La Vălişoara, anul şcolar se va deschide în condiţii de siguranţă

În urma sesizării primarului comunei Vălişoara, Mircea Rovinar, referitoare la încadrarea şcolii din comună în scenariul 3 (ROŞU), după analiza datelor actualizate ale D.S.P. Hunedoara şi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comitetul Judeţean pentru situaţii de Urgenţă a constatat că la Şcoala gimnazială Vălişoara cursurile pot începe în condiţii de siguranţă, începând cu 14 septembrie 2020.

În comuna Vălişoara, se înregistrează doar 1 caz activ de infecţie cu SARS-COV-2 astfel că unitatea şcolară poate fi încadrată în scenariul 1 (VERDE) privind începerea cursurilor în condiţii de siguranţă.

Hotărârea nr. 23 din 10.09.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă- Hunedoara va fi modificată şi va fi transmisă tuturor instituţiilor implicate în procesul de reluare a activităţilor şcolare.

Educația – averea națională de care trebuie să avem grijă

 În fiecare toamnă, debutul noului an școlar reprezintă un prilej de bucurie și de speranță, sens în care am stat de vorbă cu prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE (în foto), Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie.

Cu acest prilej în calitate de cadru didactic, interlocutoarea adresează, elevilor, un an școlar încununat de succes, în care să-și îmbogățească cunoștințele, să-și dezvolte compentențele și abilitățile și să obțină cele mai bune rezultate posibile. Colegilor profesori le dorește multă sănătate, putere de muncă, iar efortul lor să se regăsească în rezultatele și succesul elevilor îndrumați.

Realitatea este că începem un nou an școlar cu multe necunoscute și întrebări.

Pandemia cu care se confruntă întreaga omenire, ne-a schimbat viața tuturor. Organizarea învățământului preuniversitar, mai ales, în această perioadă, este o adevărată provocare pentru toată lumea, atât pentru elevi, profesori și directori, cât și pentru autorități și părinți.

În acest moment știm că există cele trei scenarii după care unitățile de învățământ își vor desfășura activitatea, și anume: scenariul verde pentru localitățile în care numărul de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 este sub 1 raportat la 1000 de locuitori, scenariul galben pentru localitățile în care numărul de îmbolnăviri este cuprins între 1 și 3 raportat la 1000 de locuitori și scenariul roșu pentru U.A.T.-urile în care numărul de îmbolnăviri este mai mare de 3 la 1000 de locuitori.

Iată ce ne informează în continuare interlocutoarea:

– Prezint, pe scurt ce presupune fiecare scenariu: scenariul verde reprezintă, de fapt, forma clasică de desfășurare a activității, cu toți elevii și profesorii la școală, cu respectarea, bineînțeles, a măsurilor impuse de Ministerul Sănătății cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2; scenariul galben reprezintă o formă combinată (hibrid) de organizare a activității în sistem clasic și online; scenariul roșu corespunde exclusiv învățământului online.

Unitățile de învățământ trebuie să fie pregătite și să aibă resursele și logistica necesare pentru orice scenariu, deoarece situația epidemiologică se schimbă, prin urmare și forma de pregătire se poate modifica. Acest lucru este de înțeles și trebuie să ne adaptăm.

Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ dau în această perioadă un adevărat examen de rezistență și perspicacitate, în ceea ce privește pregătirea începerii cursurilor. Ei sunt actorii principali și sunt convinsă că vor căuta cele mai bune soluții pentru a garanta/oferi siguranța sanitară a elevilor, precum și condițiile optime pentru buna desfășurare a activității didactice. Alături de conducerea fiecărei școli, colectivul de cadre didactice și întregul personal din unitatea de învățământ trebuie să se implice pentru a asigura servicii educaționale de calitate.

De asemenea, autoritățile publice locale au un rol foarte important în susținerea școlilor, mai ales în această perioadă. Foarte multe Primării și Consilii Locale au alocat deja resurse importante unităților de învățământ în vederea deschiderii noului an școlar.

Lipsa de infrastructură, în cazul învățământului online, constituie o problemă majoră. Așteptăm cele 250.000 de tablete promise elevilor de către Ministerul Educației și Cercetării. Sigur că nu vor fi suficiente, însă este un pas spre digitalizarea învățământului.

Sunt foarte multe de spus cu privire la măsurile și demersurile care s-ar fi putut lua în această perioadă, însă prefer să vă prezint exemplul personal.

Am 24 de ani de experiență în învățământ, dintre care 16 ani am ocupat funcții de conducere, precum și funcții de îndrumare și control. În perioada 2014 – 2020 am ocupat funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. La încheierea mandatului de inspector școlar general, în data de 24 martie 2020, am prezentat public un scurt raport de activitate, care poate fi vizionat accesând următorul link:

 https://www.facebook.com/maria.stefanie.71/videos/2795391480581714/

Indiferent de postul sau funcția pe care am ocupat-o, m-am străduit să îmi îndeplinesc atribuțiile de serviciu cu responsabilitate și să muncesc cu entuziasm și dăruire alături de colegii mei. În prezent sunt profesor de chimie la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie.

Cursurile au fost suspendate la data de 11 martie 2020, prin urmare am fost nevoită să preiau cele 10 clase din încadrare direct în mediul online. Am făcut cunoștință cu elevii mei direct acolo, în spațiul virtual. Am comunicat cu fiecare clasă pe grupul de whatsapp, iar activitățile de tip sincron, din online, le-am desfășurat utilizând aplicația Google meet. Am avut o prezență bună la activitățile din online, cuprinsă între 50% și 100%, cu toate că nu a fost o obligație pentru elevi să intre la orele desfășurate în mediul online. Sunt mândră de elevii mei și îi apreciez pentru modul în care au înțeles că rolul lor față de propria formare s-a schimbat și trebuie să fie mult mai responsabili. Este adevărat că am avut în încadrare o clasă de a VIII-a și restul de liceu. Cu elevii din clasele mai mici, în special cu cei din ciclul primar, este mult mai dificil să se lucreze în regim online și, cu siguranță, avem nevoie de sprijinul părinților.

Conștientă fiind că nu va înceta pandemia până la începerea noului an școlar, am decis să valorific perioada din vacanța de vară și să mă preocup de propria formare și dezvoltare profesională pentru instruirea online. Astfel, în perioada iunie – iulie 2020 am urmat cursul postuniversitar Resurse educaționale și digitale pentru instruire online, organizat de Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În cadrul cursului am dobândit competențe de utilizare a trei platforme în activitățile educaționale de predare-învățare-evaluare pentru gestionarea comunicării cu elevii, a resurselor de învățare și a progresului școlar: Google Suite for Education, Microsoft Teams for Education și Moodle. Pe lângă dezvoltarea competențelor de utilizare a celor trei platforme, am studiat încă trei module, și anume: Principii și metode didactice specifice e-learning (PMD), Proiectarea și realizarea resurselor de instruire online (RIO) și Resurse Educaționale Deschise (RED). Am învățat aspecte extrem de interesante și utile despre realizarea resurselor educaționale deschise, despre atribuirea unei licențe Creative Commons, despre metodele didactice de predare-învățare-evaluare în online, de utilizare a unor aplicații (Symbaloo, Padlet, Pixabay, Mentimeter, Prezi, Flipgrid și altele), de utilizare a unor site-uri și, cel mai important, este faptul că am învățat că poți deveni autodidact și poți să îți îmbunătățești competențele IT. Important este să îți dorești cu adevărat să înveți și, astfel, vei reuși, deoarece sunt foarte multe tutoriale și resurse educaționale deschise pe care le putem selecta și utiliza în activitatea noastră, în vederea atingerii obiectivelor propuse. Trebuie doar să știm să le căutăm, să le accesăm și să le adaptăm la specificul activității didactice pe care o desfășurăm. Astfel, putem realiza medii de învățare foarte interesante și atractive pentru elevii noștri, care vor conduce la creșterea motivației pentru învățare. Este foarte important să fim capabili să organizăm activități de învățare adecvate, de tip sincron, la școală sau în întâlnirile din online, dar, totodată, trebuie să concepem pentru elevii noștri activități de învățare de tip asincron, când interacțiunea dintre profesor și elev se realizează prin accesarea resuselor educaționale deschise, în momente diferite. De exemplu, studierea unor teme transmise de către profesor pe diferite căi de comunicare, realizarea unor fișe de documentare, realizarea de proiecte și portofolii, rezolvarea unor teste în online și altele.

Mediul online este extrem de generos în ceea ce privește activitățile de învățare. Este foarte important să utilizăm resursele online adecvate pentru ca elevii să dobândească competențele generale și cele specifice prevăzute în programele școlare.

Indiferent de ce se va întâmpla pe termen scurt cu privire la organizarea activității în școlile din România sau referitor la evoluția pandemiei generată de virusul SARS-CoV-2, pe termen mediu și lung, învățământul online trebuie să se dezvolte și să completeze învățământul clasic. În niciun caz nu poate să înlocuiască învățământul clasic, însă, este evident faptul că oferă foarte multe avantaje, dar și dezavantaje. Un mare dezavantaj al învățământului online este faptul că educabilii interacționează mai puțin între ei, distanțarea afectează relațiile lor sociale și aptitudinile de socializare, iar copiii vor comunica mai greu și vor deveni din ce în ce mai dependenți de tehnologie. Amintesc și câteva avantaje ale învățământului online și anume: copiii pot avea acces la resursele educaționale după un program flexibil, se evită aglomerația din școli, dacă se realizează resurse digitale interactive și programe, avizate de autoritățile din sistem, acestea pot uniformiza modul de predare și pot asigura șanse egale pentru toți copiii la o educație de calitate. Astfel, s-ar reduce foarte mult diferențele dintre rural și urban. Acest lucru se poate realiza doar prin asigurarea resurselor necesare financiare, materiale și umane.

 Școala, văzută într-o imagine generică, este o avere. O avere națională. În ciuda vitregiilor prin care trece și de care istoria nu o prea iartă, ea – printr-o forță divină, învingând piedici dintre cele mai diverse și mai neașteptate – formează generațiile, care dau substanță și concretețe timpului trăirii, validează idealuri și anunță mereu izbânda viitorului.

 

Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

O nouă sesiune de admitere la UPT. Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă

Universitatea Politehnica Timișoara organizează o nouă sesiune de admitere pentru locurile rămase neocupate (finanțate de la bugetul de stat și cu taxă) la ciclul de licență.

În vederea admiterii, înscrierea candidaților are loc între 3 – 12 septembrie 2020 (10 septembrie în cazul Facultății de Arhitectură, specializarea Mobilier și amenajări interioare, unde se organizează concurs de admitere cu probe de verificare în 11 septembrie), concursul de dosare fiind programat în 12 septembrie. Rezultatele se vor afișa în 14 septembrie, iar după cele trei runde de confirmări, rezultate finale  vor fi publicate în 16 septembrie 2020. Înscrierile se fac online, prin accesarea platformei dedicate Enroll (http://admitere.upt.ro/) sau la centrele de admitere deschise în cadrul facultăților. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Universității Politehnica Timișoara (www.upt.ro), în secțiunea dedicată admiterii.

Pentru admiterea din luna septembrie 2020, au mai rămas locuri disponibile, pentru ciclul de licență, la următoarele facultăți:

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare – 11 locuri bugetate și 20 cu taxă (la specializarea Informatică);
 • Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – 57 de locuri bugetate și 30 cu taxă (la specializările Inginerie chimică, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare);
 • Facultatea de Construcții – 21 de locuri bugetate și 133 cu taxă (la specializările Inginerie geodezică, Inginerie civilă, Inginerie civilă – engleză, Inginerie civilă – germană, Ingineria instalațiilor);
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 1 loc cu taxă (la specializarea Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – ID);
 • Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică – 67 de locuri bugetate și 26 cu taxă (la specializările Inginerie electrică, Inginerie energetică);
 • Facultatea de Management în Producție și Transporturi – 45 de locuri bugetate și 27 cu taxă (la specializările Inginerie și Management, Științe administrative);
 • Facultatea de Mecanică – 96 de locuri bugetate și 139 cu taxă (la specializările Ingineria autovehiculelor, Ingineria transporturilor, Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Ingineria materialelor, Științe inginerești aplicate, Mecatronică și robotică);
 • Facultatea de Inginerie din Hunedoara – 69 de locuri bugetate și 63 cu taxă (la specializările Inginerie și management, Ingineria electrică, Ingineria mediului, Ingineria autovehiculelor, Științe inginerești aplicate);
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism – 6 locuri bugetate (la specializarea Mobilier și amenajări interioare);
 • Facultatea de Științe ale Comunicării – 25 de locuri bugetate și 58 cu taxă (la specializările Științe ale comunicării, Limbi moderne aplicate).

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității Politehnica Timișoara vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:

 • Cele mai mari burse din țară (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
 • Cazare pentru toți solicitanții în cămine modernizate (dotate cu conexiune internet, cablu TV, frigider, bucătărie și spălătorie pe fiecare etaj);
 • Masa la restaurantele studențești ale UPT, la prețuri subvenționate;
 • Cea mai modernă bibliotecă din țară;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă studențească din țară (terenuri de fotbal sintetice și cu iarbă, baschet, 4 terenuri de tenis, sală de sport, bazine de înot interior și exterior, pistă de atletism etc.);
 • Pregătire specială la matematică și fizică;
 • Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, Austria, etc);
 • Transport local și CFR gratuit.

 

Poliția Română: A fost înființată Poliţia Siguranţă Şcolară

Apare o nouă structură în cadrul Poliţiei Române: Poliţia Siguranţă Şcolară.

‘Poliţia Siguranţă Şcolară’ va funcționa odată cu deschiderea noului an şcolar, va avea 266 de poliţişti şi se va ocupa de prevenirea şi combaterea delincvenţei în unităţile de învăţământ, a declarat secretarul de stat în Ministerul de Interne, Bogdan Despescu.

El a anunţat un nou plan naţional de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi pentru prevenirea delincvenţei juvenile în incinta unităţilor de învăţământ.

Noua structură va gestiona combaterea consumului de droguri, violenţa juvenilă şi traficul de persoane.http://stiri.tvr.ro/

Ministerul Educației a publicat ghidurile pentru noul an școlar, de la grădiniță până la liceu

Ghidurile pentru grădinițe, învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și vocațional au fost publicate pe site-ul educatiacontinua.edu.ro. Ghidurile sunt adresate profesorilor și școlilor și conțin reglementări privind modul în care se va desfășura noul an școlar 2020 – 2021 pe fiecare ciclu de învățământ.

DESCARCĂ următoarele ghiduri:

Ghidul pentru grădinițe

Ghidul pentru învățământul primar

Ghidul pentru învățământul profesional și tehnic

Ghidul pentru învățământul vocațional

Ghidul pentru învățământul special

Ghidurile conțin propuneri de scenarii, modul în care se vor desfășura orele, normele de igienă.

Profesorii vor putea reduce decalajele privind modalitatea de predare a materiei în timpul suspendării cursurilor în clase și vor putea să facă o planificare a predării în funcție de ce au putut reține elevii în timpul în care orele s-au desfășurat online, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie.

Ministrul Educației, Monica Anisie, și cel al Sănătății, Nelu Tătaru, au susținut o conferință de presă pentru a anunța cum va arăta noul an școlar. Abia pe 7 septembrie Institutul de Sănătate Publică va prezenta evaluarea epidemiologică a fiecărei localități, iar pe 10 septembrie școlile vor propune scenariul pentru fiecare unitate.

“Am lucrat cu colegii din MEC si de autorități pentru a pregăti revenirea copiilor în siguranță.

Măsurile pe care le-am luat pentru noul an școlar 2020 – 2021 – am elaborat ghidurile metodologice pentru organizarea în școli, pe fiecare nivel și reperele pentru profesori.”, a spus Monica Anisie.

Toate informațiile privind noul an școlar 2020 – 2021 vor fi făcute publice pe site-ul educatiacontinua.edu.ro.

Sursa: digi24

Tichete sociale pentru elevii care încep şcoala

Elevii din familiile cu venituri mici pot primi tichete valorice prin care îşi pot cumpăra cele necesare şcolii. Pentru eliberarea acestora este nevoie ca părinţii să depună la primării mai multe documente, tichetele sociale urmând să fie eliberate pe suport electronic.

În conformitate cu OUG nr. 133/2020, copiii cei mai defavorizaţi din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt ca venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat primar și gimnazial. De asemenea, venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 284 lei, în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat preşcolar. Primăriile vor solicita şcolilor dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

În cazul municipiului Deva, cererea și actele doveditoare se transmit electronic pe adresa de e-mail a Direcției de Asistență Socială Deva: [email protected] sau prin poștă/curierat la adresa : Direcția de Asistență Socială Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, loc. Deva,  judeţul Hunedoara. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Deva, www.primariadeva.ro, secțiunea Direcția de Asistență Socială Deva « Probleme/Tipizate/Lamuriri » – Tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile.

Cererea va trebui însoţită de mai multe acte doveditoare, în funcţie de caz.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte beneficii civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Direcția de Asistență Socială Deva va actualiza lunar lista destinatarilor finali și o va înainta Instituției Prefectului Județului Hunedoara, astfel încât sunt acceptate și solicitările depuse după data de 4 septembrie 2020, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Valabilitatea şi utilizarea tichetului social

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii.

Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor unității achizitoare

Luncoiu de Jos: Şcoala gimnazială inclusă într-un amplu program de modernizare

Anul şcolar va începe în comuna Luncoiu de Jos conform tuturor uzanţelor, chiar dacă şcoala gimnazială din centrul de comună este cuprinsă acum într-un amplu proiect de modernizare.

Administraţia locală a reuşit să câştige un proiect în valoare de 3,5 milioane de le prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), iar banii au fost mai mult decât bineveniţi pentru începerea unor lucrări necesare la unitatea de învăţământ din sat, care nu a mai fost reabilitată din anul 1964.

Tocmai de aceea, autorităţile nu puteau rata oportunitatea unei finanţări nerambursabile atât de necesare, chiar dacă lucrările nu se pot încheia până la începerea anului şcolar. Practic, 70% din clădire esre cuprinsă în proiect şi va beneficia, printre altele, de refacerea structurii de rezistenţă, de un acoperiş nou, anvelopare termică, apă curentă, încălzire centrală, tablă elec­tronică inteligentă în fiecare clasă, a precizat primarul Călin Dud.

Potrivit acestuia, în această toamnă copiii vor învăţa în mai multe locaţii, gândite astfel încât să le fie cât mai uşor elevilor. O parte din elevi vor studia în clădirea căminului cultural din centru şi o altă parte la şcoala din Luncoiu de Sus, reabilitată.

Dacă va fi nevoie se va putea învăţa şi la şcoala din Stejărel şi chiar în spaţiul Centrului de informare turistică. Pentru grădiniţă a fost pregătită o sală din cadrul căminului cultural.

UPT, cea mai bună universitate din România în domeniile informaticii, calculatoarelor și electronicii

Universitatea Politehnica Timișoara a fost clasată ca fiind cea mai bună universitate din România în Topul 2020 al celor mai bune universități cu programe de studiu în domeniul informaticii, calculatoarelor și electronicii, publicat de Guide2Research, unul dintre portalurile de top pentru cercetarea în aceste domenii. În clasamentul mondial, Universitatea Politehnica Timișoara se poziționează pe locul 449.

Clasamentul, bazat pe H-index și publicațiile DBLP, a fost conceput pentru a oferi comunității academice mai multă vizibilitate și expunere la contribuțiile de cercetare realizate de instituții de top din sfera informaticii, calculatoarelor și electronicii. Indicele Hirsch (H-index) este un instrument de evaluare a rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor şi instituţiilor academice şi un criteriu de cuantificare a impactului ştiinţific al acestora prin număr de citări, iar DBLP este cea mai mare bază de date ce indexează lucrările științifice din domeniul informaticii, calculatoarelor și electronicii.

Poziția din clasament se bazează pe o sumă a valorilor H-index ale tuturor informaticienilor de top afiliați unei universități. Pragul Indexului Hirsch pentru a fi considerat un om de știință de top a fost stabilit la 40, cu condiția ca majoritatea lucrărilor lor științifice să fie în domeniul informaticii, calculatoarelor și electronicii și să fie indexate în DBLP.

În clasamentul Guide2Research, Universitatea Politehnica Timișoara este prezentă cu doi prestigioși cercetători în domeniu, cu o valoare totală a indexului Hirsch de 89 și un total de 254 de publicații DBLP:

 • Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil Precup, membru corespondent al Academiei Române, decanul Facultății de Automatică și Calculatoare;
 • Prof.dr.ing. Ștefan Preitl, directorul Centrului de cercetare ştiinţifică în Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara în perioada 2001-2011.

Clasamentul reprezintă valorile H-index și DBLP colectate până la data de 25 august 2020 și se bazează pe examinarea detaliată a mai mult de 6000 de profiluri de ingineri și informaticieni de pe Google Scholar și DBLP.

Structura anului școlar 2020-2021: Când sunt programate cursuri și vacanțe

Structura anului școlar 2020-2021: școlile vor fi deschise pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge fizic la școală. Anul școlar va avea o durată de 34 de săptămâni, fiind mai scurt cu o săptămână față de anul școlar 2019-2020.

Se reintroduce vacanța intersemestrială. Cursuri online se vor ține numai în situația în care nu se pot ține efectiv cursuri fizic.

Deocamdată, prin Ordonanța 141/19 august 2020, au fost stabilite în linii generale cum se iau deciziile pentru reînceperea școlii.

În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a acesteia se emite ordin comun al miniștrilor sănătății și Educației, cu ”măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.”

Scenariile pentru desfășurarea cursurilor în anul școlar 2020-2021

Pentru fiecare școală, au fost elaborate trei scenarii:

Scenariu 1 – verde

Se aplică în cazul în care în localitate e mai puțin de o persoană în medie în ultimele 14 zile detectată cu COVID-19. Toți elevii merg la școală.

Scenariul 2 – galben

Între 1 și 3 persoane confirmate cu coronavirus în medie zilnică. Grădinițele și clasele primare merg la școală. Clasele a 8-a și a 12-a merg la școală. Restul elevilor învață online.

Scenariul 3 – roșu

Peste 3 bolnavi noi de COVID-19 în medie în localitatea respectivă. Toții elevii învață online.

Fiecare comandament județean pentru situații de urgență va decide, în funcție de situația cazurilor de coronavirus din localitate, cum se vor desfășura cursurile

Școlile, liceele și grădinițele au fost închise din 11 martie, pentru a preveni răspândirea coronavirusului, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică regulile sanitare ce vor trebui respectate coresponzător fiecărui scenariu în școli.

Risc redus și mediu (scenariu verde/galben)

Numărul de copii care merg la grădiniță în același timp: 100%

Număr de zile la grădiniță / săptămână: 5

Ore online ca alternativă la învățământul față în față: 0

Intrarea și ieșirea în/din grădiniță: intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri; intrarea prin mai multe uși de acces; trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul grădiniței și de părăsire a grădiniței; păstrarea distanței de 1 m între copii.

Triaj epidemiologic zilnic, la intrarea în grădinițe: se verifică starea de sănătate

Prezența persoanelor terțe în grădiniță: interzisă

Distanțare fizică (1 m): obligatorie în timpul programului și în pauze

Purtare mască: nu este recomandată pentru copii; se impune pentru întregul personal

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de grupă potrivit principiului: O sală = o grupă; dezinfectare și aerisire frecventă; există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.

Utilizarea diverselor materiale în grădiniță: utilizarea normală; dezinfectare zilnică; repartizarea individuală, pe cât posibil; fără jucării de acasă; interzis schimbul de obiecte personale.

Activități sportive: doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber; nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): vor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței intre copii și limitarea interacțiunii între grupuri de copii

Risc major (scenariu roșu) – activități online

Ore online ca alternativă la învățământul față în față

Intrarea și ieșirea în/din grădiniță: suspendată

Perezența persoanelor terțe în grădiniță: suspendată

Igiena mâinilor: foarte frecventă

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de grupă potrivit principiului: suspendată

Utilizarea diverselor materiale în grădiniță: utilizarea metodelor de predare online

Activități sportive: suspendate

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): activități de grup online

Nivel primar (inclusiv clasa pregătitoare)

Risc redus și mediu (scenariu verde/galben)

Numărul de copii care merg la școală în același timp: 100%

Număr de zile școală / săptămână: 5

Ore online ca alternativă la învățământul față în față: 0

Intrarea și ieșirea în/din școală: intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri; intrarea prin mai multe uși de acces; trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul școlii și de părăsire a școlii; păstrarea distanței de 1 m între copii.

Triaj și evaluarea stării de sănătate: triaj zilnic acasă; evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs

Prezența persoanelor terțe în spațiul școlar: interzisă

Distanțare fizică (1 m): în sala de clasă – asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; în pauze trebuie menținută distanța fizică de 1 m între elevi

Purtare mască: obligatorie pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ

Igiena mâinilor: foarte frecventă; se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectat pe bază de alcool.

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă: dezinfectare și aerisire frecventă; există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.

Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlar: dezinfectare zilnică; repartizarea individuală, pe cât posibil; fără jucării de acasă; interzis schimbul de obiecte personale.

Activități sportive: doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber; nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): vor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței între copii

Risc major – activități online

Ore online ca alternativă la învățământul față în față

Intrarea și ieșirea în/din spațiul școlar: suspendată

Perezența persoanelor terțe în spațiul școlar: suspendată

Igiena mâinilor: foarte frecventă

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă: suspendată

Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlar: utilizarea metodelor de predare online

Activități sportive: suspendate

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): activități de grup online

Nivel gimnazial și liceal

Risc redus (scenariu verde)

Numărul de copii care merg la școală în același timp: 100%

Număr de zile școală / săptămână: 5

Ore online ca alternativă la învățământul față în față: 0

Intrarea și ieșirea în/din spațiul școlar: intrarea prin mai multe uși de acces; trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii; păstrarea distanței de 1 m între elevi.

Triaj și evaluarea stării de sănătate: triaj zilnic acasă; evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs

Prezența persoanelor terțe în spațiul școlar: interzisă

Distanțare fizică (1 m): în sala de clasă – asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; în pauze trebuie menținută distanta fizica de 1m între elevi

Purtare mască: obligatorie pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ

Igiena mâinilor: foarte frecventă; se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă: dezinfectare și aerisire frecventă; există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.

Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlar: dezinfectare zilnică; repartizarea individuală, pe cât posibil; interzis schimbul de obiecte personale.

Activități sportive: doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber; nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): vor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței între copii

Risc mediu (scenariu galben)

Numărul de copii care merg la școală în același timp: 50% ((prin rotație de 1-2 săptămâni), exceptând clasele a VIII-a și a XII-a, care vor fi prezenți 100%)

Număr de zile școală / săptămână: 5 (2 săptămâni pe lună)

Ore online ca alternativă la învățământul față în față: elevii din clasele V-VII și IX-XI vor urmări orele de curs online alternativ

Intrarea și ieșirea în/din spațiul școlar: intrarea prin mai multe uși de acces; trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul scolii și de părăsire a școlii; păstrarea distanței de 1 m între elevi.

Triaj și evaluarea stării de sănătate: triaj zilnic acasă; evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs

Prezența persoanelor terțe în spațiul școlar: interzisă

Distanțare fizică (1 m): în sala de clasă – asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; în pauze trebuie menținută distanta fizica de 1m între elevi

Purtare mască: obligatorie pentru elevi, cât și pentru întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ

Igiena mâinilor: foarte frecventă; se asigură săpun, prosoape de hârtie și apă curentă, dezinfectant pe bază de alcool.

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă: dezinfectare și aerisire frecventă; există o sală specială pentru izolarea copiilor care prezintă simptome pe durata programului, până la sosirea părinților.

Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlar: dezinfectare zilnică; repartizarea individuală, pe cât posibil; interzis schimbul de obiecte personale.

Activități sportive: doar anumite jocuri sportive, exclusiv în aer liber; nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): vor fi eliminate activități care conduc la reducerea distanței între copii

Risc major – activități online

Ore online ca alternativă la învățământul față în față

Intrarea și ieșirea în/din spațiul școlar: suspendată

Perezența persoanelor terțe în spațiul școlar: suspendată

Igiena mâinilor: foarte frecventă

Utilizarea infrastructurii și a sălilor de clasă: suspendată

Utilizarea diverselor materiale în spațiul școlar: utilizarea metodelor de predare online

Activități sportive: suspendate

Activități de grup (întâlniri, serbări și altele): activități de grup online

Când începe școala în 2020

Anul școlar 2020-2021 începe luni, 14 septembrie.

Cele două semestre vor fi egale, vacanța intersemestrială va fi în ianuarie-februarie, iar în loc de 35 de săptămâni, cât are anul școlar curent, elevii vor merge la școală 34 de săptămâni.

Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2021.

Ora de curs de 45 sau 50 minute

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că programul elevilor la şcoală va fi unul normal, cu ora de curs de 45 sau 50 de minute, menţionând că se ia în calcul realizarea circuitelor în cadrul unităţilor de învăţământ la venirea copiilor, după modelul aplicat la examenele naţionale.

Structura anului școlar 2020-2021 – Cât durează semestrul I – sursa Ministerul Educației și Cercetării (MEC)

Cursuri semestrul I – prima zi de școală este luni, 14 septembrie, primul semestru se va încheia vineri, 29 ianuarie 2021.

În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2020, grădinițele și clasele pregătitoare sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă 2020-2021

Miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021

Vacanța intersemestrială în anul școlar 2020-2021

Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021.

Structura anului școlar 2020-2021 – Cât dureză semestrul I

Primul semestru are o durată de 17 săptămâni.

Structura anului școlar 2020-2021 – Cât durează semestrul II

Semestrul al II-lea începe pe 8 februarie 2021 și se încheie 18 iunie 2021.

Vacanța de primăvară 2021

Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

Cursuri: Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021

Vacanţa de vară în 2021

Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Anul școlar 2020-2021: Mai multe ore de curs, desfășurate în aer liber

Activitățile sportive se vor desfășura în aer liber, precum şi unele ore de curs a declarat ministrul Educației Monica Anisie.

„Activităţile sportive se vor desfăşura în aer liber, pentru activităţile de învăţare decizia este la nivelul unităţii de învăţământ. Ei se pot organiza, de exemplu: o lecţie de muzică sau de pictură să o facă şi în aer liber atâta vreme cât vremea o permite”a explicat ministrul.

Măști de protecție în clase și plexiglas pentru bănci

La revenirea la cursuri elevii ar putea purta, în afară de măşti, şi viziere sau vor fi instalate paravane pentru bănci, dar această decizia trebuie să fie luată şi la nivel local.

„Din punctul meu de vedere, decizia ar trebui să fie şi la nivel local. Noi ar trebui să dăm cadrul după care să lăsăm posibilitatea unităților de învățământ, direcțiilor de sănătate publică, împreună cu autoritățile publice locale să găsească o soluție, ca elevii să poate mască, să aibă vizieră sau băncuța să fie dotată cu plexiglas”, a precizat ministrul Educației

Deocamdată nu s-a luat o decizie cu privire la modul în care elevii vor sta în bănci

”Aceste detalii vor fi anunțate după ce Ministerul Educației vizează această analiză pe infrastructura școlară raportată la numărul de elevi în general, dar și la numărul de elevi la clasă.

Distanța exactă între copii o vom anunța și în funcție de capacitatea de implementare. Specialiștii care lucrează în Ministerul Sănătății și INSP vor propune exact acel set de măsuri sanitare care să genereze un confort şi pentru copii în clasă, dar şi siguranță pentru părinți, pentru profesori, că odată plecați la școală nu se vor îmbolnăvi”, a detaliat Raluca Turcan./Sursa: alba24

A început Bacalaureatul, sesiunea de toamnă

Bacalaureat 2020, sesiunea de toamnă, a început luni, 24 august, cu examenul la Limba și literatura română. 

Peste 42.700 de candidaţi s-au înscris la Bacalaureat 2020, sesiunea de toamnă. Din totalul celor înscrişi, peste 24.900 de candidaţi provin din promoţia 2019-2020, iar aproximativ 17.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare.

Calendar sesiunea de toamnă BAC 2020

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, după cum urmează:

 • 24 august: Limba şi literatura română – E.a)
 • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
 • 26 august: proba la alegere a profilului şi specializării – E.d)
 • 27 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b)
 • 2 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 2 – 4 septembrie: rezolvarea contestațiilor
 • 5 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

Contestații la Bacalaureat 2020, sesiunea de toamnă

Afişarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12,00) şi va fi urmată de etapa depunerii contestaţiilor, în aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00 – 20,00.

MEC precizează că la fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora“, se arată în comunicat.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie./www.digi24.ro

Aproximativ 3.000 de candidați s-au înscris la concursul de admitere în Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București organizat în acest an

Pentru anul universitar 2020 – 2021, au fost aprobate 578 de locuri pentru a fi scoase la concurs, repartizate pe facultăți, forme de învățământ, bugetate sau cu taxă de școlarizare.

Etapa de recrutare a candidaților de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor de poliție județene s-a încheiat. Până la această dată, toți candidații înscriși au susținut inclusiv evaluarea psihologică, în baza unei planificări a Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru cele 138 de locuri din cadrul Facultății de Poliție, atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât și pentru frecvență redusă, s-au înscris 997 de candidați. Pentru cele 350 de locuri destinate Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Drept, s-au înscris 1.230 de candidați atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât și pentru frecvență redusă pentru care se percepe taxă de școlarizare.

În acest an, pentru Facultatea de Poliție de Frontieră au fost aprobate 25 de locuri pentru care candidează 253 de persoane. Pentru cele 25 de locuri repartizate Facultății de Jandarmi s-au înscris 288 de candidați. Totodată, pentru cele 40 de locuri scoase la concurs de Facultatea de Pompieri, s-au înscris 156 de candidați, dintre care 12 sunt femei.

În continuare, candidații vor susține proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice în perioada 24-29 august, iar în zilele de 1 și 2 septembrie este planificată proba de evaluare a cunoștințelor.

De asemenea, pentru prima dată, în acest an, candidații sunt repartizați pe șapte centre zonale pentru susținerea probelor eliminatorii ale concursului, în funcție de arondare:

 • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, site: https://www.academiadepolitie.ro/, pentru candidații din Municipiul București și județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, precum și candidații la frecvență redusă, candidații ANP și candidații MApN pentru proba de verificare a cunoștințelor;
 • Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, site: http://www.scoalapolitie.ro/, pentru candidații din județele Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;
 • Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, site: http://www.scoalapolcj.ro/, pentru candidații din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, site: http://www.avramiancu.ro/, pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, site: http://www.scoaladragasani.ro/, pentru candidații din județele: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, site: https://www.jandarmeriafalticeni.ro/, pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;
 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești, site: http://www.scoaladepompieri.ro/, pentru toți candidații înscriși la Facultatea de Pompieri.

Repartizarea și planificarea candidaților pentru susținerea fiecărei probe eliminatorii se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Informațiile vor fi postate atât pe site-ul instituției de învățământ, cât și pe site-urile celorlalte centre zonale.

Rezultatele finale ale candidaților admiși pe cele 578 de locuri vor fi afișate pe site-ul Academiei de Poliției în perioada 24 – 26 septembrie 2020.

 

Urăm succes tuturor candidaților!

Băiţa: Şcolile sunt pregătite pentru noul an şcolar

Elevii cu rezultate bune pot primi burse şcolare.

Şcolile din comuna Băiţa sunt pregătite pentru noul an şcolar care se va deschide pe 14 septembrie. Autorităţile locale au încercat, în această vară, să facă lucrările necesare pentru ca elevii să poată merge în şcoli curate, au asigurat lemnele de foc pentru la iarnă, iar acolo unde a fost cazul s-au cumpărat tablete pentru cursurile online.

„Şcoala din Băiţa a fost inclusă într-un program de extindere şi modernizare, dar şi de asigurare a unor dotări noi necesare procesului de învăţământ. Fondurile necesare am reuşit să le obţinem prin PNDL II. În satul Hărţăgani va funcţiona şcoala primară şi grădiniţa”, a declarat primarul Damian Diniş.

Transportul elevilor la şcoală va fi asigurat cu trei microbuze şcolare, iar pentru cei care merg la liceu autoritatea locală va deconta costurile cu naveta.

„Am reuşit să achiziţionăm 30 de tablete electronice pentru eventualitatea în care cursurile se vor derula online. Alte 40 de tablete le-am primit ca donaţie. De aceste tablete vor beneficia elevii care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-şi cumpăra propriile dispozitive electronice”, a precizat primarul.

De menţionat este faptul că autorităţile locale au stabilit şi criteriile necesare pentru ca elevii să poată beneficia de burse sociale, în situaţia în care familiile acestora se confruntă cu venituri mici. Valoarea unei burse sociale se ridică la 100 de lei, iar experienţa anilor trecuţi a arătat că sunt între 50 şi 60 de elevi care au dreptul la aceste ajutoare financiare.

În plus, elevii care învaţă bine şi obţin media generală peste 9,50 vor primi din partea primăriei o bursă anuală în valoare de o mie de lei.

Ce reguli trebuie urmate dacă un elev prezintă simptome de coronavirus în timpul orelor de curs

Ministerul Sănătății a stabilit regulile ce trebuie urmate dacă un elev prezintă simptome de coronavirus în timpul orelor de curs.

Copilul va fi izolat de restul grupei, trebuie neapărat să poarte mască și va fi transportat la medic doar după ce părinții lui ajung la școală.

Dacă un elev tușește, are dificultăți de respirație sau prezintă diaree ori vărsături, el va fi imediat izolat de ceilalți copii, iar ferestrele din clasa respectivă vor fi deschise pentru aerisirea sălii.

Cadrul didactic îi va anunța pe părinți și pe medicul din unitatea școlară, apoi îl va supraveghea pe copil. Până la sosirea părinților, elevul nu va fi transportat la medicul de familie, la farmacie sau la spital, decât în situația în care starea lui este gravă, iar în acest caz trebuie apelat numărul de urgență 112.

Dacă elevul cu simptome folosește toaleta până la venirea părinților sau a medicilor, grupul sanitar trebuie dezinfectat, înainte de a fi utilizat de un alt elev sau cadru didactic.

Persoana care îl supraveghează pe copilul cu simptome de boală infecțioasă trebuie să poarte mască și să se spele bine pe mâini cel puțin 20 de secunde.

Încăperea în care a stat izolat elevul cu simptome de boală trebuie igienizată și dezinfectată după plecarea acestuia, pentru a preveni riscul de transmitere a infecției la alte persoane.

Elevul va reveni la școală doar cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant sau medicul de familie, iar în această adeverință trebuie precizat diagnosticul, indiferent dacă e vorba sau nu COVID-19./www.europafm.ro

Elevii pot merge la școală doar cu declarație pe propria răspundere din partea părinților

În prima zi de școală, elevii vor prezenta o declarație pe propria răspundere semnată de părinți, prin care aceștia își asumă că, în ultimele 14 zile, cei mici nu au fost diagnosticați cu COVID-19, nu au prezentat simptome specifice infecției cu coronavirus și nici nu au intrat în contact cu o persoană testată pozitiv.

Aceeași declarație trebuie completată și de către profesori și ceilalți angajați din unitățile de învățământ – așa a stabilit Ministerul Sănătății.

Fără această declarație nu va fi premis accesul în colectivitate.