Program prelungit la Evidența Persoanelor Deva, în perioada alegerilor locale

Alegerile locale din 27 septembrie 2020 vor aduce un program special cu publicul la Direcția Publică Locală de Stare Civilă și Evidența Persoanelor (DPLSCEP) Deva, pentru soluționarea tuturor cererilor de eliberare a actelor de identitate expirate, pierdute sau deteriorate ale persoanelor cu drept de vot.

Astfel, la sfârșitul acestei săptămâni, Serviciul Evidența Persoanelor Deva va funcționa după următorul program:

sâmbătă, 26 septembrie 2020, între orele 8:00-16:00

duminică, 27 septembrie 2020, între orele 7:00-21:00.

Potrivit reprezentanților DPLSCEP Deva, vor fi soluționate cu prioritate (fără programare) cererile persoanelor care nu posedă acte de identitate, astfel încât acestea să-și poată exercita dreptul de vot.

Persoanele din municipiul Deva și comunele arondate DPLSCEP Deva care vor solicita eliberarea actelor de identitate în zilele de sâmbătă și duminică pot achita taxele pentru eliberarea acestora pe platforma www.ghiseul.ro (taxă carte de identitate – 7 lei; taxă carte de identitate provizorie – 1 leu).

Potrivit Legii nr. 55/2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Totodată, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea nr. 81/07.09.2020 a Biroului Electoral Central, alegătorul care deține un act de indentitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

Informații suplimentare cu privire la eliberarea actelor de identitate se pot obține la numerele de telefon 0254.234.533 și 0726.700.767 sau printr-un e-mail pe adresa: [email protected].

La Petroşani s-a deschis sediul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule

Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a fost prezent astăzi la Petroșani, la deschiderea sediului secundar de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule.

Au participat Traian Berbeceanu – director de cabinet al ministrului Afacerilor Interne și Tiberiu Iacob Ridzi – primarul municipiului Petroșani.

Începând de astăzi, în fiecare marți și joi, între orele 10.30 – 14.00, pentru locuitorii Văii Jiului se vor desfășura activități de preluare și eliberare a documentelor necesare înmatriculării și de obținere a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau provizorii.

Prefectul Vasilică Potecă a precizat că există posibilitatea ca până la sfârșitul anului, la Petroșani să poată fi efectuate și operațiuni legate de obținerea permisului de conducere.

Traian Berbeceanu le-a transmis celor prezenți că în scurt timp relațiile cu publicul vor fi mult îmbunătățită. Vor fi identificate, cu ajutorul primarului Tiberiu Iacob Ridzi, spații suplimentare pentru desfășurarea activității în condiții mult mai bune pentru persoanele care se prezintă la ghișee.

De asemenea, Vasilică Potecă, a declarat că în atenția guvernului și a ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, se află și posibilitatea deschiderii sau redeschiderii în Valea Jiului unor sedii secundare de lucru pentru Registrul Auto Român pentru pașapoarte și un oficiu vamal.

Astfel, locuitorii din cele șase orașe ale Văii Jiului nu vor mai trebui să se deplaseze la Deva pentru rezolvarea solicitărilor referitoare la aceste servicii.

Astăzi a demarat campania de deratizare a  zonelor verzi din Deva!

Primăria Municipiului Deva şi operatorul serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare – firma SC Coral Impex SRL Deva, au demarat astăzi campania de deratizare a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva.

Începând de la ora 9:00, echipele au montat stații de intoxicare a rozătoarelor pe care le-au alimentat cu  momeală.

Substanța pusă în capcanele pentru rozătoare este sub formă de pastă moale și este folosită la combaterea șoarecilor și șobolanilor de orice specie.
Pentru acțiunea de deratizare se folosește Varat Pasta cu substanță activă Brodifacoum (pastă albastră), cea mai eficientă substanță existentă pe piața rodenticidelor.
Acțiunea de deratizare va continua încă două zile – marți, 22 septembrie și miercuri, 23 septembrie 2020.

Acțiunea de deratizare nu pune în pericol sănătatea populației și nu afectează mediul înconjurător.

Deschidere punct de lucru la Petroşani pentru înmatriculări şi numere de înmatriculare autovehicule

În urma unui ordin emis de prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, începând cu data de 22.09.2020 se va organiza un sediu secundar de lucru în municipiul Petroşani, pentru Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Hunedoara.

Începând cu data de 22.09.2020, la sediul secundar de lucru, aflat în sediul Poliţiei municipiului Petroşani, str. Nicolae Bălcescu – parter se vor desfășura activități de preluare şi eliberare a documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor și de obţinere a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau provizorii.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL :

  • MARȚI între orele 10.30 – 14.00 ( intre orele 10.30 – 13.30 se vor desfășura activități de preluare a documentelor, iar între orele 13.30-14.00 se vor elibera plăcuțe și documente de înmatriculare)

 

  • JOI între orele 10.30 – 14.00 ( intre orele 10.30 – 13.30 se vor desfășura activități de preluare a documentelor, iar între orele 13.30-14.00 se vor elibera plăcuțe și documente de înmatriculare)

NU se poate încasa la ghișee contravaloarea certificatului de înmatriculare sau a autorizației provizorii.

La depunerea documentației pentru operațiunile de mai sus, solicitanții vor atașa chitanța de plată reprezentând contravaloarea certificatului de înmatriculare = 49 lei sau a autorizației provizorii=13 lei .

Pentru încasarea contravalorii certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei provizorii este operaţional contul:

RO94RNCB0082000367331018 – deschis la BCR- Sucursala Unirii de către RA-APPS.

Modalități de plată:

  • Internet banking (validarea plății se face în 48 ore)
  • Virament bancar (validarea plății se face în 48 ore)
  • Mandat postal

POT FI ÎNCASATE LA GHIȘEE URMĂTOARELE SUME REPREZENTÂND:

– contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare / provizorii ( 20 lei/buc)

– contravaloarea atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial ( 45 lei )

– contravaloarea păstrării combinației numărului de înmatriculare ( 30 lei).

Pentru predarea sau/şi ridicarea documentelor NU ESTE NECESARĂ PROGRAMARE ONLINE.

În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, în sediul din municipiul Petroşani, solicitanţii vor avea obligația de a respecta următoarele :

  • Portul obligatoriu al măștii de protecție
  • Păstrarea distanței de 1,5 m față de persoanele din jur.
  • Respectarea indicaţiilor lucrătorilor de la punctul de lucru privind numărul de persoane care pot intra în spaţiile destinate activităţii cu publicul.

Consiliul Local Deva, convocat, joi, în şedinţă ordinară

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al municipiului Deva în ședință ordinară pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 11:00, prin Dispoziția Primarului nr. 1375/2020.

Ședința se desfășoară online, în sistem de videoconferință, conform procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate și procedurii de desfășurare a ședinței Consiliului Local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2020 privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare.
✔️ PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei:
1. Aprobarea prelungirii pe termen de un an a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1, a căror valabilitate expiră la data de 31.10.2020;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale situate în municipiul Deva, str. N. Grigorescu, bloc 3 și bloc 4, aflate în proprietatea municipiului Deva;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Înființarea unui cabinet medical școlar și a unui cabinet medical stomatologic în cadrul Liceului Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva, din Deva, Str. Titu Maiorescu, nr.28;
lnițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.142/2020, privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor/terenurilor aflate în administrarea Centrului Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva;
lnițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Modificarea organigramei și statului de funcții pentru unele instituții publice din subordinea Consiliului Local Deva;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea Studiului de fezabilitate “Împrejmuire gard plăci de beton Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva — locațiile: str. C. Porumbescu nr.1, Deva și str. Titu Maiorescu nr.30, Deva”;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Retragerea dreptului de administrare a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, asupra clădirii C6 — internat, înscris în CF nr.65250, nr. cadastral 55250-C6, situat în municipiul Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30, proprietatea publică a municipiului Deva;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
lnițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosință gratuită tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr.15/2003, republicată;
10. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 8 mp. proprietatea privată a municipiului Deva. situat în Deva, B-dul N. Bălcescu, bl.24 A, ap.16, județul Hunedoara;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 83 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, înscris în C.F nr.69541 Deva, județul Hunedoara;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 8 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. D. Zamfirescu, b1.Q5, sc.1, ap.1 județul Hunedoara;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.24/2006;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune nr.1/2016;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Încheierea contractului de comodat mobiliar între municipiul Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva și Spitalul Județean de Urgență Deva;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție: ”Închidere Fațadă Hală Agroalimentară – Piața Cioclovina” din municipiul Deva;
Inițiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse

Informare privind situația aplicării măsurilor guvernului pentru angajatori și angajați

Prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a solicitat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă o analiză privind situația aplicării măsurilor  active acordate de Guvernul României,  în ceea ce privește sprijinul angajatorilor din județul Hunedoara.

Potrivit datelor prezentate de Georgeta Tomuța, Director executiv al A.J.O.F.M. HUNEDOARA, de la începutul anului și până în prezent, s-au integrat pe piața muncii, cu sprijinul A.J.O.F.M. un număr de 4.979 persoane.

Rata șomajului publicată la nivelul lunii iulie 2020 comparativ cu luna iulie 2019 arată o creștere mică (0,46%) a numărului de persoane care și-au pierdut locul de muncă si s-au înscris în evidentele AJOFM , lucru datorat măsurilor luate în ultimele luni de Guvernul României.

Iulie 2020         3,74 %
Iulie 2019         3,28 %

În analiza solicitată de prefectul județului, se arată că suma totală plătită pentru șomajul tehnic la nivelul județului, de la începutul pandemiei până în prezent este de 66,630,299 lei.

Au fost soluționate si plătite un număr de 7.139 solicitări de la agenții economici pentru 59.146 persoane.

Au beneficiat de indemnizații aferente concediului pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării activităților unităților de învățământ, conform legii 19, un număr de 1.553 persoane, înregistrate în solicitările primite de la 498 angajatori iar suma totală plătită este de 1,123,259 lei

În ceea ce privește aplicarea măsurilor aferente OUG 92/2020, respectiv decontarea a 41,5% din salariul de baza brut lunar corespunzător locului de muncă, pentru persoanele revenite din șomaj tehnic, au fost plătite până în prezent 2964 solicitări de la agenții economici din județul Hunedoara, pentru 15.166 persoane suma totală plătită până la această dată fiind 18,891,750 lei

În raport se menționează că solicitările aferente lunii august 2020 se plătesc pe tot parcursul lunii septembrie.

Conform datelor prezentate, de la începutul pandemiei până în prezent, numărul șomerilor înregistrați la nivelul județului Hunedoara a crescut cu 839, astfel:

Ianuarie 2020        total șomeri 5426 din care 2783 femei
August   2020        total șomeri 6265 din care 3573 femei

În ceea ce privește măsura luată de guvern, adresată firmelor care angajează persoane care și-au pierdut locul de muncă pe perioada pandemiei, persoane cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani și peste 50 ani, în județul Hunedoara au fost semnate și sunt finanțate din această lună 51 convenții încheiate conform OUG 92/2020, pentru 71 persoane, iar solicitările se primesc în continuare.

De asemenea, la cea mai recentă rectificare bugetară, au fost alocate sumele necesare plății primelor restante pentru șomerii care s-au integrat pe piața muncii, pentru 232 persoane în suma de 481,133 lei.

Întâlnire între reprezentanţi ai minerilor pensionari şi prefectul judeţului

La sediul din Petroşani al Ligii Pensionarilor Mineri a avut loc o întâlnire între reprezentanţi ai minerilor pensionari şi prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă.

Prefectul judeţului a fost prezent în Valea Jiului, împreună cu subprefectul Dorel Ovidiu Bretean, în urma invitaţiei sosită din partea domnului Ion Hortopan, preşedintele Ligii, care a dorit să prezinte problemele pensionarilor şi modul în care statul român îi poate ajuta pentru rezolvarea acestora.

Potrivit reprezentanţilor pensionarilor mineri, ar trebui rezolvate problemele legate de recalcularea pensiilor, creşterea valorii punctului de pensie, de stabilirea vechimii în muncă şi cele referitoare la reacordarea facilităţilor privind subvenţia la plata căldurii, de care au beneficiat până la finele anului 2018.

De asemenea, cei prezenţi au discutat cu prefectul judeţului despre situaţia socio-economică actuală din Valea Jiului , în general şi despre posibilitatea stabilirii unui program zonal pentru extinderea  reţelei de termoficare, în special.

Pensionarii mineri îşi doresc ca activitatea minelor şi a termocentralei Paroşeni, să continue şi  să fie în atenţia autorităţilor locale şi naţionale, fiind cel mai important agent economic din judeţ.

Prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, le-a transmis liderilor pensionarilor că va face tot ce este posibil din punct de vedere instituţional, pentru ca solicitările să poată fi rezolvate. Pe lângă unele măsuri care pot fi luate la nivel judeţean sau local, va fi transmisă atât Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cât şi Ministerului Energiei şi Mediului de Afaceri o informare care cuprinde toate cerinţele Consiliului de Coordonare şi Conducere a Ligii Pensionarilor Mineri din Valea Jiului şi soluţiile pe care liderii ligii le propun guvernului pentru rezolvarea acestora.

Primăria Deva a plătit, marți, subvențiile pentru energia termică!

Primăria Municipiului Deva a plătit marți, 15 septembrie 2020, Complexului Energetic Hunedoara suma de 55.080,59 lei, reprezentând subvenții privind acoperirea diferenței de preț la energia termică livrată populației în luna august 2020.

Administrația locală subvenționează prețul la energia termică pentru devenii racordați la sistemul centralizat de termoficare, ca o măsură de protecție socială, ținând cont de veniturile reduse ale acestei categorii de populație.

Valoarea subvențiilor acordate de la bugetul local al municipiului Deva pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403/2019.

De la începutul anului, Primăria Deva a plătit, în total, Complexului Energetic Hunedoara suma de 2.939.727,83 lei, reprezentând subvențiile privind acoperirea diferenței de preț la energia termică livrată populației.

Încep lucrările de reabilitare a blocului de locuințe sociale de pe strada Hărăului!

Primăria Municipiului Deva – Direcția de Asistență Socială Deva a semnat, luni, 14 septembrie 2020, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru ”Reabilitarea blocului de locuințe sociale situat în Deva, strada Hărăului, nr. 40”.

Imobilul – aflat în proprietatea publică a Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială – are 13 locuințe sociale tip cameră de cămin.

Proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare vor fi realizate de S.C. ”Carpat Grup Industry” S.R.L.

Obiectul contractului: servicii de proiectare constând în elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza D.T.A.C. (Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire), Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări.

Obiectivul principal al investiției: îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, prin reducerea costurilor de întreținere și creșterea valorii spațiilor de locuit existente și a calității vieții; asigurarea protejării mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor poluante ca urmare a reducerii consumului de energie primară (lemne).

Valoarea totală a contractului: 216.395 lei, fără TVA (44.618 euro), dintre care 37.285 lei – D.T.A.C., Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului, iar 179.110 lei – construcții-montaj și execuție lucrări.

Termen de execuție a lucrărilor: 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (care va fi dat după obținerea Autorizației de Construire).

Principalele lucrări ce vor fi realizate:

-reabilitare fațade exterioare (refacere tencuială afectată, vopsitorii, zugrăveli)

-înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tâmplărie PVC/aluminiu/lemn stratificat, prevăzută cu două-trei folii de geam termoizolant, cu o rezistență termică de minimum 0,77 m2K/W)

-reparații acoperiș și trotuar de gardă

-lucrări de racordare a rețeaua de apă a municipiului Deva.

Obiectivul de investiții ”Reabilitarea blocului de locuințe sociale situat în Deva, strada Hărăului, nr. 40” este finanțat de la bugetul local al municipiului Deva.

Lucrăm pentru deveni!

Evocare istorică şi slujbă religioasă în memoria eroilor la Ribiţa

Prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, a participat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ribiţa, la o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc: Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan și Mihai Viteazul.

La evocarea istorică şi la slujba religioasă, organizate la biserica-monument istoric cu o zi înaintea „Serbărilor Naţionale de la Ţebea”au participat poetul Laurian Stănchescu împreună cu soţia şi cu alţi militanţi pentru cultură şi istorie, Grupul “Garda lui Horea” din Baia de Arieș, subprefectul județului Hunedoara, Petru Călin Marian și primarul comunei Ribiţa, Ioan Faur. Slujba de pomenire a eroilor a fost oficiată de preotul paroh, Perța Alin Constantin.

Pentru a cinsti memoria erolilor neamului au fost prezenţi şi locuitori ai comunei Ribiţa, din Ţara Zarandului.

Vasilică Potecă, prefectul judeţului, i-a felicitat pe dl. Laurian Stănchescu şi pe toţi cei  care participă la „Marşul în cinstea lui Avram Iancului Iancu” ce se va încheia mâine dimineaţă şi le-a mulţumit pentru că, deşi cu mari eforturi, reuşesc să păstreze vie în conştiinţa românilor, memoria eroilor neamului.

„Este o onoare să mă aflu aici, alături de dumneavoastră, la biserica din Ribiţa şi vă transmit întreaga mea consideraţie pentru pentru că an de an, la început de toamnă, cinstiţi aici în judeţul Hunedoara, eroii martiri români. Ca popor, avem obligaţia să ne cunoaştem trecutul şi să ne respectăm eroii. Este o mare onoare să fiu alături de oameni cu suflet mare, care îl omagiază pe Avram Iancu, eroul transilvănean în al cărui Testament se află scris, încă de la început:  Unicul dor al vieţii mele este să-mi văd naţiunea mea fericită...”a declarat Vasilică Potecă, prefectul judeţului Hunedoara.

65 de şcoli din cele 122 din judeţ vor începe cursurile cu prezenţa la clasă (SCENARIUL VERDE)

Pentru pregătirea începerii noului an școlar, prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a convocat astăzi ședința Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Hunedoara.

Membrii C.J.S.U. întruniți la sediul Inspectoratului Școlar Județean au adoptat Hotărârea nr. 23/10.09.2020 privind aprobarea scenariilor de desfășurare a activității școlare în unitățile de învățământ din județul Hunedoara, la debutul anului școlar 2020-2021.

Potrivit informațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică și de la Inspectoratul Școlar Județean s-a hotărât că: din cele 122 unități de învățământ din județul Hunedoara, 65 vor începe școala în Scenariul VERDE (prezență în clase), 56 școli vor începe anul școlar în Scenariul GALBEN (sistem mixt: prezență la școală și cursuri online) iar o unitate de învățământ (Școala gimnazială din comuna Vălișoara) se află în scenariul ROȘU și nu va începe deocamdată cursurile.

Decizia membrilor C.J.S.U. Hunedoara a fost luată, în principal în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate dar și de deciziile directorilor unităților de învățământ care au hotărât forma de prezență pe care o vor aplica, în funcție de numărul de locuri din clase, de numărul de elevi sau de cadre didactice.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță sanitară a cursurilor în școlile hunedorene, prefectul județului, Vasilică Potecă, a solicitat tuturor instituțiilor care au reprezentanți în Comisia Județeană pentru Situații de Urgență, să acorde o mare importanță tuturor detaliilor legate de procesul de învățământ și să intensifice controalele la școli, pentru verificarea respectării tuturor normelor  igienico-sanitare.

Elevii din județul nostru trebuie să fie în siguranță atât la școală cât și în afara ei. Datoria noastră este să  le asigurăm cele mai bune condiții! O atenție mărită trebuie acordată activității cantinelor, a chioșcurilor de interior sau din apropierea școlilor, a salubrității și a transportului urban și interurban” – a declarat Vasilică Potecă.

Hotărârea C.J.S.U adoptată astăzi intră în vigoare începând cu 14 septembrie 2020.

În fotografii este prezentată lista școlilor hunedorene și tipul de scenariu aprobat astăzi, pentru fiecare în parte.

SCOLI PDF

Aproape 1800 de titluri de proprietate, validate în acest an

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -Hunedoara, condusă de prefectul județului, Vasilică Potecă, a validat de la începutul anului și până în 10 septembrie 2020, 1797 solicitări ale hunedorenilor, făcute în baza Legii nr. 231/2018.

Numărul total de cereri soluționate, privind stabilirea dreptului de proprietate, în acest an este 1970.

Comparativ, în anul 2019 au fost validate 94 cereri la Legea 231/2018 iar numărul total de soluționări ale cererilor de stabilire a dreptului de proprietate a fost 495.

În ultimele 3 zile, o delegație trimisă de prefectul Vasilică Potecă, formată din subprefecții județului Hunedoara, Petru Călin Marian și Dorel Ovidiu Bretean a fost prezentă în mai multe localități hunedorene pentru a participa alături de primari la înmânarea titlurilor de proprietate.

Următoarea întâlnire a Comisiei Județene de fond funciar va avea loc în 18 septembrie 2020.

Primăria Deva susține performanța!

Primăria Municipiului Deva a plătit, miercuri, 9 septembrie 2020, Liceului cu Program Sportiv ”Cetate” Deva, suma de 50.000 de lei – prima tranșă din valoarea Contractului nr. 48051/02.07.2020 privind finanțarea proiectului ”Promovarea atletismului de performanță”, încheiat între municipalitate și L.P.S. ”Cetate”, potrivit prevederilor Legii educației fizice și sportului, Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive și Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 597/2020.

Suma de 50.000 de lei a fost alocată la solicitarea conducerii Liceului cu Program Sportiv ”Cetate” Deva.

Contractul privind finanțarea performanței în atletism are o valoare totală de 250.000 de lei și este valabil până la sfârșitul anului 2020. Suma este acordată de la bugetul local și a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 217/2020.

Potrivit dispozițiilor contractului, finanțarea va susține activitatea sportivă a multiplei campioane naționale Florentina Marincu-Iușco și a antrenorului acesteia, Nicolae Alexe. Concret: participarea la competiții oficiale, achiziționarea de echipament sportiv, medicamente, servicii medicale și premieri acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, actualizată.

Florentina Marincu-Iușco va reprezenta România la Campionatele Balcanice de Atletism pentru seniori, care vor avea loc în perioada 19-20 septembrie 2020, la Cluj-Napoca.

Sportiva legitimată la L.P.S. ”Cetate” Deva s-a întors cu două medalii de aur de la Campionatul Național de seniori și tineret în aer liber, care s-a desfășurat, weekend-ul trecut, pe Arena ”Transilvania” din Cluj-Napoca.

Felicitări, Florentina, ție și întregii delegații hunedorene!

Continuă campania de dezinsecție terestră la Deva

Primăria Municipiului Deva şi operatorul Serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare SC Coral Impex SRL Deva demarează încă o etapă a campaniei de dezinsecție terestră a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva.

✔️ Acțiunea de dezinsecție terestră va începe luni, 14 septembrie 2020, la ora 22:00 și se va încheia în dimineața zilei de marți,15 septembrie 2020, în jurul orei 3:00, când operatorul estimează că vor fi stropite cu autospecialele din dotare, toate zonele verzi din cartierele municipiului Deva.
ℹ️ Pentru dezinsecția terestră operatorul SC Coral Impex SRL Deva va folosi produsul Exit 100 EC cu substanță activă Cypermethrin pentru combaterea insectelor zburătoare (muște, țânțari, molii, viespi) și târâtoare (gândaci, furnici, ploșnițe, purici, păianjeni) și larvicidul Dimilin 25 WP cu substanță activă Difluorobenzamide.
Acţiunea de dezinsecție terestră nu pune în pericol sănătatea populaţiei!