Titularizare 2021: Rata notelor peste 7, de doar 44%

Rezultatele obţinute de cadrele didactice care au susţinut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de contestaţii) au fost publicate, marţi, online.

Rata notelor peste 7 (şapte) este de doar 44,47%.

Potrivit Ministerului Educaţiei,procentul este în scădere faţă de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017.

Procentul notelor între 5 şi 7 este de 35,49%, în creştere comparativ cu anul trecut (27,23%).

Din promoţia curentă, 40,63% dintre candidaţi au obţinut note peste 7 (şapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).

130 de candidaţi au obţinut nota 10, iar 11.014 între 7 şi 9,99.

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidaţi din totalul de 34.120 înscrişi.

În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, opt au fost eliminaţi, iar lucrările a 41 de candidaţi au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice în anul şcolar 2021 – 2022.

Contestaţiile pot fi depuse la sediile Inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00, respectiv 28 iulie, până la ora 12,00. Contestaţiile pot fi transmise şi prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12,00.

Rezultatele finale se afişează în data de 3 august la sediile Inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau online, organizate de către Inspectoratele şcolare în zilele de 4 şi 5 august. /www.europafm.ro

Ore live gratuite pentru elevii din clasele primare și gimnaziu, de luni, 26 iulie

O platformă de educație remedială organizează începând de luni, 26 iulie, ore remediale pentru elevi de clase primare și de gimnaziu. La acestea, pot participa live 100 de participanți, la fiecare curs în parte. Pentru cei care nu reușesc să se conecteze la cursuri sau nu prind locuri, înregistrări ale orelor vor fi disponibile până pe 12 septembrie a.c.

Platforma pe care se desfășoară cursurile, Naradix, a fost recent lansată, pe 12 iulie, de Narada. Vine sub formă de suport pentru educație remedială, gratuit pentru elevi și profesori. Într-un comunicat primit la redacție, se precizează că pe site se pot înscrie pentru cursuri și testări „până la 100.000 de copii, din orice colț al țării”.

 • Orele sunt pentru materiile limba română, matematică, geografie, istorie. În total, 22 de cursuri, de pe 26 până pe 30 iulie. Sunt organizate, conform datelor de pe site, la orele prânzului și după-amiaza. Elevii care nu ajung să participe la ore, le pot vedea înregistrările curând după terminare, disponibile până pe 12 septembrie anul acesta.

Înscrierea se realizează în pagina principală, unde elevii își aleg cursul la care doresc să participe. Pot sorta cursurile care apar pe platformă alegând o clasă anume, din ciclul primar și cel gimnazial. După selectarea cursului, copiii introduc numele și verifică dacă au selectat webinarul potrivit; apoi trimit mini-formularul.

Un curs durează 40 de minute. Spre exemplu, la clasa a II-a, se vor ține două lecții:

 • la matematică: Numerele naturale de la 0 la 1000 – marți, 27 iulie, de la ora 11:00;
 • la limba română: Sunetele limbii române. Vocale și consoane – miercuri, 28 iulie, de la ora 11:00.

La geografie, alt exemplu, se regăsesc trei cursuri, la clasa a șasea unul legat de Europa – poziția geografică, apoi despre cadrul natural al Asiei la clasa a șaptea și, la clasa a opta, o lecție despre organizarea administrativ-teritorială a României.

Proiectul a fost creat „pe parcursul a doar 3 luni” și „au participat peste 40 de profesori și 80 de voluntari. Acest lucru a presupus digitalizarea curriculum-ului școlar pentru clasele 0 – 8, la materiile română, matematică, istorie şi geografie”, potrivit comunicatului primit la redacție.

Narada este o organizație formată din persoane din cele mai variate medii sociale, de la studenți, la oameni de comunicare, IT-iști, manageri sau antreprenori, toți oameni de acțiune al căror scop este acela de a oferi soluții eficiente și rapide de modernizare a educației. /www.edupedu.ro

Anul 2021 își numără campionii dezvoltării durabile în educație

Se caută campionii educației! S-a lansatcompetițianaționalăadresatăcelor care au derulat proiecte în domeniul educației, competiție organizată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Proiectele trebuiesă se fi desfășurat în ultimii 3 ani și să aibă legătură cu cel puțin unul dintre următoarele Obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD):

 • ODD 1 (fără sărăcie)
 • ODD 4 (educație de calitate pentru toți)
 • ODD 5 (egalitate de gen)
 • ODD 10 (reducerea inegalităților)
 • ODD 11 (orașe și comunități durabile)
 • ODD 13 (acțiune climatică)
 • ODD 16 (pace, justiție, instituții)

Competiția se adresează următoarelor categorii:

 1. ONG-uri sau grupuri de inițiativă,
 2. Școli, licee, grădinițe, Inspectorate școlare județene, instituții de tipul „Palatul Copiilor” și „Casa Corpului Didactic”
 3. Universități și institute de cercetare&dezvoltare
 4. Instituții ale administrației publice locale și centrale (Primării, Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, alte instituții ale administrației centrale sau locale, servicii deconcentrate),
 5. Societăți comerciale.

Înscrierea în concurs se face până pe 15 septembrie 2021 (23:59).

„Anul acesta răsplătim „campionii dezvoltării durabile în EDUCAȚIE”, pentru a atrage atenția asupra acestui domeniu pus la grea încercare în timpul pandemiei și a cărui evoluție influențează dramatic întreaga societate.Așadar, căutăm proiecte cu viziune în sfera educației și a dezvoltării durabile, pentru că o societate sustenabilă se face doar educându-i pe cei care o vor proiecta și o vor construi. Sperăm ca inițiativele campionilor să îi inspire și pe alții”, a declarat László Borbély, Consilier de Stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Competiția face parte dintr-un amplu program de conștientizare și informare privind cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030. Programul se întinde pe durata a 7 ani și va premia în fiecare an campionii câte unui domeniu dintre următoarele: 1. Educație; 2. Echitate; 3. Sănătate; 4. Apă; 5. Schimbări climatice; 6. Consum și producție; 7. Digitalizare. Anul 2021 este dedicat EDUCAȚIEI.

Juriul va alege câte un „campion în educație” din fiecare categorie, iar aceștia vor fi premiați la Gala Dezvoltării Durabile, organizată în luna noiembrie a acestui an, în parteneriat cu TVR.

Detalii despre înscriere, formularul de concurs, regulament și criteriile de jurizare – sunt disponibile aici: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/2021/07/22/gala-dezvoltarii-durabile-2021/

Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva – 55 de ani

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian și subprefectul Oana Andreea Biriș au participat astăzi la festivitatea dedicată împlinirii a 55 de ani de învățământ energetic la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva.

Au fost prezenți foști directori și absolvenți ai liceului, profesori și reprezentanți ai autorităților locale județene și locale.

Prefectul Călin Petru Marian a transmis felicitări corpului profesoral și i-a asigurat că Instituția Prefectului este și va fi un partener implicat în proiectele școlii pentru un act didactic de înalt profesionalism și susținerea calității educației pentru viitoarele generații.

Unitate de învățământ de tradiție în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnic, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” și-a diversificat mereu oferta de formare profesională, în funcție de dinamica cererii de pe piața muncii.

Astfel, la liceu, pe lângă specializările electrotehnică și mecanică s-a dezvoltat posibilitatea de pregătire în tehnică de calcul și matematică informatică iar la școala profesională elevii sunt pregătiți în meserii specifice domeniului electric, electromecanic și mecanic.

Miercuri are loc proba scrisă a examenului de titularizare în învăţământ

Peste 34.000 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine, miercuri, proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar (titularizare).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei, proba va începe la ora 9.00 în 118 centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen, în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia de Covid.

Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sală cel mai târziu la ora 8,15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una – două ore în situaţiile speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere). În aceste cazuri, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16,00).

Primele rezultate vor fi afişate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe online.

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice în zilele de 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00, respectiv 28 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise şi prin email, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12.00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire) – minimum nota 5. Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau online, organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 4 şi 5 august.

La nivel naţional sunt disponibile 4.814 posturi didactice/ catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (3.500 în mediul urban şi 1.314 în mediul rural).

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/ specializări: educatori/ profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.103), învăţători/ profesori pentru învăţământ primar în limba română (828) şi muzică instrumentală (310).

Echipa României, pe primul loc la un campionat internațional de robotică

Echipa României a obţinut locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică de la Chicago, desfășurat în format fizic. Lotul tricolor a obţinut cel mai mare punctaj cumulat.

În semifinală, românii s-au detaşat în faţa celor mai bune echipe americane şi au reuşit un nou record mondial la puncte.

Echipa de Robotică a României este coordonată de profesorul Panea Ionuţ Valentin din cadrul Departamentului de Finanţe al Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi mentorată de studentul emerit Ion Rareş Ştefan.

Elevii participanţi au mai fost:

Cudrici Dimitrie Sebastian – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti,

Cezar Andrei Dunuţă – Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti,

Brînzan Victor – Şcoala Britanică din Bucureşti,

Radu Andrei Laurenţiu – Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” din Găeşti,

Grec Carina Gabriela – Colegiul Naţional „Şcoala Centrală” din Bucureşti,

Amariei Claudia Catrinel – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti,

Vasile Theodor Adrian – Colegiul Naţional „Mihai Neculce” din Bucureşti,

Iacob Ana Maria – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti,

Caraenache Ştefan – Colegiul Naţional „Matei Basarab” din Bucureşti,

Ungureanu Radu – Colegiul Tehnic „Petru Maior” din Bucureşti,

Milea Răzvan Iacob – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti,

Ungureanu Victor Bogdan – Liceul Cronos din Bucureşti,

Rusu Luca – Şcoala Americană din Voluntari,

Vişoiu Mihnea – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti,

Melnic Mihai – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Iaşi. /www.europafm.ro

Bucurie, respect, furie și dezamăgire

Câteva destăinuiri la sfârşit de an şcolar ale prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE (foto) – Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie.

… În calitate de dascăl cu 25 de ani vechime în învățământ, din care 16 ani am ocupat funcții de conducere, îndrumare și control, acum, după mai bine de un an de la revenirea la catedră, mărturisesc, sincer, că mă încearcă un amalgam de sentimente: bucurie, admirație, respect, dar și furie și dezamăgire.

Indiferent de funcția sau postul pe care l-am ocupat, m-am străduit tot timpul să îmi fac datoria și am pus întotdeauna interesul instituției și al elevilor mai presus decât interesul personal.

Îmi desfășor activitatea didactică în calitate de profesor de chimie, la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie. Am avut oportunitatea să predau și la Școala Gimnazială  „Hadrian Daicoviciu” Orăștioara de Sus. Deși sunt cadru didactic titular într-o unitate de învățământ de prestigiu din județ, din mediul urban, am dorit să experimentez și să lucrez cu elevi din mediul rural. Nu regret acest lucru, ci dimpotrivă, pentru mine a fost o experiență deosebită, deoarece elevii pe care i-am avut m-au impresionat foarte mult prin atitudinea, comportamentul și dorința lor de a învăța.

            Le mulțumesc tuturor elevilor mei și le transmit, și pe această cale, faptul că îi apreciez foarte mult pentru efortul depus în anul școlar încheiat, un an atipic, datorită pandemiei. Învățământul online ne-a forțat pe toți să ne reinventăm, să regândim activitățile didactice de predare – învățare – evaluare, să reașezăm realțiile cu cei din jur. Este foarte greu, ca dascăl, să nu îți vezi elevii și să nu interacționezi direct cu ei.

            Cea mai frumoasă zi din acest an școlar, pentru mine, a fost ziua de 5 mai 2021, ziua în care s-au reluat cursurile cu prezență fizică la școală în Orăștie, ziua în care mi-am revăzut toți elevii în clasă.

            Totodată, având în vedere specificul disciplinei chimie, care este, prin excelență, o disciplină experimentală, ne-a lipsit foarte mult laboratorul real de chimie. Cu ajutorul tehnologiei, am utilizat laboratorul virtual de chimie, dar nu este la fel de eficient.

            Cu toate acestea, am reușit să ne atingem obiectivele și să încheiem cursurile din acest an școlar, printr-un efort comun al cadrelor didactice, al elevilor și, cu siguranță, cu sprijinul și implicarea părinților, care au avut un rol important, mai ales în învățământul online.

            Referitor la examenele naționale susținute de absolvenții clasei a VIII-a, dar și de absovenții de studii liceale, doresc să îi felicit pe toți cei care au reușit să performeze și să promoveze aceste examene, mai ales în acest context.

            Consultând site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, putem observa faptul că rezultatele obținute de elevii hunedoreni sunt comparabile cu cele înregistrate la nivel național și anume: la evaluarea națională procentul mediilor peste 5 la nivelul județului este 75,41%, iar la nivel național este 76,90% – rezultate finale, iar la examenul de bacalaureat, promovabilitatea la nivelul județului este 64,61%, la nivel național rata de promovare fiind de 67,80% rezultatele inițiale, înainte de contestații.

            Ce demonstrează aceste rezultate?

            Demonstrează faptul că școala românească este valoroasă și are capacitatea de a face față multor provocări, o caracteristică importantă a sistemului fiind adaptabilitatea.

            Sentimentele de bucurie, admirație și respect adresez elevilor, colegilor mei dascăli, dar și părinților pentru efortul depus în acest an școlar și pentru responsabilitatea și înțelegerea de care au dat dovadă.

            Simt furie și dezamăgire când văd că dascălii sunt desconsiderați și acuzați, mai ales de conducerea Ministerului Educației, exact instituția care trebuie să susțină sistemul de învățământ și, implicit, corpul profesoral. Sunt de acord cu faptul că există, din nefericire, în sistem, cadre didactice care nu fac cinste școlii și abuzează de funcția pe care o dețin, dar acestea sunt cazuri izolate și nu trebuie să generalizăm. Cu certitudine, majoritatea cadrelor didactice sunt de bună credință și se străduiesc să își facă datoria indiferent de context.

            Sunt dezamăgită deoarece am văzut că principala preocupare a conducerii Ministerului Educației, în acest an școlar,  a fost, de a găsi noi metode de evaluare a cadrelor didactice de către elevi și părinți, punând astfel presiune pe întregul sistem. Nu știu ce se dorește și care vor fi rezultatele.

            Să nu se înțeleagă faptul că sunt împotriva acordării unui feedback din partea elevilor și a părinților cu privire la activitatea unui dascăl, ci, dimpotrivă, consider că este important să se realizeze acest lucru, în vederea reglării activității didactice și a îmbunătățirii rezultatelor învățării. Însă, acest lucru se realiza și până acum la nivelul multor unități de învățământ, mai ales cu prilejul inspecțiilor școlare. Nu cred că acest aspect este prioritar pentru sistemul de învățământ din România.

            Cadrele didactice trebuie susținute și încurajate să își perfecționeze permanent activitatea, trebuie recompensate, atunci când este cazul, și tratate cu respect pentru munca lor și, cu siguranță, trebuie să aibă condiții mai bune de muncă și salarizare. Oricărei persoane, întâi trebuie să îi oferi și apoi să îi ceri rezultate.

            Tot în acest registru se înscriu și încercările domnului ministru al educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, de a elabora o metodologie și de a organiza concursul de directori și directori adjuncți, care, după cum am văzut,  s-a amânat pentru perioada de toamnă. 

            Nu vreau să dezvolt acest subiect, deoarece sunt atât de multe de spus, încât ar necesita o discuție specială dedicată acestei teme. Sper doar ca forma finală a metodologiei să fie mult îmbunătățită și să vizeze creșterea calității managmentului unităților de învățământ.

            Acum se lucrează la o nouă Lege a Educației, care este categoric necesară, însă, în calitate de dascăl, mi-aș dori să avem o lege clară și previzibilă care să asigure premisele pentru creșterea calității actului educațional și care să conducă la modernizarea și reformarea întregului sistem de învățământ și, mai ales, să reașeze școala pe făgașul firesc în societatea românească, dar și europeană.

            De notat este faptul că tinerele generații care au primit o educație de calitate, cărora li s-au transmis valorile morale, culturale și istorice, pot duce mai departe valorile națiunii. O societate educată poate face diferența între bine și rău, frumos și urât, adevăr și minciună, între influențele negative și cele pozitive.

            Aveți încredere în valorile școlii românești!

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

La Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara – bogată activitate literară

Clubul de lectură ÎN-SEMNĂRI din cadrul Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara coordonat de prof. Mariana STOICA (foto) s-a constituit și în anul școlar recent încheiat într-un sprijin pentru valorificarea creativității elevilor din ciclul gimnazial, printr-o participare activă și responsabilă a acestora în dezvoltarea personalității și creșterea gradului de implicare la viața comunității, cu reușite activități cultural-literare desfășurate online.

Dintre activitățile la care elevii acestui colegiu au participat, am notat: Concursul  „În miezul lucrurilor”, organizat de bunătate.ro – (premiul I – Larisa Gâdei, mențiune – Sergiu Sfăt); Ziua Internațională a Cititului Împreună, Poveștile lui Creangă, de ziua lui –  în parteneriat cu Liceul Teologic Ortodox „Antim Ivireanul” Timișoara.

Nu a lipsit participarea la Concursul Regional de Literatură „Olimpiada poveștilor”, Săptămâna poeziei – contând pentru  Concursul Național Lecturiada, Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor.

Reușită a fost implementarea proiectului „Caravana lecturii” –  în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani.

De reținut este și faptul că lucrările câștigătorilor concursului „Povești de cartier”, organizat de Editura Arthur, printre care se numără Larisa Gîdei și Mircea Purcar au fost publicate în revista „Arthur”.

În desfășurare se află „Lecturiada 2021” (Istoria unui posibil viitor. Al treilea pas. Școală și școli. Călătoriile de studiu ale ucenicilor solomonari în căutarea celor mai bune școli) – concurs național organizat de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em Petrescu” ANPRO.

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

Universitatea Politehnica Timișoara vine cu noutăți la admiterea 2021 la masterat

Universitatea Politehnica Timișoara vine și anul acesta cu noutăți în ceea ce privește admiterea la masterat. După ce, în anii trecuți, a lansat o serie de programe de studii în domenii noi, căutate pe piața muncii, cum sunt cele de Cloud Computing, Internet of Things, Cyber Security, Automotive etc., anul acesta UPT lansează studiile de masterat în domeniul Ingineria Datelor – iDATA.

Programul de studii universitare de master Ingineria Datelor este organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, iar misiunea acestuia este aceea de a produce specialiști înalt calificați, la nivel de master, cu abilități de cercetare-dezvoltare în domeniu.

Într-un raport al World Economic Forum din anul 2018 este argumentat faptul că, pentru perioada 2018-2022, patru factori vor domina creșterea economică: conexiunea Internet rapidă pe terminale mobile, inteligența artificială, adoptarea tehnologiilor Big Data și tehnologiile Cloud Computing. Ultimii trei factori sunt în strânsă legătură cu Ingineria Datelor. În același raport este previzionată o creștere a cererii de specialiști ce pot ocupa funcții de analist date (Data Analyst), inginer date (Data Scientist), specialist inteligență artificială, specialist în tehnologii Big Data, dezvoltatori software.

Plecând de la raportul World Economic Forum, putem avea în vedere o creștere a cererii de specialiști în Ingineria Datelor în următorii ani la nivel internațional. Cum piața românească este deschisă și are un cost cu forța de muncă mai redus față de țările vestice, tendința companiilor de outsourcing de a se extinde se va menține și în următoarea perioadă. De asemenea, la nivel național există o cerere considerabilă pe piața muncii pentru pozițiile precizate anterior.

Acest fapt este susținut și de companiile din zona de Vest a României. Din discuțiile cu aceste companii și din analiza cererii de pe piața muncii se poate observa că necesarul de specialiști în Ingineria Datelor și domenii conexe este unul în continuă creștere.

De altfel, principalele companii din Timișoara și din regiune, care gestionează circa 100.000 de locuri de muncă, sunt reprezentate în Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara, un organism creat în premieră națională, care consiliază conducerea UPT în adaptarea programelor de studii la piața muncii, asigură practica studenților și ulterior, la absolvirea studiilor sau uneori chiar mai devreme, angajarea acestora.

La ultima ședință a Comitetului Director al UPT, printre subiectele discutate s-a aflat și încurajarea tinerilor de a-și continua studiile la nivel de masterat și chiar de doctorat, ceea ce le-ar permite ocuparea unor joburi mai atractive, mai bine plătite, în condițiile în care companiile investesc, la Timișoara, din ce în ce mai mult în cercetare-dezvoltare-inovare și au nevoie de specialiști cu înaltă calificare.

Înscrierile la studii de masterat se pot face până în data de 21 iulie 2021. Detalii despre toate cele 61 de programe de studii de master ale Universității Politehnica Timișoara se găsesc pe site-ul instituției (www.upt.ro), în secțiunea dedicată admiterii.

Universitatea Politehnica se pregătește pentru reluarea, din toamnă, a cursurilor față în față

Universitatea Politehnica Timișoara a fost printre primele instituții de învățământ superior care s-a adaptat cu succes la realitățile impuse de pandemie. Acum însă, chiar dacă e pregătită pentru școala online și chiar dacă o parte din experiențele pozitive acumulate în ultimul an se vor perpetua, Universitatea Politehnica Timișoara se pregăteste să reia din toamnă, cursurile universitare în sistem față în față, pentru a readuce normalitatea în viața studenților.

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan

Ne dorim să le oferim  din nou tinerilor, viața de student de care au fost privați pe durata pandemiei și să aducem la normalitate viața universitară. În acest sens, am început lucrări ample de renovare și reamenajare a spațiilor de studiu, a locurilor de cazare, Politehnica oferind în prezent 5000 de locuri, o valoare care acoperă întregul necesar pentru studenții noștri. Practic, ne mândrim cu faptul că suntem o universitate care asigură locuri de cazare tuturor studenților săi”, a declarat rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan.

Și cadrele didactice se pregătesc pentru a relua viața universitară în condiții normale, cu studenți prezenți fizic în amfiteatre și săli de cursuri, considerând că este extrem de importantă interacțiunea directă cu studenții, cărora doresc să le asigure cele mai bune condiții de pregătire academică. Totodată, experiența predării în format online din ultimul an și mijloacele tehnice în care Universitatea Polithenica a investit și excelează în acest moment va asigura o calitate superioară a predării cursurilor într-un mod inovativ.

Laboratoarele sunt și acestea într-o continuă evoluție înspre nou și modern. În fiecare facultatea au fost amenajate laboratoare de ultimă generație, complet dotate, în care studenții interacționează cu echipamente menite să le asigure și o pregătire practică temeinică. Parteneriatele cu mediul economic au devenit tot mai strânse în ultimii ani, astfel că li se oferă studenților în continuare posibiliatea de a beneficia de stagii de practică și joburi în marile companii din Vest, chiar din primii ani de studenție.

Totodată, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara a fost dotată și anul acesta cu resurse noi de studiu, volume noi din toate domeniile, dar și calculatoare performante pentru studenți.

Bazele sportive (cu bazine de înot, terenuri de fotbal, tenis, handbal, baschet, săli de sport, pistă de atletism etc.) vor fi pregătite pe toată durata verii pentru a oferi studenților posibilitatea practicării oricărui sport de masă sau de performanță.

Lucrări intense au loc și la cantina studențească, aceasta fiind într-un permanent proces de igienizare, fiind pregătită pentru a oferi zilnic masa de prânz miilor de studenți UPT.

Noi beneficii pentru studenții Universității Politehnica Timișoara: 600 de laptop-uri performante

Începând cu anul universitar 2021 – 2022, studenții Universității Politehnica Timișoara, inclusiv cei admiși în anul I, vor beneficia, în mod gratuit, de laptopuri performante care să le asigure accesul la activitățile educaționale din mediul online, în cadrul proiectului cu titlul „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”, aprobat pentru finanțare prin Programul Operaţional Competitivitate – axa prioritară 2, acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură, secțiunea e-educație.

Ultimul an și jumătate de școală online a fost caracterizat de numeroase provocări generate în mediul academic de pandemia Covid-19. Una dintre cele mai importante lecții învățate este aceea că universitatea trebuie în permanență să se adapteze schimbărilor din societate și să răspundă nevoilor studenților, astfel încât să le asigure egalitatea de șanse și o educație de calitate.

În acest context general și pentru a veni în sprijinul studenților care poate nu dispun de resursele necesare pentru achiziționarea unor calculatoare performante, capabile să facă față tuturor cerințelor, Universitatea Politehnica Timișoara a obținut finanțarea pentru achiziționarea unui număr de 600 de laptop-uri performante (în valoare de 750 de euro fiecare), în baza proiectului cu titlul „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”, prin programul Programul Operaţional Competitivitate- axa prioritară 2. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de studenții care beneficiază de bursă socială, de la toate facultățile Universității Politehnica Timișoara.

Universitatea Politehnica Timișoara continuă astfel tradiția unui învățământ inovator si modern, centrat pe studenți și pe unul dintre obiectivele principale și anume acela de a forma profesioniști cu șanse reale de reușită pe piața muncii.

UPT, catalizator în definirea strategiei de dezvoltare a Timișoarei și a regiunii

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 9 iulie 2021, una dintre cele mai importante reuniuni ale Comitetului Director al UPT,  o structură înființată în premieră națională în 2012, formată din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional.

La întâlnire au participat reprezentanții conducerii Politehnicii timișorene, ai celor mai importante companii din zonă, oameni de cultură și doi dintre liderii administrației – președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și primarul Timișoarei, Dominic-Samuel Fritz, invitați să se alăture Comitetului Director al UPT.

În debutul întâlnirii, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a făcut o scurtă prezentare a ceea ce este UPT astăzi: o universitate dinamică, aflată în plină schimbare a paradigmei de cultură organizațională, cu accent pe transparentizarea și digitalizarea activității, profesionalizarea leadership-ului prin cursuri specifice adresate celor cu funcții de conducere, o universitate cu peste 13000 de studenți, aflată pe un trend de creștere care poate fi menținut doar prin colaborarea întregii societăți, o universitate care a investit, în ultima perioadă, timp și resurse pentru creșterea numărului de proiecte în care este implicată, o universitate care definit recent o strategie de internaționalizare a activității, care are în derulare o serie de proiecte de investiții de anvergură. Politehnica are și unele nevoi, cea mai mare fiind aceea de a atrage cadre didactice, în special pentru domeniile tehnologiei de vârf, dar care și-a stabilit și o strategie pe termen mediu și lung ce are în prim-plan dezvoltarea orașului și a regiunii.

Președintele Comitetului Director al UPT, dr.ing. Dan Bedros, a subliniat necesitatea reorganizării activității Comitetului Director (ai cărui membrii gestionează circa 80.000 de locuri de muncă), dar și cea mai importantă realizare a acestei reuniuni – faptul că a jucat rolul de catalizator care a reușit să aducă la aceeași masă reprezentanții mediului economic, ai administrației și ai mediului academic, adică toți cei care pot juca un rol important în dezvoltarea regiunii. Dacă până acum Comitetul Director a avut un rol important în adaptarea programelor universitare la necesitățile mediului economic, acum poate contribui la definirea strategiilor de dezvoltare ale întregii zone, dar și de creștere a atractivității Timișoarei ca oraș.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și el absolvent al UPT, a felicitat conducerea Politehnicii timișorene pentru faptul că și-a stabilit strategia bazându-se pe necesitățile și realitățile din societate, considerând că această abordare poate constitui cheia succesului. Acesta a mai adăugat că este, într-adevăr, necesară internaționalizarea activității, aceasta fiind, alături de creșterea atractivității Timișoarei, un factor important în atragerea resursei umane calificate, a cărei lipsă se simte în toate domeniile: mediu economic, administrație, mediu academic. Nu în ultimul rând, răspândirea învățământului online impusă de pandemie poate avea și efecte benefice, atragerea specialiștilor, dar și a unor profesori asociați fiind, astfel, mai facilă.

Felicitări pentru ideea de a plasa Universitatea Politehnica Timișoara în mijlocul societății și de a fi un actor principal în viața acesteia au fost adresate și de primarul Timișoarei, Samuel-Dominic Fritz, care a și punctat patru domenii principale de colaborare: atragerea forței de muncă, prin creșterea atractivității orașului, atragerea unui număr mai mare de studenți către Politehnică, știut fiind faptul că cele mai dinamice orașe sunt cele cu o activitate academică dinamică; promovarea celui mai cunoscut brand al orașului – Poli – mergând chiar până la definirea Timișoarei ca „Orașul Poli”; cooptarea specialiștilor Universității Politehnica Timișoara în consiliile de administrație ale principalelor regii autonome, expertiza acestora fiind o soluție pentru eficientizarea activităților; cultivarea spiritului de colaborare între instituții, Politehnica fiind un astfel de spațiu în care toate instituțiile să-și dea mâna pentru elaborarea unei strategii comune de dezvoltare.

În luările de cuvânt ale membrilor Comitetului Director s-a mai discutat despre o strategie comună privind creșterea atractivității Timișoarei ca oraș universitar, cultural, sportiv, o mai puternică implicare a UPT în proiectul Timișoara – capitală culturală europeană, încurajarea și întărirea antreprenoriatului, implicarea Politehnicii în stabilirea strategiei energetice a Timișoarei, elaborarea unor soluții de regenerare urbană de genul celei realizate de studenții UPT la baza Uszoda etc.

În final a fost prezentată noua structură a Comitetului Director al Universității Politehnica Timișoara, cu o componență mărită: Dan Bedros (președinte), Christian von Albrichsfeld (Continental), Zeno Blajovan, (Inspectoratul Școlar Județean Timiș), Florin Costin-Ciocan (Nokia), Bogdan Cocian (Elba), Ioan Silviu Doboși (Dosetimpex), Dominic-Samuel Fritz (Primăria Timișoara), Peter Hochmuth (Clubul Economic German Banat), Sorina Jecza (Fundația Triade), Romulus Lucaciu (Eta2U), Mihai Mareș (Zoppas), Gelu Mateescu (Leman Industrie), Sorin Maxim ADR Vest), Radu Mihăescu (Deltatel), Marius Mihailovici (Porsche Engineering), Horațiu Moldovan (Lasting), Florin-Gelu Murariu (Hella România), Mihai Muțiu (consultant HR), Alin Nica (Consiliul Județean Timiș), Teodor Pop (Valeo IT), Alexandra Rigler (Centrul de Proiecte – Primăria Timișoara), Sever Scridon (ZF – BeeSpeed), Ilie Vlaicu (Aquatim).

O mie de contestaţii la Bac

Aproape o mie de contestaţii au fost depuse de candidaţii din judeţul Hunedoara, după afişarea primelor rezultate obţinute la sesiunea din această vară a examenului de Bacalaureat.

Cele mai multe contestaţii au fost pentru notele obţinute la proba scrisă de Limba şi literatura română, urmate de proba obligatorie a profilului. Comparativ cu anul trecut, numărul total al contestaţiilor este în scădere cu aproximativ 12%. Rezultatele finale vor fi cunoscute pe data de 9 iulie. Peste 64,6 % dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat în judeţul Hunedoara la sesiunea din această vară, patru elevi reuşind să obţină media 10.

La final de an școlar, în pandemie

Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” – după cum ne spunea prof. Monika HOMPOT – este o instituție de învățământ hunedorean ce-şi propune drept viziune, cuvintele marelui filozof Seneca: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă vă pregătim“.

Este o unitate școlară cu 55 de ani de tradiție în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnic și care își propune să valorizeze fiecare elev la potențialul său maxim, conform aspirațiilor și aptitudinilor, astfel încât aceștia să se remarce prin ceea ce știu și pot să facă, prin competențe și abilități specifice domeniilor de pregătire, asigurându-li-se astfel o mai bună adaptare la exigențele crescute ale vieții contemporane.

Toate cadrele didactice sunt calificate, preocupate permanent pentru dezvoltarea profesională, metodică și asigură capacităţi educaţionale, de formare profesională tuturor elevilor.  Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva a beneficiat de proiectul „Reabilitarea ansamblului de clădiri și echiparea structurii educaționale” prin care au fost îmbunătățite semnificativ spațiile școlare, fiind dotate cu echipamente noi, devenind astfel cea mai modernă unitate de învățământ din domeniul tehnic din județul Hunedoara. Ca resurse materiale, amintim: internatul cu 120 de locuri, săli de sport, terenuri de sport, cabinet consiliere psihopedagogică, bibliotecă cu peste 24000 volume, două cabinete de consiliere psihopedagogică și unul de logopedie.

Unitatea dispune de 51 săli de clasă, 18 cabinete (legislație rutieră, mecanică, multimedia, electrotehnică, estetică, construcții, instalații, geografie, religie, limba română etc.) şi laboratoare (3 laboratoare informatică cu acces la Internet, biologie, chimie, fizică etc.), activitățile didactice desfășurându-se într-un cadru modern și primitor.

Elevii ce se pregătesc pentru a fi Tehnicieni multimedia desfășoară instruirea de specialitate și în studioul de televiziune al școlii.

În anul școlar 2020-2021 elevii de gimnaziu au participat la activități online cu ocazia Zilei Europei, unde au susținut dezbateri, au prezentat proiecte și au realizat afișe, respectiv au fost prezenți la activități sportive în varianta fizică.

Echipa de fotbal a elevilor de gimnaziu a câștigat locul al II-lea în cadrul proiectului ,,Hai în echipa mea!”,  proiect de prevenire a consumului de droguri adresat elevilor din ciclul gimnazial din municipiul Deva.

Acest proiect este desfășurat în parteneriat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, Primăria Municipiului Deva, Direcția Poliția Locală Deva și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.

Toți participanții la minicampionatul de fotbal au fost premiați și au primit din partea organizatorilor rucsaci, mingi, medalii, diplome și cupe.

Elevii de liceu s-au remarcat prin activități de voluntariat. În cadrul proiectului ,,O săptămână fără violență!” inițiat de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, elevii liceeni au desfășurat activități împreună cu colegii lor și au obținut diplome de voluntariat. În această campanie, desfășurată online, s-au avut în vedere: dezvoltarea voluntariatului pentru prevenirea şi combaterea violenţei școlare în unitatea noastră de învățământ și identificarea modalităţilor de prevenire şi combatere a violenţei prin implicarea în program a cât mai multor elevi din școala noastră.

Trei echipe de elevi, din liceul nostru, au participat la dezbaterea Earthbate, având ca tematică efectele schimbărilor climatice și combaterea acestora, eficiența energetică și protecția mediului.  Elevii au lucrat în echipă, punând accent atât pe colaborare, cât și pe pregătire pentru dezbatere, au cules idei și informații legate de tema dezbaterii, au formulat argumente, au învățat ce înseamnă efectele climatice asupra mediului înconjurător și cum pot fi combătute.

Dezbaterile au fost vizionate de colegi, cadre didactice, informațiile având un impact pozitiv, mai ales că soluțiile exprimate de echipele participante la dezbatere, au fost bine formulate și argumentate, bazându-se pe informații și studii relevante. Transmiterea informațiilor de la egal la egal, întotdeauna este o abordare mai eficientă, elevii fiind mai receptivi la primirea unor informații de la colegi sau prieteni.

Chiar dacă mediul online oferă elevilor o deschidere la un click distanță de ceea ce înseamnă lumea, interacțiunea umană, fizică, nu va putea fi niciodată înlocuită.

Mixul acesta între a vorbi cu prietenul meu pe o platformă de socializare și a mă întoarce la școală și a-l vedea fizic și a vorbi cu el e bun în acesta perioadă, pentru că online-ul a ținut loc interacțiunii fizice. Dar nu o poate înlocui. Asta e o regulă de care trebuie să ținem cont.

Generațiile acestea care au acces la platformele de socializare și la foarte multă tehnică, au un avantaj față de generațiile din trecut, dar dacă acești copii se vor închide doar în mediul online, însemnă că ei nu vor ști cum să socializeze în mod normal, de la om la om.

În concluzie, au fost importante pentru elevi și acele puține săptămâni, în care ei au putut fi prezenți fizic la școală, s-au întâlnit și au putut beneficia de câteva activități plăcute pentru ei. Cu speranța într-un an școlar 2021-2022, cu prezență fizică la școală, le doresc tuturor participanților la educație: Vacanță plăcută!

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș