TITULARIZARE 2020: Examenul poate fi organizat. Legea pentru deblocarea concursului național a fost promulgată

Legea care prevede deblocarea concursului de Titularizare 2020 a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Este vorba despre Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020.

Ordonanța prevede exceptarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de predare vacante din școli, universități, institute de cercetare și Academia Română de la suspendarea aplicată în cazul altor instituții și autorități publice, pe durata stării de alertă, scrie edupedu.ro.

Concursul national de Titularizare a fost suspendat la mijlocul lunii iunie, prin ordin de ministru, toate activitățile programate în calendarul de mobilitate fiind blocate din 18 iunie.

Potrivit calendarului inițial, proba scrisă la Titularizare 2020 era programată în 15 iulie.

sursă: edupedu.ro

ADMITERE LICEU 2020: Repartizarea computerizată, pe 10 iulie

Completarea opţiunilor elevilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu începe joi, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei. Conform MEC, în intervalul 2 – 8 iulie, se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţi şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea opţiunilor se poate face fie în unitatea de învăţământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

De asemenea, absolvenţii care doresc să participe la admitere într-un alt judeţ vor completa fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2 – 8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile la unitatea de învăţământ absolvită sau, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe, potrivit procedurii MEC.

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei.

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune, potrivit ghidului de admitere.

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Potrivit calendarului privind admiterea în liceu, în perioada 2 – 6 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere. În perioada 3 – 7 iulie se verifică de către părinţi şi candidaţi corectitudinea datelor din fişa listată de calculator, se corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată şi se listează fişele corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

Pe 8 iulie are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/ al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.

Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.

În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi./www.alba24.ro

Rezultatele la Bacalaureat 2020, publicate pe edu.ro

Rezultatele la Bacalaureat 2020 au fost afişate. Notele la BAC 2020 sunt afișate pe avizierele liceelor și pe edu.ro cu anonimizarea numelui şi a prenumelui. Rezultatele sunt disponibile și pe digi24.ro.

La BAC 2020 au fost 232 de medii de 10cel mai mare număr de medii maxime obținute la Bacalaureat din ultimii 17 ani. În urmă cu un an, la Bacalaureat au fost obținute 224 de medii de 10, ceea ce era cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Astfel, la avizier, precum și pe pagina online dedicată rezultatelor de la Bac 2020 apar coduri în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Bacalaureat a primit anterior afișării rezultatelor codul specific. Fiecare candidat va trebui să îl identifice la afișarea rezultatelor pentru a-și vedea notele, în dreptul lui.

Rezultate Bacalaureat 2020 Hunedoara

Cum se depune contestație la Bacalaureat 2020

Contestațiile pot fi depuse în ziua afișării primelor rezultate la BAC 2020, adică marți, 30 iunie, între orele 16:00 și 20:00, dar și pe 1 iulie, între orele 8:00 și 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Contestațiile pot fi depuse și în format fizic, ca în anii anteriori.

Când se afișează rezultatele finale la Bacalaureat 2020

Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi anunţate duminică, 5 iulie.  „Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează. Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, potrivit Ministerului Educației.

Cum se notează lucrările la contestaţii BAC 2020

 • Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.
 • Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.
 • Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
 • Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.
 • Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Când începe sesiunea specială a Bacalaureatului de anul acesta

Absolvenţii de liceu care la Bacalaureat 2020, prima sesiune, au avut temperatura peste maximul admis, au fost în izolare sau carantină din cauza epidemiei de COVID-19, precum şi cei care nu au putut participa din alte motive medicale se pot înscrie la sesiunea specială a acestui examen.

 • 29 iunie – 3 iulie – înscrierea candidaţilor
 • 6 iulie – Limba şi literatura română – proba E a) – proba scrisă
 • 7 iulie – proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă
 • 8 iulie – proba la alegere a profilului şi a specializării – proba E d) – proba scrisă
 • 9 iulie – Limba şi literatura maternă – proba E b) – proba scrisă
 • 10 iulie – afişarea rezultatelor (ora 12,00)
 • 10 iulie – depunerea contestaţiilor (între orele 14,00 – 19,00)
 • 12 iulie – afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

Este primul an în care Ministerul Educației a decis ca rezultatele la Bacalaureat 2020 să fie publicate cu anonimizarea numelui și prenumelui candidaților. Pentru a-și afla notele, fiecare candidat va trebui să utilizeze codul pe care l-a primit anterior./www.digi24.ro

Evaluarea Naţională, sesiunea specială. Peste 200 de absolvenţi ai clasei a VIII-a susţin luni proba de Limba română

Peste 200 de absolvenţi ai clasei a VIII-a susţin Evaluarea Naţională 2020 în cadrul etapei speciale. Examenul începe luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română (192 de candidaţi înscrişi). Marţi, 30 iunie, se desfăşoară proba la Matematică (206 candidaţi înscrişi), iar miercuri, 1 iulie, va avea loc proba la Limba şi literatura maternă (9 candidaţi înscrişi).

Probele încep la ora 9.00 şi se vor desfăşura în 60 de centre de examen din 37 de judeţe. Potrivit situaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare, la nivelul judeţelor Arad, Covasna, Ilfov, Mehedinţi şi Tulcea nu există situaţii care să determine organizarea acestei etape speciale.

Când se pot depune contestațiile

Primele rezultate vor fi afişate joi, 2 iulie, până la ora 12.00, în centrele de examen.

Contestaţiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14.00 – 20.00. Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice.

În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video şi sunt organizate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenţie şi protecţie stabilite în contextul pandemiei COVID-19.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune, în continuare, la dispoziţia celor interesaţi, o linie TELVERDE – 0800801100 – pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 29 iunie – 2 iulie, între orele 8.00 şi 16.00, iar vineri, 3 iulie, între orele 8.00 -14.00.

Media generală obţinută în urma susţinerii Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri, prin cifra de şcolarizare aprobată, pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Titularizările se reiau la finalul stării de alertă, examenele pentru definitivat, în iulie

Examenele de titularizare vor fi reluate la finalul stării de alertă, iar cele pentru definitivat vor avea loc în luna iulie, a anunțat Ministrul Educaţiei, Monica Anisie.

„Examenul de titularizare a fost suspendat până la momentul încetării stării de alertă. Cadrul legal impunea Ministerului Educaţiei să ia această măsură. După cum bine se ştie, prin Legea 55 a fost introdus de grupul parlamentar PSD un articol, articolul 27 alineatul 3, prin care s-a impus autorităţii publice sau instituţiei publice să nu mai poate organiza niciun fel de concurs. Asta a însemnat să suspendăm acest examen de titularizare pentru profesori şi imediat ce va înceta starea de alertă şi vom avea posibilitatea susţinerii acestui examen, o să îl susţinem”, a spus Monica Anisie la Realitatea Plus.

„Aş vrea să spun cadrelor didactice că examenul pentru definitivare în învăţământ rămâne valabil şi se va susţine în data de 22 iulie. Este important, profesorii trebuie să ştie că vom continua cu examenul pentru definitivat şi examenele pentru gradele didactice”, a adăugat ea./www.alba24.ro

Evaluarea Națională: Aproape jumătate dintre elevii din rural nu au luat 5 la matematică

Aproape jumătate dintre elevii de la sate nu au luat notă de trecere la matematică, la examenul de Evaluare Națională, arată datele prezentate de Ministerul Educației și analizate de Consiliul Elevilor.

În mediul urban, aproape o cincime dintre absolvenții de gimnaziu au luat sub 5 la proba de matematică.

În privința mediei dintre cele două materii, peste 38% dintre copiii de la țară care s-au înscris la examen au luat mai puțin de 5, față de 15% în urban.

Președintele Consiliului Elevilor din România, Antonia Pup, le cere responsabililor de la Ministerul Educației să ia măsuri pentru reducerea uriașei diferențe între educația obligatorie primită de elevii de la sate și cei din marile orașe:

Ministerul Educației a refuzat să asigure accesul la educație de calitate pentru 900 de mii de elevi, timp de trei luni, ceea ce evident că a adâncit inechitățile care deja existau. Astăzi, în Senat, se votează legea prin care Guvernul va fi obligat să asigure dreptul la educație și în mediul online pentru elevii din România. Noi ne dorim o promulgare rapidă a acestei legi. Cerem politici, nu promisiuni, să aloce bani pentru ca acești elevi să aibă acces la educație. /www.europafm.ro

Rezultate Evaluare Națională 2020. Notele au fost publicate pe Edu.ro

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2020 au fost afișate pe evaluare.edu.ro. Rezultatele la Evaluare Națională au fost publicate în format anonimizat. Astfel, pe pagina online dedicată rezultatelor de la Evaluare Națională 2020 vor apărea coduri în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Evaluarea Națională va primi anterior afișării rezultatelor codul specific.

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2020

Tot luni 22 iunie, între orele 14:00 și 20:00, pot fi depuse contestațiile. Profesorii evaluatori au la dispoziție 3 zile pentru soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale de la Evaluarea Națională vor fi afișate pe 27 iunie 2020.

Evaluare Naţională 2020, sesiunea specială

Este primul an în care e prevăzută o a doua sesiune a examenului de Evaluare Naţională, pentru elevii care nu se pot prezenta la probele scrise din motive medicale. Sesiunea specială va începe din data de 29 iunie.

-29 iunie 2020 – Limba şi literatura română, probă scrisă

-30 iunie 2020 – Matematică, probă scrisă

-1 iulie 2020 – Limba şi literatura maternă, probă scrisă

Calendar de admitere la liceu 2020

Absolvenții de clasa a VIII-a vor completa fișele de înscriere la liceu în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020, a decis Ministerul Educației.

Înscrierea la probele de aptitudini a fost făcută în perioada 2-5 iunie.

Calendarul de admitere la liceu 2020:

27 mai 2020 Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

27 mai – 2 iunie 2020 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

5 iunie 2020 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

2-12 iunie 2020 Şedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

17 iunie 2020 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

18 iunie 2020 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020 Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

30 iunie 2020 Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2020 Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

Bacalaureat 2020, la start

Peste 155.000 de absolvenți ai clasei a XII-a, susțin, luni, 22 iunie, Bacalaureatul.

Examenul, organizat în 1.095 de centre, începe cu proba scrisă la Limba și Literatura Română.

Marți se va desfășura proba la Limba și literatura maternă, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului.

Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului și a specializării, este programată joi.

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris aproximativ 155.500 candidați, dintre care aproximativ 123.800 candidați din promoția curentă, respectiv 31.800 candidați din promoțiile anterioare.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie, până în ora 12.00.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8.00 – 12.00 și pot fi depuse și transmise și prin mijloace electronice.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

Ministerul Educației Naționale anunță că probele scrise încep la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30, iar în clase sunt asigurate măsurile de protecție.

MEN precizează că la intrarea în școală a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura, care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius.

„Vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc). Se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide. În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2. Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat”, a transmis Ministerul.

De asemenea, se va asigura existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar, iar în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de doi metri unul față de celălalt. Totodată, pupitrele și băncile vor fi individualizate și prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii.

„Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen”, au explicat reprezentanții MEN.

Elevilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, dar și cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc)./www.europafm.ro

BAC 2020: Rezultatele vor fi anonimizate și la bacalaureat

Rezultatele pe care le vor obține absolvenții de liceu la Bacalaureat 2020 vor fi anonimizate, pe modelul notelor înlocuite prin codul unic al candidatului de la Evaluarea Națională, au confirmat pentru Edupedu.ro reprezentanții Ministerului Educației.

Anonimizarea rezultatelor, o premieră în istoria examenelor din România, a fost introdusă chiar în timpul probelor de Evaluare Națională, ca urmare a unei solicitări din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, susține Ministerul Educației.

Anonimizarea este, astfel, valabilă atât pentru Bacalaureat, cât și pentru Evaluarea Națională.

În comunicatul de presă în care a anunțat aplicarea pentru prima dată a acestei proceduri, Ministerul Educației a precizat că “numele și prenumele candidaților la examenele naționale vor fi publicate în format anonimizat”.

Fiecare candidat la examen va primi un cod unic – Ex: JJ0000000 (JJ-indicativul județului) – pe care fiecare elev va trebui să îl identifice la afișarea rezultatelor pentru a-și vedea notele, în dreptul lui. Rezultatele vor fi astfel afișate atât la avizierele liceelor, cât și pe platforma Ministerului Educației.

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2020, examenele încep luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Primele rezultate de la BAC 2020 vor fi publicate pe 30 iunie./www.edupedu.ro

Școala online – o reușită

Trăim într-o perioadă în care societatea trece prin numeroase schimbări din cauza pandemiei.

Pe acest fond, prof. Manuella Ioana TODOR, în calitatea sa de director adjunct la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara ne-a declarat: „Cursurile școlare desfășurate la unitatea noastră, în mediul online ne-au ținut conectați, ajutându-ne astfel, prin intermediul aplicațiilor precum WhatsApp, Messenger, dar și a platformelor educaționale (Google Classroom, Google Meet) să continuăm actul instructiv – educativ. Chiar dacă la început am fost luați pe nepregătite, împreună am învățat să învățăm, să depășim toate piedicile și să continuăm demersul didactic. Tehnologia ne-a ținut uniți și ne-a ajutat să ne apropiem unii de alții: profesori de elevi, elevi de materie,  reinventând astfel procesul educativ în secolul XXI.

În perioada de dinaintea vacanței de Paști, organizarea educației la distanță a presupus în cea mai mare parte utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor scrise sau a imaginilor (de exemplu – WhatsApp), convorbiri telefonice directe între cadrele didactice și elevi, diferite site-uri cu conținut educațional și platformele educaționale care permit conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori (Zoom).

Elevii au primit teme și teste pe aceste platforme, existând astfel posibilitatea feedback-ului, pe baza căruia li s-a putut evalua activitatea; programul online având un pronunțat caracter interactiv.

În perioada de după vacanță, activitatea teoretică și practică (proiectată și coordonată de către maiștrii instructori) s-a  desfășurat după un program complet de studiu, utilizându-se orarul școlii din perioada anterioară; elevii au putut interacționa cu colegii și cu profesorii prin intermediul platformei Google Meet.

Pe platforma  Google Classroom, utilizată în a doua etapă (după vacanța de primăvară), profesorii au postat lecții și teme, teme proiect, dublate de video conferințe săptămânale (în funcție de materie), pentru ca elevii să primească lămuririle necesare în legătură cu materialele postate.

Activitatea depusă de către profesori și maiștri instructori în această perioadă a fost asiduă; s-au utilizat lecții/materiale și link-uri publicate pe diferite platforme metodologice, s-au creat materiale, teste etc., prin intermediul platformei Google  Classroom.

Totodată s-au desfășurat online activitățile pedagogice și de sprijin, de consiliere și coaching, activități din cadrul Proiectului ROSE-SCOP, proiect aflat în anul II de implementare, la care au participat cu precădere elevi din clasele terminale, dar și câțiva elevi din clasa a X-a.

Finalitatea acestor activități s-a materializat în creșterea performanțelor școlare și a reușitei la examenul de bacalaureat pentru elevii din clasele terminale.

Avantajele cursurilor online reprezintă o evoluție firească a metodelor moderne de predare-învățare, pe care acum am avut ocazia să le folosim cu maximum de eficiență: filmulețe, linkuri, exerciții online, teste pe platforme educative, proiecte interactive. Desigur, sunt și dezavantaje ale școlii online, referitoare la faptul că nu toți elevii au acces la internet sau nu dețin device-uri smart. Cu aceștia am făcut ore și teme prin telefon, încercând să fim cât mai aproape de ce a fost. Latura emoțională a relației profesor-elev-materie a avut cel mai mult de suferit, însă considerăm că am reușit să le dăm elevilor speranță, încredere și putere să treacă mai ușor peste această perioadă. În plus, am pus bazele unei colaborări virtuale pe care o vom folosi concomitent cu predarea în condiții normale, atunci când acest lucru va fi posibil.

Și a trecut timpul! Din starea de urgență, am trecut la starea de alertă!

Pentru elevii claselor terminale, a sunat ultimul clopoțel! Și, ca în fiecare an la începutul verii, am încheiat un capitol din cartea „Ani de liceu”, scris de elevi și profesori de la  Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara.

Reușită a fost festivitatea de absolvire a elevilor de la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara, ocazie cu care ne-am întâlnit elevi, părinți, dascăli… Au fost momente unice, emoționante!

S-a predat cheia succesului, s-au înmânat diplome de merit, au fost desemnați șeful de promoție – Andrei Bogdan Pleșescu (cls. a XII-a zi)  și cel mai performant elev de la liceu seral –  Samuel Chicu (cls. a XIII-a), elevi cu care ne mândrim, deși le urmează exemplul mulți alții. Tot în această perioadă, elevii școlii noastre au participat la concursuri online în cadrul unor facultăți de elită (Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca) unde au obținut: Locul II la Concursul Național de Idei și Proiecte „Educația Ecologică – ECOSMARTIM”- Pleșescu Bogdan Andrei, Parnică Andrei Răzvan; Mențiune la Concursul SIMTECH-JUNIOR- Vințan Ioan Răzvan.

Felicitări absolvenților de la  Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara, Succes la examene și mai ales la examenul Vieții!

Așteptăm cu drag absolvenții clasei a 8-a, pentru a continua și a aduce plus valoare activităților derulate de colegii lor mai mari.

„Construiește-ți viitorul, împreună cu noi!”

 Au consemnat Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Școală de vară online la Facultatea de Mecanică a UPT

O colaborare începută în urmă cu peste 20 de ani între Universitatea Politehnica Timișoara și Institutul Politehnic din Grenoble, Franța, continuă și în 2020, cu adaptarea la noul context epidemiologic.

Școala de vară „Product design andmanufacturing”, o manifestare devenită deja tradițională, organizată de Departamentul de Ingineria Materialelor și Fabricației de la Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, își desfășoară cea de-a VII-a ediție online, în perioada 8 – 19 iulie 2020. La eveniment participă 23 de studenți din anul III de la  Institutul Politehnic din Grenoble, Facultatea de Inginerie Industrială, specializarea Ingineria Performanței Industriale Durabile, în baza unei convenții semnate între cele două universități.

În programul școlii de vară sunt prevăzute 75 ore de activitate sub formă de cursuri, tutoriale și aplicaţii (altădată și vizite în întreprinderi din zona industrială Timișoara), care se încheie cu evaluarea cunoștințelor.

Școala de vară cuprinde următoarele module: CAD (SL Adrian Dume și SL Dorian Ștef), ProcessPlanning (Prof. George Drăghici), CAM (Conf. Adrian But),  Metrology (Conf. Aurel Tulcan) și ManufactoringSystems (Conf. George Belgiu).

Colaborarea Universității Politehnica Timișoara cu Institutul Politehnic din Grenoble în domeniul concepției integrate a produselor și proceselor datează de peste 20 ani, la UPT fiind organizat în anul 1999, cu sprijinul Ambasadei Franței la București, primul Modul de învățământ francofon susținut de profesori de la Grenoble, în cadrul studiilor aprofundate Fabricație flexibilă.

Colaborarea a continuat cu participarea unei echipe din UPT la proiecte europene (FP 6, Leonardo da Vinci, Erasmus+), stagii de proiect de diplomă, master și doctorat ale studenților din UPT la Grenoble etc.

Responsabilul acestor proiecte este prof.em.dr.ing. George Drăghici, directorul Centrului de Cercetări în Inginerie Integrată.

Evaluarea Națională 2020: Azi are loc ultima probă din cadrul examenului, la limba maternă pentru minorități

Absolvenţii de clasa a VIII-a aparţinând minorităţilor naţionale susțin joi ultima probă din cadrul Evaluării Naţionale 2020, proba la limba maternă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Pe 22 iunie se vor afişa rezultatele, până la ora 14,00. În aceeaşi zi, între orele 16,00 şi 19,00, şi pe 23 iunie, între orele 8,00 – 12,00, se vor putea depune contestaţii.

În data de 27 iunie este programată afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a este programată în perioada 2 – 6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie.

Anul acesta, elevii din clasele terminale susţin examenele naţionale în condiţii speciale, având în vedere pandemia de coronavirus. Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii au stabilit, printr-un ordin comun, mai multe măsuri care trebuie respectate în şcoli la examenele naţionale, în contextul prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Regulile epidemiologice impun ca la intrarea în centrul de examen cadrele medicale să facă triajul epidemiologic al elevilor. Se măsoară temperatura cu termometrul noncontact, care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius. În cazul în care temperatura înregistrată depășește maximumul admis, se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute, iar dacă rezultatul nu e conform, elevul va fi îndrumat către medicul de familie.

În sălile de clasă, examenele se desfășoară prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri unul față de celălalt. Elevii trebuie să poarte mască pe tot timpul cât se află în clădire și au la dispoziție dezinfectant pentru mâini.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor.

Ministerul Educației a pus la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 – pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul este disponibil în perioada 15 – 18 iunie, între orele 8,00 – 16,00, iar pe 19 iunie, între orele 8,00 -14,00.

sursa: agerpres.ro

Evaluarea Națională. Rezultatele examenelor, afișate anonimizat

Din acest an, rezultatele exemenelor de Evaluare Națională și de Bacalaureat vor fi afișate anonimizat.

Cu alte cuvinte, nimeni în afară de candidat și de profesorii care corectează nu vor ști notele primite de elevi.

Acest lucru se întâmplă datorită Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației Cristian Tănase spune că elevii care au terminat clasa a VIII-a au primit codul aferent numelor la predarea lucrărilor la proba de matematică.

Comisiile din unitățile de învățământ sau din centre de examen vor tipăr din aplicație un raport ce conține școala de proveniență a candidatului, județ, nume, prenume, CNP și codul unic aferent. Raportul va fi distribuit fiecărui candidat, iar pe baza codului unic din raport, fiecare își va putea vedea rezultatul obținut la examen.

Primele rezultate la examenul de evaluare națională vor fi comunicate luni, 22 iunie./www.europafm.ro

Câți bani primesc de la stat profesorii care supraveghează la Evaluare Națională și Bacalaureat sau care corectează lucrările

Un profesor asistent în sălile de examen la Evaluare Națională primește în acest an de la stat 63 de lei/zi, iar cadrul didactic evaluator primește 9,9 lei/lucrare corectată. La Bacalaureat, sumele sunt de 75 lei/zi, respectiv 12,4 lei/lucrare evaluată.

Anul trecut, un cadru didactic asistent la examenul de Evaluarea Națională primea 52 de lei pe zi.

Indemnizații la comisiile de examen – Evaluarea Națională 2020:

– președinte comisie 547 lei

– membru comisie 465 lei

– asistent 63 lei

Indemnizații comisiile de evaluare – Evaluarea Națională:

– comisie de până la 1.000 de candidați 1.260 lei

– comisie de peste 1.000 candidați 1.343 lei

– profesor evaluator 9,9 lei/lucrare corectată

Indemnizații comisiile de examen – Bacalaureat 2020:

– președinte comisie până la 100 de candidați 1.259 lei

– președinte comisie peste 100 de candidați 1342 lei

– vicepreședinte, secretar, membru 864 lei

– asistent 75 lei/zi

Indemnizații comisiile din centrele de evaluare – Bacalaureat 2020:

– președintele comisie până la 750 de candidați 1.916 lei

– președinte comisie de peste 750 candidați 1.985 lei

– vicepreședinte 1.094 lei

– membru 864 lei

– evaluator 12,4 lei/lucrare

sursă: edupedu.ro