Care sunt documentele justificative prin care se atestă calitatea de asigurat?

Aveţi nevoie de servicii medicale şi nu ştiţi cu ce documente care dovedesc calitatea dumneavoastră de persoană asigurată trebuie să vă prezentaţi la medic? Iată care sunt documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România:

  • cardul naţional de asigurări sociale de sănătate;
  • documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html);
  • adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
  • adeverinţa de asigurat, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv pâna la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic nu se poate face dovada calităţii de asigurat şi sunt îndeplinite condiţiile de dobândire a calităţii de asigurat;
  • adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat;
  • certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârsta de până la 18 ani;
  • adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;
  • adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.
0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.