Deva: Modernizarea sistemului de iluminat public, în sistem de telegestiune

În ședința ordinară de astăzi a Consiliului Local al Municipiului Deva a  fost aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și echipare sistem iluminat public în vederea implementării sistemului de telegestiune în municipiul Deva”.

Valoarea estimată este de 7.903.619,19 lei cu TVA.

Finanțarea acestor lucrări se va face din bugetul general al municipiului Deva.

Investiția se va realiza cu instalații și corpuri de iluminat noi, cu tehnologie LED, în sistem de telegestiune.

Acest sistem de telegestiune-control are rolul de a monitoriza, comanda și controla de la distanță aparatele de iluminat pentru a permite intervenții prompte în caz de defecțiuni, pentru reducerea costurilor aferente consumului de energie electrică  și a mentenanței sistemului de iluminat public.

Administrația publică locală este în permanență preocupată de modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în toate zonele municipiului, astfel încât să asigure un iluminat public unitar, durabil, eficient, cu exploatare și funcționare în condiții de siguranță, rentabilitate, eficiență economică și energetică.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

#LucrămPentruDeveni

Întâlnire cu Secretarul de Stat în Ministerul Fondurilor Europene, domnul Ovidiu Cîmpean

Am avut onoarea să primesc astăzi, la sediul Primăriei Municipiului Deva, vizita Secretarului de Stat în Ministerul Fondurilor Europene, domnul Ovidiu Cîmpean.

La întâlnire au participat și doamna deputat Vetuța Stănescu, Prefectul Județului Hunedoara, Călin Petru Marian, Administratorul public al municipiului Deva, Traian Berbeceanu și directorul executiv al Direcției Tehnice din Primăria Deva.

Discuțiile cu secretarul de stat au atins următoarele teme principale:

  • Decontaminare situri și introducerea lor în circuitul public
  • Producție de energie regenerabilă
  • Mobilitate urbană sustenabilă

Domnul secretar de stat  ne-a spus că se pregătește și un program ,,Casa Verde”  prin care anumite categorii de persoane vor putea beneficia de fonduri nerambursabile pentru montarea de panouri fotovoltaice la case, sub formă de voucher.

De asemenea, discuțiile au atins și sprijinul pe care ministerul îl va acorda mediului de afaceri. Este vorba despre fonduri pentru investitorii mari, strategici pe domenii productive și discuțiile se vor purta între aceste firme, autoritățile publice locale și minister și sprijin pentru microîntreprinderi și IMM-uri.

Domnul Ovidiu Cîmpean a mai spus că se dorește obținerea acordului Comisiei Europene pentru acordarea unui ajutor financiar de 15% din cifra de afaceri pe anul anterior pentru oamenii de afaceri, în ideea de a sprijini firmele și de a le proteja de eventuale situații dificile, cum a fost spre exemplu pandemia de COVID care a afectat mediul de afaceri.

Am discutat cu secretarul de stat și despre proiectele aflate în derulare la Deva și despre efortul de a finaliza în termen aceste investiții.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

Petroşani: Reprezentanţii C.P.E.C.A., acţiuni preventive pe principalele artere din oraş

Acțiuni preventive, în sistem integrat: reprezentanții Agenției Naționale Antidrog – Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara (C.P.E.C.A.) şi poliţiştii rutieri au acţionat pe principalele artere rutiere din municipiul Petroşani

          În data de 27 septembrie a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoaraau continuat activitățile preventive pentru creşterea gradului de informare și conştientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanţe interzise și au acționat în sistem integrat, împreună cu polițiștii rutieri, pe raza municipiului Petroşani.

          Cu această ocazie, poliţiştii au interacționat în special în zonele cu aflux mare de populație în scopul conștientizării celor aflaţi la volan cu privire la riscurile și consecințele consumului de alcool și substanțe psihoactive.

          Activitățile preventive în trafic, derulate împreună cu polițiștii rutieri, au constat în informarea și conștientizarea participanților la trafic cu privire la efectele și riscurile consumului de alcool și droguri. În acest context, șoferii, pasagerii și ceilalți participanți la trafic au avut ocazia de a testa ,,ochelarii de droguri” ce simulează o gamă largă de efecte care pot fi declanșate de consumul de droguri și ,,ochelarii de alcool” ce simulează o intoxicație puternică cu alcool.

În săptâmâna precedentă, în paralel cu activităţile preventive derulate în contextul acţiunii Roadpol Safety Days, – vizând reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora, polițiștii rutieri au continuat controalele în trafic, pentru combaterea consumului de substanțe interzise şi de băuturi  alcoolice, a vitezei excesive, precum și a altor abateri la regimul rutier, care generează evenimente rutiere.  Polițiștii rutieri au efectuat verificări în trafic, în vederea identificării conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație pe drumurile publice, folosind în acest sens aparatele radar, drugtest și etilotest.

 Astfel, săptămâna trecută  au fost efectuate, la nivelul judeţului Hunedoara, 16 de testări pentru determinarea prezenței substanțelor cu efect psihoactiv, iar 4 dintre conducătorii auto testați la au  fost depistaţi pozitiv.

          Reamintim faptul că efectul consumului de alcool/droguri/substanţe psihoactive, crește probabilitatea implicării în evenimente rutiere, prin afectarea echilibrului, vitezei de reacție, capacității de coordonare a mișcărilor, felului în care se orientează în spațiu sau modului în care apreciază distanța sau viteza. Este cunoscut faptul că principalele efecte ale consumului de alcool și droguri, generatoare de evenimente rutiere, sunt:

  • nivelul de concentrare foarte scăzut;
  • câmpul vizual redus;
  • modificarea percepției asupra propriei persoane și asupra mediului înconjurător;
  • timpul de reacție mărit;
  • evaluarea greșită a distanțelor;
  • diminuarea preciziei şi a reflexelor;
  • capacitatea de gândire scăzută.

           Polițiștii hunedoreni se vor afla în continuare la datorie, pe principalele drumuri din județ, pentru a asigura fluența traficului rutier, dar și pentru depistarea celor care nu respectă normele rutiere, în special a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv.

Memorandumul privind “Situația amenajării hidrotehnice a barajului de la Mihăileni, com. Buceș, jud. Hunedoara”

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a semnat, astăzi, alături de ceilalți membri din componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Hunedoara, Memorandumul privind “Situația amenajării hidrotehnice a barajului de la Mihăileni, com. Buceș, jud. Hunedoara”.

Documentul adresat Guvernului României, atrage atenția asupra situației dificile în care se află obiectivul de la Mihăileni, investiție începută în anul 1987 și aflată în prag de finalizare, și asupra riscurilor uriașe pe care le implică nedarea sa în exploatare.

“Îi mulțumesc prefectului județului Hunedoara, Călin Petru Marian, pentru receptivitatea de care a dat dovadă, ca urmare a adresei transmise de către Consiliul Județean Hunedoara în data de 16.09.2022, în care am atras atenția asupra riscurilor pe care le implică oprirea lucrărilor și am solicitat convocarea CJSU Hunedoara în vederea declarării barajului drept “obiectiv strategic de interes național.”

Sistarea lucrărilor la barajul de la Mihăileni provoacă îngrijorare, cu atât mai mult cu cât scopul pentru care se realizează acumularea nu ar putea fi atins/realizat, iar zonele din aval ar fi lipsite de apărare împotriva inundațiilor și de asigurarea sursei de apă potabilă”, a declarat președintele Laurențiu Nistor.

Având în vedere importanța amenajării hidro-tehnice de la Mihăileni, prin Memorandumul semnat astăzi, se solicită luarea măsurilor legale, astfel încât, în cel mai scurt timp, să fie deblocată situația și reluate lucrările.

Investiție de peste 500 de mii de euro în cartierul ,,Deva Nouă”

Am fost astăzi, pe teren, în locația ,,Deva Nouă”.

Avem un proiect de investiții de alimentare cu apă și canalizare pe prelungire zona Zăvoi către Archia la care se lucrează.

Este o investiție de peste 500 de mii de euro cu finanțare din bugetul local.

Rețeaua de distribuție a apei potabile care se va executa cu conductă din polietilenă de înaltă densitate PN 10 bari are o lungime de 2744 de metri, sunt prevăzute 180 de cămine de branșament, 15 cămine de vană și 15 hidranți de incendiu.

Rețeaua de canalizare se extinde pe o lungime de 2476 de metri.

Vor fi 3 stații de pompare ape menajere cu racorduri electrice aferente, conducte de refulare în lungime de 1226 de metri, 180 de cămine de racord și 85 de cămine de vizitare.

Rețeaua de canalizare este din conductă de polietilenă corugată.

Se vor colecta apele menajere uzate de la locuințele individuale și vor fi direcționate spre canalizarea existentă pe strada Archia.

În câteva luni ne dorim să finalizăm aceste lucrări de investiții.

Din primăvara anului 2023 vom turna covor asfaltic pe fiecare dintre străzile din acest cartier.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

#LucrămPentruDeveni

DEVA: Joi, consilierii locali, convocaţi în şedinţă ordinară

Joi, 29 septembrie 2022, ora 12:00 are loc convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva în ședință ordinară, în Sala mare de ședințe a instituției, conform Dispoziției Primarului nr. 2109/2022.

Proiectele de hotărâre se pot vizualiza pe Primăria Municipiului Deva, accesând link-ul:https://emol.ro/deva-hd/registru-phcl/

Încă o investiție pe fonduri europene la Deva – centru de colectare prin aport voluntar a deșeurilor menajere

Municipiul Deva a depus încă un proiect pe PNRR, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1.

Este vorba despre proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva”.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 778.720,00 euro fără TVA.

Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări.

Acest tip de centre de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

Deva: Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor

În ședința extraordinară de astăzi, 22 septembrie 2022, a Consiliului Local al Municipiului Deva a fost aprobată depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1.

Valoarea maximă eligibilă a acestui proiect este de 1.335.000,00 euro fără TVA.

Obiectivul specific al acestui proiect este dezvoltarea unui management eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, reutilizarea și valorificarea deșeurilor.

Proiectul prevede construirea unui număr de 93 de insule ecologice digitalizate supraterane în municipiul nostru.

Căutăm permanent soluții cât mai civilizate, cu impact scăzut asupra mediului și a eliminării disconfortului cetățenilor.

Administrația publică locală intenționează să înlocuiască vechile puncte gospodărești cu acest sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor pe cinci fracții: deșeuri de hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale.

Construirea acestor insule digitalizate supraterane reprezintă soluția adecvată în vederea implementării colectării separate a deșeurilor, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului și cu impact direct asupra sănătății populației.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

DEVA: Fonduri europene pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală

Astăzi a avut loc conferința de lansare a proiectului ,,Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva”, Cod SIPOCA 1206, Cod SMIS 153860.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2,,Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”, obiectivul specific 2.1. ,,Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

 Obiectivul general al proiectului constă înconsolidarea capacitații administrative a Unității administrative-teritoriale (UAT) Municipiul Deva pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu ,,Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității în autorități si instituții publice 2016-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF 2020 (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiului Deva pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunatățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.

2. Dezvoltarea cunostințelor și abilităților unui număr de 40 de angajați ai UAT Municipiul Deva în vederea utilizării unui management al calității si performanței la nivelul autorității publice locale.

Valoarea totală a proiectului este de 347.420,50 lei.

Asistența financiară nerambursabilă este de 340,472,09 lei.

Contribuția proprie în proiect  a Municipiul Deva este de 6.948,41 lei. 

Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul municipiului Deva, cu experiență în domeniul implementării proiectelor cu finațare din fonduri europene nerambursabile.

Serviciul Programe Dezvoltare

Cosmonautul Farkas Bertalan, oaspete de onoare al Devei

Am primit astăzi, la Primărie, împreună cu viceprimarul Ferdinand Pogocsan Zoltan, vizita primului cosmonaut al Ungariei, Farkas Bertalan, care a fost însoțit de colegi de la Centrul Educațional și Metodologic ,,Farkas Bertalan” Budapesta.

Acest centru a fost înființat la inițiativa cosmonautului, în scopul introducerii celor mai noi tehnologii în învățământ pentru a pregăti tineretul pentru piața muncii.

Am discutat cu membrii delegației despre dezvoltarea municipiului nostru, despre proiectele pe care le avem în derulare sau urmează să le implementăm și în special despre învățământul devean și perspectiva de dezvoltare a acestuia.

Aceștia au apreciat susținerea administrației publice locale a învățământului dual și inițiativele de dezvoltare educațională a elevilor.

Am hotărât ca Primăria Municipiului Deva și Consiliul Local, împreună cu Centrul Educațional și Metodologic ,,Farkas Bertalan” Budapesta să colaboreze în proiecte educaționale care să sprijine introducerea celor mai noi tehnologii în învățământul devean.

Am fost onorat să primesc din partea Centrului Educațional și Metodologic ,,Farkas Bertalan” o diplomă de onoare pentru sprijinul acordat învățământulului în limba maghiară din Deva și buna colaborare cu reprezentanții comunității maghiare.

De asemenea, am primit distincția ,,Replica N. 24” a contactului navei Soyuz 36 cu care cosmonautul Farkas Bertalan a zburat prima dată în spațiu. Această cheie are semnificația începutului unui parteneriat între Primăria Municipiului Deva și Centrul Educațional și Metodologic ,,Farkas Bertalan”, în interesul dezvoltării tinerilor din învățământul devean.

Ea se înmânează persoanelor care au depus și depun eforturi în interesul dezvoltării tineretului spre tehnica modernă de ultimă generație. În fiecare an se realizează doar 20 de replici ale acestei chei a navetei spațiale.

Cosmonautul Farkas Bertalan mi-a povestit că a luat parte la o instruire de 2 ani în Orașul Stelelor (lângă Moscova) pentru a se pregăti de lansarea în spațiu cu naveta Soyuz 36 și acolo l-a întâlnit pe cosmonautul român Dumitru Prunariu cu care a legat o trainică prietenie ce dăinuie și astăzi.

Sunt convins că și noi am legat astăzi la Deva un trainic parteneriat pentru dezvoltarea educațională a elevilor din unitățile de învățământ devene.

Îi mulțumesc cosmonautulului Farkas Bertalan și colegilor săi că au venit în orașul nostru și că ne-au ales să facem parte dintre administrațiile publice locale cu care doresc să colaboreze.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

SPRIJIN DE URGENȚĂ. Secțiune nouă în platforma de sprijin pentru refugiații din Ucraina

O nouă secțiune a fost activată, începând din 12 septembrie 2022, în cadrul platformei digitale „Sprijin de Urgență”, destinată resurselor care sunt colectate pentru populația afectată de conflictul din Ucraina.

Noua secțiune este dedicată autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale și centrelor de tranzit, care se pot înscrie pe platformă pentru a solicita sprijin în vederea asigurării necesarului de hrană pentru refugiații din Ucraina.

Solicitarea poate fi completată accesând link-ul: https://api.sprijindeurgenta.ro/ro/solicitari-mancare/.

Platforma „Sprijin de Urgență” este un sistem integrat de management al resurselor colectate pentru populația afectată de conflictul din Ucraina. Altfel spus – aceasta centralizează cererile și ofertele de ajutor (transport, alimente neperisabile, medicamente, îmbrăcăminte, oferte de voluntariat etc.), precum și alocarea acestora într-un centru de comandă unic.

Accesibil din luna martie 2022, „Sprijin de Urgență” este un proiect dezvoltat de organizația Code for Romania în parteneriat cu Guvernul României și Departamentul pentru Situații de Urgență, în vederea administrării de resurse și nevoi în momente de criză.

Direcția de Asistență Socială Deva

Băiţa: Programul „Anghel Saligny” asigură finanţare pentru trei proiecte de infrastructură rutieră

Administraţia locală din comuna Băiţa a reuşit să câştige trei proiecte cu finanţare nerambursabilă prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, valoarea fondurilor atrase ridicându-se la peste 7,1 milioane de lei. Este vorba despre investiţii care au ca scop modernizarea unor drumuri şi refacerea de poduri.

„Am câştigat finanţare pentru toate cele trei proiecte pe care le-am depus pe acest program. Sunt investiţii absolut necesare. De exemplu, drumul comunal DC23 Fizeşti-Barbura, aflat acum într-o stare de degradare considerabilă, a fost inclus într-un proiect de modernizare cu o valoare de 2,95 milioane lei. Un alt proiect se referă la modernizarea a două drumuri din satul Peştera. Finanţarea atrasă se ridică la 2,65 milioane lei, drumurile urmând să fie asfaltate şi prevăzute cu tot ceea ce este nevoie pentru o infrastructură modernă. Nu în ultimul rând, avem în atenţie două poduri care necesită lucrări de reparaţii. De aceea, vom construi un pod în satul Lunca, iar un altul în satul Hărţăgani”, a detaliat primarul comunei Băiţa, Damian Diniş.

Guvernul României a aprobat alocarea sumei totale de peste 1 miliard de lei (223,3 milioane euro) pentru dezvoltarea județului Hunedoara, prin finanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Sumele alocate sunt prevăzute pentru realizarea a 157 de obiective din localități hunedorene și reprezintă cea mai mare finanțare alocată vreodată de Executiv județului Hunedoara.

Realizarea proiectelor de investiții vor avea ca rezultat racordarea tuturor comunităților din județ la sistemele de apă și canalizare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltati pentru prima data.

Programul „Anghel Saligny” a suscitat un interes major şi la nivel naţional, administraţiile locale

solicitând finanțări totale de peste 137 miliarde lei, deși bugetul acestuia se ridică la numai 65,5 de miliarde lei. 

Taxă specială pentru emiterea atestatului de ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

Persoanele fizice din municipiul Deva care solicită Direcției de Asistență Socială Deva atestarea ca administrator de condominii vor plăti o TAXĂ specială pentru emiterea atestatului – începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Măsura a fost aprobată de Consiliul Local Deva, în ședința extraordinară de miercuri, 14 septembrie 2022, prin Hotărârea nr. 336/2022, în conformitate cu prevederile Codului administrativ și ale Codului fiscal și are în vedere activitatea de preluare, verificare și evaluare a dosarelor depuse de către solicitanți, care presupune o atenție sporită, precum și întocmirea de acte administrative, atent elaborate, exclusiv în beneficiul solicitanților.

Cuantumul taxei speciale pentru emiterea atestatului de administrator condominii va fi stabilit în fiecare an, prin hotărâre a Consiliului Local.

Pentru anul 2023, nivelul acestei taxe este 100 de lei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 340/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023 în Municipiul Deva.

Taxa specială pentru emiterea atestatului de administrator condominii poate fi ACHITATĂ electronic – prin oricare dintre modalitățile de plată puse la dispoziție de către administrația locală, sau în numerar – la casieria Direcției de Asistență Socială Deva.

Dovada achitării taxei se face odată cu depunerea, la sediul DAS Deva – Compartimentul Asociații de Proprietari, a cererii de atestare și a dosarului cu documentele necesare.

Taxa specială percepută pentru emiterea atestatului de administrator condominii constituie venit la bugetul local al municipiului Deva.

Potrivit Legii nr. 196/2018 care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, atestatul administratorului este valabil 4 ANI de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Direcția de Asistență Socială Deva

Şedinţă extraordinară în sistem videoconferinţă, la Consiliul Judeţean

Consiliul Județean Hunedoara este convocat în data de 15 septembrie, ora 11.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Hunedoara nr.103/2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficienței energetice si reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență;

2. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului nr.1916/17393/08.09.2022 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al Județului Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Inițiator:

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.72/2022 privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a societății SC Apa Prod SA Deva pentru mandatul 2022-2026.

Documentele pot fi consultate pe site-ul instituției www.cjhunedoara.ro, la secțiunea Ședințe CJH http://cjhunedoara.ro/…/645-sedinta-15-septembrie-2022