Premiul I pentru eleva Bold Stacey Alexandra de la Liceului de Arte “S.Toduta”-Deva, la un concurs muzical online

În perioada 15-28 martie 2021a avut loc ediția cu numărul I a Concursului național de interpretare vocal-instrumental “CantIS” organizat de Asociația ZART din Iași, concurs desfăşurat și transmis în mediul online, destinat elevilor și studenților care studiază muzica atât în instituțiile de învățământ vocațional cât și în alte școli, licee, Cluburi, Palate ale Copiilor, Școli populare de Artă sau în învățamânt privat.

Concursul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni: Pian (profesioniști și amatori), Canto (clasic, popular și muzică ușoară), Corzi (vioară și violoncel), Grupuri corale și Muzică de cameră.

Liceul de Arte “Sigismund Toduță”- Deva a fost reprezentat în cadrul acestui concurs de către eleva Bold Stacey Alexandra, clasa a IX-a muzică, clasa prof. Maria Copăcian, care a participat la secțiunea IX A, disciplina muzică ușoară. Juriul, alcătuit din cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar a acordat elevei din Deva Premiul I cu distincția „Excelență” în urma evaluării acesteia prin criteriile stabilite în regulamentul concursului, și anume: realizarea tehnică, artistică și personalitatea interpretativă.                                             

Prof. Mariana Onţanu-Crăciun                                                                                                                           

Valeriu Bârgău – flacără ce-a ars ascunsă

Biblioteca „VALERIU BÂRGĂU” din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” din orașul de pe Cerna – Hunedoara (director prof. Daniel ARDELEAN) urmare a inițiativei prof. Gabriela BOGDAN a fost gazda lansării concursului online, de jurnalism, cu tema „Mândria de a fi român”.

Acțiunea, susținută de ziarul „Accent Media” (director Cornel POENAR) și Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement din cadrul Consiliului local al Primăriei Hunedoara, coordonată de prof. Maria CRISTEA, a fost dedicată memoriei lui Valeriu BÂRGĂU, scriitor, jurnalist, poet și director al săptămânalului „CĂLĂUZA”, plecat mult prea devreme dintre noi, pământul lacom cerând parcă în grăbire „împrumutul” înapoi.

Printre concurenții detașați în cadrul acestei întreceri jurnalistice se numără în ordine: Robert BARBONI, Sebastian GHERMAN, Denisa IONESCU și Alina Ioana MONACU.

Câștigătorii primesc diplome din partea ziarului „Accent Media”, iar premiile în cărți au fost oferite de către Asociația Română pentru Patrimoniu și Editura „Carpathia” din București.

În cadrul acestei activități intitulată metaforic „Valeriu Bârgău – flacără ce-a ars ascunsă” am cerut gânduri în exclusivitate în amintirea lui Valeriu BÂRGĂU:

 Cornel POENAR – Firul vieții lui Valeriu Bârgău s-a rupt mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva, cortina trăirii lui pe pământ lăsându-se parcă prea brusc. El a făcut din viață o chemare, o misiune, îndeplinindu-și rostul de-a lungul anilor care i-au fost hărăziți.

Prof. Daniel ARDELEAN – Omagiem prin această activitate strădania pilduitoare al unui om al scrisului care a lăsat în urmă o moștenire bogată de virtuți alese în slujba semenilor.

Prof. Maria CRISTEA – Valeriu Bârgău este plecat spre veșnicie, dar i-au rămas faptele pilduitoare. A fost un luptător în arena vieții și a scrisului, cu accent pe o puternică vigoare morală.

Din mesajul trimis de Doru Dinu GLĂVAN, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, am spicuit: Activitatea jurnalistică de la Hunedoara, cu sprijinul neobositului jurnalist Cornel POENAR, directorul ziarului „Accent Media” și membru al  UZPR, a dovedit că pentru Valeriu Bârgău trăirea pe pământ a fost o vocație, el știind cu profesionalism să aducă lumină și bucurie în sufletul iubitorilor de literatură, de jurnalism.

Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

Exponat virtual de la muzeu: „Portret de femeie” realizat de Eustaţiu Stoenescu

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva prezintă un alt exponat virtual,  în cadrul rubricii: PIESE REPREZENTATIVE DIN COLECȚIILE MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE din DEVA. 

Exponatul de astăzi este un tablou aflat în patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva și este prezentat de către dr. Diana Loredana Pantea, muzeograf, Secția Istorie și Artă a instituției.

„Portret de femeie” realizat de Eustaţiu Stoenescu

Pictura Portret de femeie este executată de artistul Eustațiu Stoenescu, născut la 14 mai 1884, la Craiova. A studiat la Paris şi a lăsat moştenire o bogată creaţie artistică, încetând din viaţă în anul 1957, la New York. Încă din copilărie s-a bucurat de o strânsă prietenie cu Nicolae Titulescu şi datorită pasiunii de a picta, Eustaţiu Stoenescu s-a decis să studieze în Franţa, la Academia Julian și la Școala Națională de Arte Frumoase din Paris. Primul contact cu arta a fost la vârsta de 5 ani, când  pictorul francez Léopold Durangel (1828-1898) îi vizita casa părinţilor. Eustaţiu Stoenescu a realizat scene de gen, portrete, naturi statice şi peisaje, iar în prima parte a creaţiei sale se observă influenţa lui Nicolae Grigorescu, prin preferinţa pentru reprezentări din spaţiul rural, care ajung să fie interpretate în manieră proprie de către artist. Tematica rurală este redată prin prisma unei viziuni abstracte, dar de o expresivitate tenace, care surprinde cu măiestrie expresiile de pe chipuri, portul şi postura modelelor. Eustaţiu Stoenescu îşi defineşte originalitatea în împrejurările Primului Război Mondial, iar creaţia sa prinde avânt remarcându-se portretistica. Deşi fascinat de artă, a fost acuzat de nenumărate ori pentru firea sa pragmatică, pentru că ar fi acţionat în interes economic şi politic.

Lucrarea Portret de femeie semnată Eustaţiu Stoenescu, face parte din Colecţia de Artă Plastică a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva (nr. inv. 41460). Este pictată în ulei pe pânză, prezintă dimensiunile de 39 cm x 33 cm şi, pe stratul pictural, în partea dreaptă din planul inferior se observă semnătura şi anul de realizare <<Stoenesco, 1904>>.

Tabloul de dimensiuni reduse înfăţişează portretul unei tinere femei înveşmântate în port popular. Pe fundalul de culoare închisă se conturează bustul femeii cu maramă albă pe creştet, înnodată sub bărbie şi îmbrăcată într-o íe albă strânsă la baza gâtului cu şnur. Cămaşa   românească prezintă motive ornamentale sugestiv redate din tuşe, cu albastru ceruleum şi cu roşu vermilion, la mâneci, peste umeri. Atitudinea tinerei cu ţinută modestă de la ţară, este relaxată şi şuviţele brune ies de sub năframă şi îi încadrează chipul expresiv cu privire galeşă, îndreptată spre privitor. Carnaţia trăsăturilor faciale cu bujori trandafirii şi buze mici este evidenţiată printr-o construcţie riguroasă, din eboşă. Frumuseţea adolescentină este evidenţiată de sprâncene dese şi arcuite pe sub care sclipesc cu blândeţe o pereche de ochi limpezi, albaştri. Gama cromatică este redată printr-un clarobscur puternic, de la nuanţele de alb de pe îmbrăcăminte cu accente de roşu şi albastru, la tonuri de umbră naturală şi sienna arsă regăsite pe chip şi în fundal. Eustaţiu Stoenescu este un portretist de excepţie. Expresivitatea stilului său inconfundabil constă în stăpânirea unui desen sigur, prin pensulaţia vibrantă şi prin abordarea practică a negrului pe fundalul lucrărilor. Majoritatea personajelor reprezentate în tablourile sale sunt învăluite de întuneric în fundal şi capătă o sublimă notă de mister poetic.

Bibliografie selectivă:

Paul Rezeanu, Eustaţiu Stoenescu, Bucureşti, 1983.

Vasile Florea, Gheorghe Székely, Dicţionar universal de artă plastică, Bucureşti, 2011.

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_studii_Claudia-Mandi-3.html accesat la 30. 03.2021.

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva vă invită  să vizionați exponatul de astăzi, în mediul virtual, pe pagina de facebook a muzeului https://www.facebook.com/MCDRDeva/ și pe site-ul instituției www.mcdr.ro.  

Îndemnuri duhovnicești în prag de sărbătoare creștină

Se apropie cea mai frumoasă zi, sărbătoarea cea mai înălțătoare – Ziua Învierii Domnului.           Este ziua celei mai curate bucurii, a celei mai adânci taine în care simțim frumusețea zilelor de Paști.

Rostind „Hristos a înviat!” înseamnă că El e Paștele nostru, bucuria și sărbătoarea ortodoxiei.

În preajma acestei sărbători – l-am rugat pe pr. Radu TRIFON, Consilier cultural-educațional în cadrul Episcopiei Devei și Hunedoarei (foto) – să ne puncteze câteva îndemnuri duhovnicești.

– Rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos din grădina Ghetsimani i-a avut ca „beneficiari direcţi” (că tot vorbim de-o vreme încoace în termeni „eurofinanciari”) pe Sfinţii Apostoli, cu precizarea foarte clară: „…nu mă rog pentru lume…”.

Beneficiarii indirecţi, însă, suntem toţi cei care credem în Hristos datorită cuvintelor apostolilor, părinţilor, ierarhilor, adică Biserica cea Vie, în ansamblul ei.

Pentru Biserica întreagă s-a rugat Hristos, să fie păzită de erezii, de greşeli dogmatice, de învăţături străine, dar şi de formalisme, de gesturi şi manifestări lipsite de fondul credinţei.

Creştinii de ieri, de azi şi de mâine vor avea, aşadar, acelaşi ţel, acelaşi scop: mântuirea, viaţa cea veşnică şi acelaşi mijloc pentru atingerea acestuia: Iisus Hristos – singura Cale, unicul Adevărul şi dăruitorul autenticei Vieţi. Dar pentru ce s-a rugat, la model concret, Hristos? Pentru ca noi toţi să fim „una”, precum El, Tatăl şi Duhul Sfânt una sunt.

Aşadar nu s-a rugat pentru ca noi să fim sănătoşi, să avem „servici bun”, să avem „noroc în viaţă”, să încheiem căsătorii reuşite, să avem bunăstare materială, să ducem o viaţă lipsită de griji, să fim dezlegaţi de farmece şi blesteme etc.

Toate aceste lucruri, pe care le regăsim, noi, preoţii, pe pomelnicele credincioşilor nu reprezintă cereri serioase duhovniceşte, ci reflectă mai mult aplecarea noastră, a oamenilor spre cele ale lumii cu precădere.

Ori Hristos nu s-a rugat pentru lume! În consecinţă şi noi ar trebui să ne rugăm în primul rând pentru mântuire, pentru ca Dumnezeu să ne arate limpede, fiecăruia în parte şi comunităţii creştine în general, modul de vieţuire creştină, personală şi comunitară, la finalul căreia să păşim în Împărăţie.

Dar ce înseamnă a fi „una”? În primul rând înseamnă să credem la fel, să gândim la fel, să mărturisim la fel, să trăim la fel viaţa în Biserică, dar mai presus de toate să iubim la fel. La acestea s-ar putea ajunge într-un singur mod: să ne împărtăşim cu toţii, în mod regulat şi conştient cu Trupul şi Sângele Domnului şi din Cuvântul Său.

Unitatea umanităţii, un deziderat al marilor lideri din toate timpurile, nu va avea niciodată substanţă dacă nu va fundamenta pe Hristos.

Toate imperiile antichităţii, culminând cu cel al lui Alexandru Macedon şi cu Imperiul Roman, au fost „uniuni” de neamuri, ţinute împreună mai mult sau mai puţin forţat. Marile imperii medievale şi moderne nu au făcut decât să repete istoria veche, desigur cu alte date tehnologice şi ideologice, dar s-au destrămat la fel de lamentabil.

Imperiile contemporane, care nu mai sunt neapărat rezultatul unor desfăşurări de forţe militare, ci mai degrabă sunt imperii economice, anunţă triumfătoare un viitor fericit, plin de bogăţie, pace, prosperitate, egalitate de şanse şi de drepturi etc.

Însă omul nou, care se prefigurează ca cetăţean al acestora, se consideră pe sine singurul stăpân al lumii, plin de drepturi şi cu datorii umanitare în cel mai bun caz. O relaţie autentică cu Hristos pare desprinsă din cărţile de basme pentru cel care crede exclusiv în ştiinţa, inteligenţa şi forţa umanităţii.

Acest om va face alianţe strategice cu alţi oameni, va încheia tratate economice şi militare, va crea uniuni artificiale inventând pretexte pentru susţinerea acestora.

Dacă recitim celebrul roman politic „1984” al lui Orwell, e posibil să nu ni se mai pară chiar o utopie, ca acum 20 de ani. Deja vorbim de Uniunea Europeană, Statele Unite ale Europei (după modelul american al USA), iar mai nou, de puţin timp, chiar de Eurasia (Uniunea Euroasiatică).    Toate acestea vor reprezenta noile imperii, realităţi în care deja trăim. Vor rezista ele timpului?

Având în vedere că istoria ne-a demonstrat că ea doar se repetă, un creştin ortodox nu ar trebui să-şi pună speranţa în aceste uniuni, mai ales nu ar trebui să CREADĂ că ele i-ar putea schimba cu ceva fundamental viaţa în mai bine.

Politica, ideologia, tehnologia, economia, etica, sociologia, chiar şi o bună parte a ştiinţei, sunt lucruri ale lumii, pentru care Hristos a afirmat răspicat că nu se roagă.

Ele sunt auxiliare ale existenţei noastre, lucruri de care ne folosim pentru a trăi în lume, sunt limitate şi în timp şi în spaţiu. Iar dacă „uniunile” de toate felurile realizate de oameni îşi găsesc rostul şi argumentele tocmai în ele însele, rezultă că şi aceste uniuni vor fi la fel de limitate în timp şi spaţiu.

Aşadar, să ne străduim să fim „una” cu Hristos Dumnezeul-Om prin Taina Euharistiei, următorul pas fiind unirea credinţei, unirea gândirii, unirea cugetului şi unirea modului de vieţuire spre Veşnicie.

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

Expoziție „Producția ceramică în Munții Orăștiei”, la MCDR Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, a pregătit o nouă expoziție pentru vizitatorii săi.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2021, vă invităm să vizitați expoziția „Producția ceramică în Munții Orăștiei”.

<<Expoziția „Producția ceramică în Munții Orăștiei” propune publicului o succintă incursiune în producția de obiecte și materiale de construcții din lut în arealul Sarmizegetusei Regia, capitala Regatului Dac. Artefactele ceramice expuse în vitrine, informațiile și ilustrațiile oferite iubitorilor de istorie în format digital sunt menite să creioneze o perspectivă generală asupra aspectelor referitoare la producția și utilizarea pieselor din lut ars în zona Munților Orăștiei.

Evenimentul este organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului Când viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei, contract PA16/RO12-LP10/18.02.2015, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014>> relatează  dr. Cătălin Cristescucercetător științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.

 Expoziția poate fi vizitată pe parcursul anului 2021, de marți până duminică, conform programului de vizitare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva.

Program nou la Muzeul Castelul Corvinilor şi Grădina Zoologică din Hunedoara

Odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri, instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, Muzeul Castelul Corvinilor şi Grădina Zoologică din Hunedoara vor funcționa după un nou program.

Astfel, în ce priveşte Castelul Corvinilor, turiştii au acces, începând cu data de 1 aprilie, luni între orele 12:00 şi 18:00, iar de marți până duminică între orele 9:00 şi  18:00. Ultima intrare în castel se face la ora 17:15.

De asemenea, Grădina Zoologică Hunedoara funcționează după programul de iarnă. Astfel, luni este închis, iar de marți până duminică poate fi vizitată între orele 10:00 şi 18:00. Şi aici, ultima intrare se face la ora 17:30. https://www.gohunedoara.com/

Recitalul de muzică de cameră „Trio Petre” a fost AMÂNAT!

Centrul Cultural Drăgan Muntean”  aduce la cunoștința cetățenilor că recitalul de muzică de cameră „Trio Petre”, programat să aibă loc marți, 30 martie 2021, la Sala „ProArte”  a Colegiului Național „Decebal” Deva, va fi amânat pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

Măsura a fost luată din cauza incidenței ridicate a virusului SARS-COV- 2 în municipiul Deva.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Centrul Cultural „Drăgan Muntean”  Deva

Râu de Mori: Primii pași spre restaurarea monumentelor istorice

Aşezată în vecinătatea celui mai frumos masiv muntos din România, Retezatul, comuna Râu de Mori începe să conteze pe harta destinaţiilor de vacanţă.

Staţiunea Râuşor se dezvoltă de la an la an şi numărul celor vin aici creşte în fiecare iarnă. Este însă momentul ca locul să fie căutat şi ofertat şi în celelalte anotimpuri, aşa că autorităţile locale au trecut la treabă.

Primăria comunei Râu de Mori are în plan un proiect extrem de complex, despre care se poate spune, încă de acum, că va avea efecte benefice pe termen lung. Este vorba despre restaurarea monumentelor istorice de pe teritoriul acestei unităţi administrativ-teritoriale.

„Împreună cu o echipă de arheologi și constructori specializați în restaurarea monumentelor istorice am purtat discutii referitoare la Cetatea Colț și Curtea Nobiliară a Cîndeștilor. E un proiect ambițios, nu e ușor, dar suntem datori să facem tot ce este în puterea noastră. Vin cu o rugăminte la toți dintre dumneavoastră care aveți fotografii vechi a construcțiilor din Curtea Nobiliară a Cîndeștilor din perioada când erau intacte, să le puneți la dispoziție; ne-ar ajuta foarte mult la proiectul de reabilitare”, a declarat primarul Flaviu Dilertea.

Restaurarea monumentelor istorice de pe raza comunei Râu de Mori se va adăuga altor direcţii de dezvoltare turistică, administraţia locală purtând deja discuţii cu investitorii din zonă pe tema viitorului staţiunii Râuşor. Între altele, se au în vedere pârtiile de schi din staţiune, locul fiind preferat de tot mai mulţi iubitori ai sporturilor de iarnă.

Credincioșii vor putea merge la biserică de Paște

Premierul Florin Cîțu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din România și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. În urma discuțiilor s-a stabilit ca în noaptea de Înviere să fie permisă circulația persoanelor în afara locuinței până la ora 2. 

Măsura ar urma să se aplice atât pentru Paștele Catolic, cât și pentru Paștele Ortodox.

Participarea la slujbă se va face cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară, precizează surse participante la discuțiile de marți.

La discuțiile cu reprezentanții cultelor religioase au mai participat vicepremierul Kelemen Hunor, șeful DSU Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiță, consilierul prezidențial Sergiu Nistor – Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, Secretarul General al Guvernului, Horațiu Gorun, și Secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean.

Slujba de Înviere se va desfășura normal, anunță Patriarhia Română. Se vor purta măști, se va respecta distanțarea sanitară, iar la biserică se merge pe jos sau cu mașina.

Conform Patriarhiei, întâlnirea de joi organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte la sediul Guvernului pe tema condițiilor în care se vor desfășura anul acesta Sărbătorile Pascale a fost bazată pe „un dialog deschis, onest, animat de cele mai bune intenții comune în identificarea soluțiilor optime pentru respectarea libertății religioase și, simultan, a respectării măsurilor sanitare în vigoare”.

Cultele religioase au făcut propuneri adecvate situației epidemiologice încă delicate, dar și respectării depline a libertății religioase prin posibilitatea participării fizice a credincioșilor la momentele importante ale sărbătorilor, respectiv la Slujba de Înviere.

„Deschiderea tuturor oficialităților pentru buna, ordonata și în același timp fireasca desfășurare a Slujbei de Înviere, ca și a celorlalte sărbători proprii altor culte religioase în următoarea perioadă, indică faptul ca acestea se vor putea desfășura normal, cu respectarea riguroasă a tuturor măsurilor sanitare ce vor rămâne obligatorii (purtarea măștii, distanțarea sanitară, deplasarea pe jos sau cu mijloc de transport propriu la lăcașul de cult de care aparținem etc)”, este mesajul Patriarhiei.

Datele concrete legate de organizarea și desfășurarea Slujbei de Înviere vor fi comunicate atât de Patriarhia Română, cât și de autorități după ce vor fi stabilite.

Spectacolul „Micul Prinț” va fi difuzat online!

Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva vă aduce la cunoștință că spectacolul cu piesa „Micul Prinț”, după Antoine de Saint Exupéry, susținut de trupa de teatru „ProScenium”va putea fi urmărit exclusiv online, pe pagina de Facebook a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva, sâmbătă, 27 martie 2021, de la ora 18:00.

Măsura a fost luată ca urmare a incidenței ridicatea virusului SARS-COV- 2 în municipiul Deva.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Centrul Cultural „Drăgan Muntean”  Deva

Biblioteca Judeţeană: Comunicat reprogramare confruntari Citeşti şi câştigi!

Având în vedere Hotărârea nr. 46/23.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în municipiul Deva fiind mai mare de 3/1.000 de locuitori, vă comunicăm că următoarele confruntări din cadrul concursului județean de cultură generalăCitești și câștigi!– Cei mai buni dintre cei buni, care ar fi trebuit să aibă loc în 24.03.2021 și 25.03.2021la Deva Mall,Salled’Or, etajul 3, vor fi reprogramate.

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara

Expozițiile Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad se închid temporar

Conducerea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva vă comunică faptul că în perioada 23 martie 2021 – 6 aprilie 2021, expozițiile Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad (situat în Municipiul Brad, Str. Cloșca, Nr. 4) sunt închise pentru vizitare, ca urmare a instituirii măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, județul Hunedoara, potrivit Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 6715/22.03.2021.

Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad își continuă activitatea specifică de conservare, protejare și cercetare a patrimoniului cultural istoric aflat în colecțiile sale.

Orice alte detalii și informații despre activitatea Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad pot fi obținute telefonic sau on-line, la următoarele date de contact:

           Telefon: 0254 216 750,  0371 358 095

           Fax:   0254 212 200

           Adresă mail : [email protected],                                                                         [email protected]

          Site: www.mcdr.ro

          Facebook: https://www.facebook.com/MCDRDeva

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Expoziția-manifest ”GLASS FISH, GLASS WORLD”, la Galeria FORMA din Deva

Galeria Națională de Artă ”FORMA” Deva vă invită la vernisajul expoziției ”GLASS FISH, GLASS WORLD” al artistei Mirela Trăistaru.

Evenimentul va avea loc vineri, 19 martie 2021, de la ora 18.00. Concepută sub formă de instalație, expoziția-manifest „GLASS FISH, GLASS WORLD” aduce în atenția publicului o temă foarte actuală: degradarea mediului înconjurător și susține demersul prin care arta a devenit un instrument din ce în ce mai des folosit pentru a „sancționa” modul în care omenirea a abandonat datoria de a proteja și conserva habitatul. Expoziția poate fi vizitată până în data de 14 aprilie 2021. Accesul în incinta galeriei va fi permis unui număr limitat de persoane, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță și protecție aflate în vigoare. /fB CJ Hunedoara

Expoziție interactivă de jocuri a Muzeului Jocurilor din Chemnitz, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, va fi gazda expoziției interactive de jocuri a Muzeului Jocurilor din orașul german Chemnitz, expoziție ce va putea fi vizitată gratuit la Secția de Împrumut Carte pentru Copii, în perioada 22 martie – 28 mai 2021, de luni până joi, între orele 830 și 1900, și vineri între orele 830 și 1800.

 Muzeul German al Jocurilor, singurul muzeu din Europa dedicat jocurilor, a fost creat la Hamburg în 1986, iar după nouă ani muzeul a fost mutat la Chemnitz, împreună cu sediul principal. Muzeul cuprinde, practic, toate jocurile existente în Germania și se îmbogățește cu toate jocurile nou apărute în Europa. Pentru a se face cât mai bine cunoscut, muzeul organizează expoziții itinerante, cum este cea pe care o găzduim la Deva. În România, proiectul a început în anul 2015 la Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov și expoziția a fost deja găzduită de câteva mari orașe. 

Expoziția este interactivă, acest lucru înseamnă că vizitatorii de toate vârstele, întrucât copilăria o purtăm fiecare în suflet, vor putea încerca aceste jocuri, ea oferind celor care o vor vizita clipe de reală destindere și deconectare.  

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara