze de vaccin gripal trivalent sezonier care au fost repartizate judetului Hunedoara . In data de 17.01.2019 DSP jud. Hunedoara a solicitat in urma adresei Ministerului Sanatatii necesarul de doze de vaccin gripal trivalent sezonier pentru continuarea vaccinarii antigripale – numarul de doze solicitat este de : 5980 de doze (date colectate de la medicii de familie din judet)

Ce sumă alocă Ministerul Muncii pentru biletele de tratament balnear acordate pensionarilor

Maxim 59.622 de bilete pentru tratament balnear, reprezentate în 19 serii vor fi alocate în anul 2019 pentru pensionari.

Ministerul Muncii a postat în dezbatere publică proiectul de hotărâre în ceea ce privește biletele de tratament pentru pensionari. Suma destinată pentru anul în curs este de 335.113.000 lei. Biletele vor avea durata de 16 zile, iar tratamentul balnear va fi pentru cel mult 12 zile.

Ministerul Muncii a postat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Din suma de 335.113 mii lei vor fi asigurate maximum 59.622 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unitățile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, iar diferența de bilete se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziție.

Numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabilește prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament.

Pentru asigurarea unui număr cât mai mare de beneficiari pentru biletele de tratament, Casa Națională de Pensii Publice va stabili un preț maxim/bilet. Se va ține cont, la încheierea contractelor, de gradul de solicitare al stațiunii și de categoria de confort ofertă.

Biletele vor avea durata de 16 zile, iar tratamentul balnear va fi pentru cel mult 12 zile.

Documente necesare:

– cerere tip de acordare a biletului de tratament

– act de identitate (copie), valabil la data depunerii cererii

– document de plată (talon plată pensie în originar sau copie adeverinţă eliberată de casa de pensii)

– bilet de trimite – formular cu regim special, unic, pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de families au medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original)

– programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Starea Civilă Deva: 2018 – mai multe căsătorii şi mai puţine decese faţă de 2017!

Aproape 9.500 de acte de identitate şi alte peste 3.100 de acte de stare civilă au fost înregistrate, anul trecut, la Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, potrivit raportului de activitate al instituţiei, pe anul 2018.

*9.482 de persoane din municipiul Deva şi localităţile aparţinătoare (Archia, Cristur, Bârcea Mică şi Sântuham), precum şi din comunele Brănişca, Hărău, Cârjiţi, Certeju de Sus, Şoimuş şi Veţel au solicitat, anul trecut, Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva eliberarea unui nou act de identitate sau viză de stabilire a reşedinţei. Astfel, au fost eliberate 7.774 de cărţi de identitate (la împlinirea vârstei de 14 ani sau ca urmare a expirării valabilităţii, schimbării numelui sau domiciliului, a furtului, pierderii ori deteriorării), alte 642 de cărţi de identitate provizorii şi, totodată, au fost înscrise în actele de identitate 1.066 de menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Potrivit datelor oficiale ale Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, cel mai mare număr de documente de identitate eliberate (2.650) a fost înregistrat în perioada iulie-septembrie 2018, iar cel mai mic procent (22%), în ultima parte a anului (intervalul octombrie-decembrie).

Peste 400 de persoane au obţinut acte de identitate în urma campaniilor derulate de DPLEPSC Deva pe tot parcursul anului – „Prioritate la identitate! (în cadrul căreia reprezentanţii Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se deplasează săptămânal, cu staţia, mobilă, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca şi Certeju de Sus, pentru preluarea cererilor şi a imaginilor, astfel încât cetăţenii nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la Deva), “Am 14 ani! Primul meu act de identitate! (desfăşurată în şapte şcoli şi colegii din municipiul Deva, cu participarea a 1.650 de elevi de clasele a VII-a şi a VIII-a).

De asemenea, în 97 de cazuri, staţia mobilă a fost solicitată la domiciliu, de către persoane netransportabile sau cu dizabilităţi, precum şi de către persoane aflate în instituţii de ocrotire socială, în Penitenciarul Deva şi la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Municipiului Deva.

*3.124 de acte de stare civilă au fost întocmite, anul trecut, de Compartimentul Stare Civilă Deva, în creştere cu peste 30% faţă de anul 2017. Cel mai mare procent (41%) l-au reprezentat actele de naştere, urmate de actele de deces (39%) şi cele de căsătorie (20%).

-Din totalul actelor de naştere (1.273), 515 au fost certificate pentru nou-născuţi, alte 9 documente pentru copii născuţi morţi, 108 transcrieri ale actelor de naştere din străinătate, 5 adopţii cu efecte depline şi alte 636 de transcrieri de acte de naştere ale cetăţenilor din Ucraina şi Republica Moldova.

Cel mai mare număr de nou-născuţi a fost înregistrat în luna septembrie (67), aceasta fiind urmată de lunile august (50) şi aprilie (48), iar la polul opus, cu cel mai mic număr de nou-născuţi (32), se situează lunile februarie, martie şi mai. Potrivit registrelor de stare civilă, se observă o creştere a numărului bebeluşilor întregistraţi cu două şi chiar trei prenume (Samaria-Irina, Manfred-Augustin, Nidia-Ştefania, Layla-Sophia, Amiris-Răzvan, Sofia-Ilaria, Eusebiu-Ionatan, Arabela-Daria, Raisa-Selena-Maria, Alexia-Antonia-Maria, Floricica-Salomea-Zara, Darwin-Nicholas-Florin, Ianis-Andreas-Iasmin).

-Din totalul de 628 de documente de căsătorie, 396 au fost acte de căsătorii civile oficiate (în creştere uşoară comparativ cu anul 2017, când au fost înregistrate 383 de căsătorii), la care se adaugă alte 232 de acte transcrise din străinătate şi documente de căsătorie transcrise prin redobândire.

Anul trecut, la Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva au fost oficiate 6 căsătorii mixte, între cetăţeni români şi cetăţeni din Germania, Turcia, Spania, SUA şi Republica Moldova. Cel mai mare număr de căsătorii mixte oficiate la Deva, în ultimii şase ani, a fost înregistrat în 2015, când 13 cetăţeni români s-au căsătorit cu cetăţeni din China, Albania, Spania, Brazilia, Egipt, Ucraina, Italia şi Republica Moldova.

-Compartimentul Stare Civilă Deva a întocmit, anul trecut, și 1.223 de acte de deces, dintre care 23 de transcrieri din străinătate şi alte 1.200 de decese (în scădere uşoară faţă de anul 2017, când au fost înregistrate 1.207 decese).

*112 cupluri care au aniversat “50 de ani de căsătorie” au fost premiate, anul trecut, de Ziua Internaţională a Familiei, cu suma de 500 de lei şi cu o “Diplomă de fidelitate”. Numărul familiilor care au sărbătorit “Nunta de Aur” a crescut faţă de ultimii trei ani, când au fost premiate între 67 şi 99 de cupluri. Fondurile destinate premierii au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 107/2017 şi au fost alocate de la bugetul local.

*Pentru evitarea cozilor de la ghişeu, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva pune la dispoziţia cetăţenilor 3 aplicaţii online, disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Deva:

-Programarea online a căsătoriei (link: http://primariadeva.ro/starecivila/programare-casatorie/);

-Programare online pentru obţinerea cărţii de identitate (link: https://deva-evp.admin-primarie.ro/formulare/prog0.php);

-Programare pentru transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor din Republica Moldova şi Ucraina (link: https://deva-trans.admin-primarie.ro/).

Orele suplimentare nu vor mai fi plătite pentru o parte dintre bugetari

Ministerul Finanţelor Publice a anunțat că munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber. Excepţie de la regulă fac salariaţii din domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice sau personalului cu statut special.

Conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2019 şi proiecţia acesteia pe anii 2020-2022, în perioada 2019-2021, instituţiile şi autorităţile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite excepţii, în cazul sportivilor şi colectivelor tehnice, studenţilor, elevilor şi profesorilor.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu, ori la trecerea în rezervă.

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1.022 de miliarde de lei, reprezentând o creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) şi 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor publicate, joi, de MFP.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Potrivit estimărilor autorităţilor, cele mai mari venituri sunt prevăzute la contribuţiile de asigurări sociale – 11,5%, TVA – 6,8 %, accize – 3%, impozit pe salarii şi pe venit – 2,3% din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în PIB le au cheltuielile cu asistenţa socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018) şi cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB)./www.alba24.ro

Avram Iancu se pregăteşte pentru ultramaratonul de la Polul Nord

Bibliotecarul Avram Iancu, din Petroşani, se pregăteşte pentru ultramaratonul de la Polul Nord, programat să înceapă în 7 martie. Recunoscut pentru performanţele sale de a străbate înot Canalul Mânecii, Dunărea sau Marea Neagră, Iancu a plecat marţi într-o nouă cursă de alergare şi marş forţat pe o distanţă de 620 de kilometri, între Petroşani şi Constanţa.

„Cursa se doreşte un preambul pentru ultramaratonul de la Polul Nord, unde mi-am propus să particip în luna martie”, a spus Iancu.

Din păcate, marţi seara, sportivul din Petroşani s-a confruntat cu un incident nedorit şi a rămas fără sania specială cu care se antrenează. El a spus că proprietarul saniei, în care avea circa 30 de kilograme de haine, alimente şi alte lucruri utile, a venit cu o maşină şi i-a cerut-o înapoi pe motiv că i-ar fi împrumutat-o pentru concurs, şi nu pentru o cursă pe şosea, până la Constanţa. Sportivul din Petroşani a spus că este foarte supărat din cauza întâmplării de aseară, dar  este decis să continue cursa, chiar şi în aceste condiţii, până la Constanţa.

Ulterior, Avram Iancu a primit o altă sanie de la oameni care cred în performanţele lui ca sportiv şi se îndreaptă spre punctul final al călătoriei sale, unde ar trebui să ajungă miercurea viitoare.

 

Materie şcolară nouă din 2020: Educaţie pentru sănătate şi nutriţie!

Obezitatea în rândul copiilor a ajuns să dea pe afară, educaţia alimentară e aproape inxistentă, iar în cazurile când părinţii ori dascălii încearcă să-i înveţe pe elevi să aleagă o hrană sănătoasă puterea exemplului pune piciorul în prag.

În aceste condiţii, o materie nouă care să încerce măcar să-i ajute pe elevi să facă alegeri corecte e binevenită.
Elevii vor studia începând din septembrie 2020 o materie nouă: educaţia pentru sănătate şi nutriţie. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii au anunţat că opționalul Educație pentru sănătate va fi regândit, astfel încât disciplina să fie completată cu o componentă de nutriţie, potrivit edupedu.ro.
Prevederea e inclusă într-o serie de modificări aduse legii educației de către parlamentari, modificări publicate în Monitorul Oficial. Parlamentarii au decis că cele două ministere trebuie să definitizeze o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie care să intre la clase începând din septembrie 2020.
Din 2004, opţionalul Educaţie pentru sănătate există în şcoală şi poate fi ales de elevi din clasele I – XII./www.tribuna.ro

Măsuri pentru prevenirea apariției pestei porcine africane în județ

Marţi, 29 ianuarie 2019, ora 11:00, prefectul județului Hunedoara, Fabius Tiberiu KISZELY, a convocat în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (Unitatea Locală de Decizie).

Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat următoarele:

– Prezentarea situației focarelor de Pestă Porcină Africană (P.P.A.) din țară.

– Prezentarea de către DSVSA Hunedoara a măsurilor ce se impun pentru prevenirea apariției P.P.A. în județul Hunedoara având în vedere confirmarea unor focare de pestă porcină africană în județele Timiș și Arad.

Membrii C.J.S.U. prezenți la ședință au analizat informarea privind necesitatea adoptării urgente a măsurilor adecvate pentru prevenirea apariției pestei porcine africane în județul Hunedoara și au fost aprobate următoarele măsuri:

– se menține suspendarea pe o perioadă nedeterminată a organizării târgurilor și aglomerărilor de animale de pe raza județului Hunedoara;

– se va monitoriza desfășurarea târgurilor neautorizate pentru combaterea comerțului ilegal cu animale vii, în mod special porcine;

– în conformitate cu Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (C.N.S.S.U.) nr. 2/2018 art. 2 lit. b pct.1, se vor institui filtre de control la toate intrările în județ, iar intrările dinspre județele Timiș, Arad și Caraș-Severin vor fi monitorizate permanent;

– se vor efectua controale pentru verificarea fiecărei Unități Locale de Sprijin (U.L.S.) privind identificarea suprafețelor de teren propuse aprobării C.J.S.U. Hunedoara pentru ecarisarea alternativă, conform normelor legale în vigoare.

– se vor efectua controale în unitățile administrativ-teritoriale din cele 6 zone unde sunt organizate Circumscripții Sanitar Veterinare (C.S.V.) (Deva, Brad, Orăștie, Hunedoara, Hațeg, Valea Jiului) pentru respectarea prevederilor Hotărârii nr. 2 a C.N.S.S.U..

C.J.S.U. a stabilit, de asemenea, ca D.S.V.S.A. să retransmită tuturor administrațiilor publice locale din județ recomandări pentru informarea proprietarilor de animale în ceea ce privește prevenirea, apariția şi combaterea pestei porcine africane. Recomandările vor fi afișate în locuri publice din localități şi vor fi transmise proprietarilor de exploatații şi proprietarilor individuali.

Se impune păstrarea unui nivel de alertă ridicat și întărirea măsurilor de informare, conștientizare și protecție a populației, implicarea autorităților și a organismelor de specialitate în acțiuni de prevenire, instruirea medicilor de la societățile comerciale specializate în creșterea și comercializarea de porcine, informarea autorităților publice locale privind măsurile necesare pentru prevenirea si combaterea acestei boli, intensificarea măsurilor în scopul respectării stricte a igienei în spațiile în care se comercializează și se consumă carne de porc. (Foto: arhivă)