Sute de copii au murit sau au fost răniți în timpul unor incendii în locuințe din România

Sute de copii au murit sau au fost răniți în timpul unor incendii în locuințe din România. Statistica realizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că în ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor, iar 102 dintre aceștia și-au pierdut viața.

Potrivit IGSU, în ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor la locuințe, dintre care 102 au decedat și 268 au fost răniți. Din totalul celor care și-au pierdut viața, aproximativ 69% provin din mediul rural, iar 31% din mediul urban.

Pompierii au stabilit că trei sferturi dintre copiii decedați nu erau supravegheați de adulți în momentul producerii incendiilor. Sfatul specialiștilor este ca în preajma focului sau a mijloacelor de încălzire, copiii nu trebuie să fie lăsați nesupravegheați.

Pompierii au mai aflat că exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice sau a mijloacelor de încălzire sunt principalele cauze de producere a incendiilor. Cele mai multe victime în rândul copiilor din cauza incendiilor au fost în București-Ilfov și în județele Bacău, Hunedoara, Maramureș, Iași și Mureș.

Statistica a fost realizată în baza datelor centralizate la nivel național de către IGSU, ca urmare a misiunilor de stingere la locuințe derulate de inspectoratele judetene pentru situații de urgență, în perioada 2012 – 2020. Studiul a urmărit incidența situațiilor de urgență în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani./http://stiri.tvr.ro/

50 de ani de învățământ superior, la Hunedoara

Primăria municipiului Hunedoara a încheiat astăzi un acord de asociere cu Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea organizării în comun a aniversării de 50 de ani de existență a Facultății de Inginerie din Hunedoara și 100 de ani de existență a Universității Politehnica din Timișoara.

Primăria va contribui cu suma de 10.000 de lei pentru acoperirea unei părți din cheltuielile necesare organizării acestui eveniment, respectiv pentru tipărirea Monografiei Facultății de Inginerie din Hunedoara.

„Ne mândrim cu faptul că în municipiul de pe Cerna avem învățământ superior de cinci decenii, astfel că nu puteam să răspundem altfel decât afirmativ solicitării pe care ne-au făcut-o reprezentanții acesteia, de a-i sprijini în organizarea unei festivități cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de existență. Continuăm să investim în educație, care este prioritară pentru mine și administrația locală”, declară Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.

Comunicat ITM: În ce condiţii se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor

Având în vedere creşterea alarmantă a cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus fapt ce a determinat autorităţile să dispună unele măsuri suplimentare de protecţie a populaţiei printre care sistarea temporară a cursurilor şi efectuarea acestora în mediul on-line, aducem la cunoştinţa angajaţilor şi angajatorilor că sunt în vigoare dispoziţiile Legii 19/2020.

Conform prevederilor acestui act normativ, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Condiţiile de acordare a zilelor libere se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;

– la rândul său, celălalt părinte nu poate beneficia de zile libere.

Totodată OUG 147/2020 prevede unele măsuri pentru părinţi în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea  coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Prevederile ordonanţei se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
 2. b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

ITM Hunedoara recomandă angajaților și angajatorilor să ia măsuri pentru îndeplinirea cu maximă strictețe a dispozițiilor autorităților abilitate totodată angajatorii să facă toate demersurile necesare pentru acordarea drepturilor conferite de lege.

Costel Avram: „Problema apei din Petrila trebuie rezolvată. Nu vrem să ajungem la plângeri penale!”

Problema furnizării apei potabile în orașul Petrila poate fi rezolvată doar dacă instituțiile statului responsabile se vor implica și vor lua măsurile care se impun cu celeritate. Aceasta este concluzia întâlnirii convocată luni, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, de către administratorul public al județului, Costel Avram.

În ciuda faptului că operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA derulează un proiect finanțat prin POIM, care vizează modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din sudul județului, furnizarea apei potabile către populație se face cu dificultate. Nu din cauza rețelelor de distribuție, ci pentru că operatorii care exploatează parchetele din zona captărilor nu respectă legislația și condițiile impuse în autorizații.

Concret, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă a localităţilor din Valea Jiului semnalează faptul că, din cauza lucrărilor de exploatare a lemnului desfăşurate în amonte de captare de apă Taia, începând cu 1.10.2020 se produce în mod constant o poluare excesivă a apei şi a mediului, caracteristicile fizico-chimice (turbiditate, substanțe organice) ale apei pârâului Taia atingând valori foarte ridicate, ceea ce determină ca Staţia de tratare a apei Taia să nu mai funcţioneze în regim normal. Astfel, în această perioadă, turbiditatea apei brute a depăşit posibilităţile tehnologice de funcţionare a Staţiei Taia, ceea ce a determinat oprirea Staţiei de apă Taia, existând pericolul întreruperii alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi agenţilor economici din Oraşul Petrila şi partea de Nord a Municipiului Petroşani. Mai mult, pentru ca apa să devină potabilă, operatorul regional ar trebui să cheltuie sume suplimentare enorme.

Pentru a găsi soluțiile de depășire a acestei situații, CJ Hunedoara a găzduit o întâlnire la care au participat reprezentanții Gărzii de Mediu, Direcției Silvice Hunedoara, Inspectoratului Teritorial de  Regim Silvic și de Vânătoare Deva-Hunedoara, Administrației Bazinale de Apă Jiu Craiova – Sistemul Hidrotehnic Petroșani, ai Ocolului Silvic CARPATINA – Petrila, Composesoratului din Petrila și ai SC  APASERV  VALEA JIULUI SA.

„Acești operatori își desfășoară activitatea fără a fi verificați de instituțiile responsabile dacă respectă condițiile de autorizare. Ocolul Silvic trebuie să urmărească nu mai des cum s-au exprimat în cadrul întâlnirii, ci mereu dacă acești operatori respectă toate condițiile de exploatare. Firmele care exploatează sunt obligate să construiască podețe, pentru a nu trece cu utilajele prin albia cursurilor de apă. Dacă nu vor respecta condițiile de autorizare, suntem hotărâți să facem chiar plângeri penale pentru că nu ne jucăm cu sănătatea a mii de oameni”, a declarat la finalul întâlnirii Costel Avram.

De asemenea, reprezentanții operatorului regional APA SERV au propus ca, în anumite zone de exploatare, să fie montate camere video cu autonomie ridicată pentru a supraveghea în detaliu modul de operare al firmelor care exploatează materialul lemnos. Reprezentanții Ocolului Silvic au dat asigurări că vor intensifica activitatea de monitorizare a activității operatorilor din zonă.

Se fac angajări la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara organizează selecție, cu personal recrutat în vederea rechemării în activitate sau încadrării directe, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice și cerințele, pentru ocuparea, fără concurs, pe durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a unui număr de 13 posturi vacante de subofițer.

 Pentru a putea participa la selecție, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. f) să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 13. m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecția;
 15. o) să nu fi atins, la data desfășurării selecției, vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Cadrele militare în rezervă, pot fi recrutate, în vederea rechemării în activitate, doar dacă nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidatul, care a fost selecționat în vederea încadrării, trebuie să nu se afle într-o situație de incompatibilitate, prevăzută de art. 28 și art. 30 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la momentul încadrării.

 Candidaţii care solicită înscrierea la selecție vor transmite la adresa de e-mail [email protected], dosarul de recrutare, în format electronic, până la data de 27.10.2020, ora 12.00.

Toate detaliile referitoare la criteriile specifice și cerințele stabilite în fișele posturilor pentru care se organizează selecția, procedura de selecție, înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea interviului, precum și formularele și documentele necesare completării dosarului se pot obține de pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara (www.jandarmihunedoara.ro, la adresa:  http://www.jandarmihunedoara.ro/cariera.html), precum și la numărul de telefon 0254-228910, interior 24407 sau 24535, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Candidații selecționați vor fi încadrați pe durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, iar la expirarea termenului pentru care au fost încadrați, vor fi trecuți în rezervă de drept.

Medicament românesc pentru creşterea rezistenţei la infecţii şi stimularea imunităţii. Marca Institutului Cantacuzino

Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, anunţă că Institutul Cantacuzino va scoate pe piaţă, până la sfârşitului anului, un medicament imunomodulator dezvoltat de propriii cercetători. Este vorba de un supliment alimentar cu proprietăţi biostimulatoare şi antioxidante.

Specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’ au dezvoltat un nou produs imunomodulator. Acesta are proprietăţi de stimulare a imunităţii, determinând creşterea rezistenţei organismului la infecţii./www.alba24.ro

HUNEDOARA: Persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire

Persoanele cu venituri mici, care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara, începând cu data de 20.10.2020 pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială, din municipiul Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 7A (complex Dunărea, parter).

Cererile vor fi însoțite de actele necesare în vederea acordării ajutorului de încălzire cu gaze naturale / energie electrică / lemne pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2020 – martie 2021.

Cererile se primesc până în data de 20.11.2020 pentru care se stabilesc drepturile începând cu luna noiembrie 2020.

Programul de preluare a cererilor pentru ajutorul de încălzire a locuinței este de luni până joi inclusiv, între orele 8:00 – 15:00, telefon 0254-712.079.

Cererea poate fi descărcată de pe site-ul nostru, la adresa: https://www.primariahunedoara.ro/ro//stiri-si-noutati/ajutoare-incalzire-2020-2021

Bunurile care duc la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței: 

🏠 BUNURI IMOBILE:
• Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
• Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală

🚗 BUNURI MOBILE (aflate în stare de funcționare):
• Autoturism(e) și/sau motocicletă (motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
• Mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
• Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
• Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
• Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
• Utilaje de prelucrare agricolă: persă de ulei, moară de cereale
• Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

💰 DEPOZITE BANCARE:
• Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei

🏡🐄 TERENURI / ANIMALE și/sau PĂSĂRI:
• Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Guvernul va da vouchere de masă caldă de 180 de lei/ lună pentru 300.000 de vârstnici cu venituri la nivelul pensiei minime

Guvernul României va acorda vouchere de masă caldă pentru persoanele care au venituri la nivelul pensiei minime și au împlinit vârsta de 75 de ani. Măsura are asigurată finanțarea din fonduri europene și vizează în jur de 300.000 de beneficiari. Aceștia vor primi în decembrie sumele cumulate pentru perioada septembrie-decembrie, respectiv 720 de lei.

Executivul a aprobat miercuri măsura privind distribuirea de vouchere pentru masa caldă pentru persoanele vârstnice, în valoarea de 180 lei/lună/tichet, a anunţat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, la finalul şedinţei de Guvern.,

Acesta a subliniat că voucherele pentru masă caldă se vor repartiza în prima săptămână din luna decembrie şi se vor da retroactiv, respectiv pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie.

„Astfel, toţi beneficiarii, respectiv persoanele în vârstă de peste 75 de ani, cu venituri la nivelul pensiei minime sociale, aproximativ 300.000 de beneficiari, vor avea cei 720 de lei încărcaţi pe vouchere sau carduri în prima săptămână a lunii decembrie 2020”, a spus Boloş.

De asemenea, emitenţii de carduri au nevoie de 10 zile, conform contractului, să emită aceste carduri, care se distribuie apoi la prefecturi şi de la prefecturi ajung la autorităţile publice locale, care le transmit beneficiarilor finali.

„Este calculat pe zile. Pentru noi este important ca programul operaţional de sprijin al persoanelor dezavantajate să nu decomită banii, banii să ajungă la beneficiari.

Este vorba despre persoane care au o anumită vârstă şi aşteaptă acest ajutor de la noi. Calculele le-am făcut împreună cu colegii şi regimul acesta pentru 300.000 de beneficiari de emitere a carduri şi de distribuire a lor nu este unul foarte simplu.(…)

Dacă nu am repartiza aceste vouchere pentru vârstnici s-ar pierde banii alocaţi şi este păcat”, a punctat Boloş.

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a precizat, la rândul său, că suntem în ultimul an al exerciţiului financiar 2014-2020 şi, pentru că se fac eforturi pentru a nu pierde banii europeni şi pentru a se evita riscul de dezangajare a fondurilor europene, autorităţile intenţionează ca toate aceste angajamente de plată să fie cuprinse cât mai devreme./www.alba24.ro

Muzeul Textilelor din Băiţa

Există un loc, într-o comună în județul Hunedoara, care are multe lucruri în comun cu celebrul Muzeu Metropolitan de Artă din New York. Mai exact, peste 1.800 de obiecte expuse la Muzeul Textilelor din Băița.

Acestea provin din donația făcută doamnei Florica Zaharia, hunedoreancă născută în Băița,de această prestigioasă instituție de artă, în care domnia sa aprofesat timp de 30 de ani.

Pe lângă aceste obiecte, colecția privată a Muzeului Textilelor cuprinde 12.000 de piese și instrumentar textil din toată lumea, acumulate pe parcursul a 40 de ani, prin eforturilor familiei Zaharia.

Făcând o vizită la acest muzeu aparte, veți pătrunde într-o lume colorată, ce vă dezvăluie mesaje ascunse în fiecare împletitură sau cusătură.

Planificați-vă o excursie de redescoperire a Țării Zarandului, pentru a vedea și alte atracții inedite ale județului Hunedoara: Muzeul Aurului de la Brad, Podul Natural de la Grohot, Casa Căutătorului de Aur de la Stănija, Panteonul Moților de la Țebea, Mănăstirea Crișan și multe, multe altele. Vă puteți găsi inspirația răsfoind ghidul turistic digital, ce poate fi descărcat gratuit de aici:

Magazin Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schubertundfranzke.cityapp.hunedoaracounty&hl=ro

AppStore:https://appadvice.com/app/discover-hunedoara/1480668381

Favipiravir, medicamentul care tratează gripa și coronavirusul, ajunge în România

Ajunge în ţară prima tranşă de Favipiravir, singurul medicament cu dublu beneficiu, în gripă şi în cazurile de Covid-19.

Transportul constă în 220 de mii de tablete care vor ajunge în depozitele Unifarm.

Favipiravir este un antiviral administrat deja pacienţilor cu Covid din China, India şi Rusia. Studiile clinice recente au arătat că medicamentul ajută în eliminarea mai rapidă a virusului, în 4 zile, faţă de 11 zile și reduce durata bolii.

Antiviralul ar putea fi produs pe viitor şi în România, la Terapia Cluj.

În urmatoarele şase luni ar urma să ajungă în România 770 de mii de tablete care acoperă tratamentul pentru 10 mii de pacienţi./http://stiri.tvr.ro/

Noi reguli pentru restaurante, teatre și cinematografe. Se redeschid, însă la capacitate redusă

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a decis că restaurantele, teatrele și sălile de cinema se vor putea redeschide și funcționa în interior în două incidențe: cu capacitate de 50% în zonele unde sunt până la 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar cu capacitate de 30% și cu program limitat până la ora 23.00 în zonele unde sunt de la 1,5 până la 3 cazuri de COVID la mia de locuitori. Localurile din zone cu peste 3 cazuri la mia de locuitori rămân închise.

Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, a declarat că restaurantele vor putea funcționa acolo unde Comitetele Județene vor emite decizii privind incidența de cazuri de COVID-19 sub 3 la mia de locuitori.

Decizia CNSU vine după discuția de vineri a premierului Ludovic Orban cu reprezentanții HoReCa.

Măsura este valabilă și pentru cazinouri, a spus Arafat.

Pe de altă parte, barurile, cluburile și discotecile vor rămâne închise, potrivit hotărârii CNSU. În schimb, terasele rămân deschise în aceleași condiții ca și până acum – mesele trebuie să fie la cel puțin doi metri distanță, iar la o masă pot sta cel mult 6 persoane.

Acolo unde incidența este mai mare de 3 la mie, restaurantele din hoteluri și pensiuni rămân deschise doar pentru persoanele cazate acolo./www.digi24.ro

E.ON și Samus TEC Dej, parteneri într-unul dintre cele mai importante proiecte de producere a energiei fotovoltaice din România

Un viitor mai verde își propun companiile E.ON Energie România și Samus TECDej,care au semnat un parteneriat strategic în valoare de circa un milion de euro în cadrul căruia va fi realizat unul dintre cele mai importante sisteme de generare a energiei fotovoltaice din România.

E.ON va construi o centrală fotovoltaică cu o putere instalată de 1.108 kWp careva produce anual circa 1.250 MWh de energie electrică din surse regenerabile. În felul acesta, compania Samus TEC, unul dintre principalii  jucători de pe piața construcțiilordin România, își asigură anual între 8 și 10% din necesarul de energie electrică.

Fiecare nou parteneriat pentru sisteme de generare a energieifotovoltaice ne motivează să mergem mai departe pe drumul sustenabilității. Este un drum pe care ni l-am asumat și știm că viitorul nu poate fi gândit decât din această perspectivă. De aceea,ne dorim ca soluțiile noastre de producere a energiei verzi să fie implementate la cât mai mulți parteneri”, a declarat Cătălin Iordache, Director General E.ON Energie România.

Am investit continuu în utilaje tehnologice moderne, cu fluxuri de producţie integrate, capabile să realizeze produse la standarde internaţionale, prietenoase cu mediul. Prin urmare, investițiaîntr-un parc de panourifotovoltaiceeste un demers natural menitsăeficientizezeprocesele de producțieproprii,prinreducereacosturilor cu energiaelectricășisă fie parteintegrantă a efortuluieuropeanșinațional de a creea un viitormaiverde”, a declaratIoan Tecar, CEO  Samus TEC.

E.ON va monta 3.360 de module fotovoltaice pe acoperișul unei hale din Dej pe o suprafață de aproximativ 10.000 metri pătrați.Beneficiile proiectului nu se rezumă doar la cantitatea de energie electrică produsă din energie solară și preluată pentru autoconsum, acestea însemnând deopotrivă și protejarea mediului înconjurător, prin reducerea poluării. Anual,firma dejeană va reduce emisiile de CO2 cu peste 394 tone, iar deșeurile radioactive cu 3,75 kg.

Începând din anul 2018 și până în prezent, E.ON a dezvoltat un număr de peste 120 de proiecte de producere a energiei solare pentru clienți din sectoare variate ale economiei. Au fost montate deja circa 25.000 de panouri fotovoltaice pentru 58 de companii din cele mai performante industrii. Odată cu finalizarea proiectelor aflate în prezent în curs de dezvoltare producția totală de energie fotovoltaică va ajunge la 30.000 MWh pe an, iar emisiile de CO2 vor fi reduse cu 8.800 tone pe an.

UPT, o nouă prezență consistentă la Salonul Internațional Traian Vuia 2020

Membrii echipei Universitatea Politehnica Timisoara, coordonată de Corneliu Birtok Băneasă, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Hunedoara a UPT și o prezență constantă la majoritatea saloanelor de inventică din țară și din străinătate, au prezentat cele mai noi 34 de invenții, proiecte de cercetare, standuri didactice și chiar invenții de weekend în cadrul Salonului Internațional Traian Vuia 2020, eveniment organizat de Societatea  Inventatorilor  din Banat în parteneriat cu SC REMIR SRL, ajuns la cea de-a VI-a ediție, care se va desfășura online în perioada 13 – 15 octombrie 2020.

Unele dintre invențiile prezentate de echipa UPT sunt destinate combaterii pandemiei de Covid-19, dar și rezolvării unor probleme de actualitate:

 • Dispozitiv pentru reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic (autori: Ordodi Laurențiu Valentin, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria,  Todea Anamaria, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Săndesc Dorel, Bedreag Ovidiu Horea, Păpurică Marius, Rogobete Alexandru Florin, Simion Ion, Motica Alin, Groapă Dan Sergiu, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela), care permite reducerea încărcăturii microbiologice a aerului expirat de către pacienții ventilați mecanic înainte ca acesta să ajungă în atmosfera salonului de terapie intensivă.
 • SeptoBirCor (autor: Corneliu Birtok Băneasă), un dezinfectant de mâni pe bază de ingrediente naturale (alcool, produse apicole, uleiuri antiseptice). SeptoBirCor are un efect dublu: mâinile sunt dezinfectate și, în același timp, sunt hidratate, eliminând efectele secundare, cum ar fi deshidratarea, iritarea și fisurile pielii. SeptoBirCor este un produs ecologic din gama de invenții Weekend sub brand Air by Corneliu, cu scopul de a crește calitatea vieții;
 • Stația de încărcare  Antik „Energy Tree” (autori: studenții Sapta Doru Ioan, Marinuț Gabriel Paul, Chira Sorina Mihaiela, Mândru Gabriel Daniel) este un dispozitiv multifuncțional bazat pe energie regenerabilă, cu scopul de a remedia problema cetățeanului modern care de multe ori, când este în spațiul public, ajunge în situația de a fi nevoit să își încarce dispozitivul mobil, dar nu are acces la o sursă de curent. Acesta este construit din materiale rezistente indiferent de condițiile meteo, cu diferite tehnologii moderne pentru a oferi utilizatorului său o experiență cât mai plăcută. Antik Energy Tree are ca scop creșterea autonomiei dispozitivelor mobile, într-un design Eco-Friendly.

Lista completă a invențiilor și a proiectelor de cercetare este completată de următoarele:

 • Cylindrical multi-hollow briquette produced of ferrous pulverous waste (Hepuț Teodor, Crișan Eugen, Ardelean Erika, Socalici Ana, Ardelean Marius);
 • Instalație electrică pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor din mijloacele de transport în comun (autori: Pavel Ştefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Tutelcă Ancuţa Letiţia, Suciu Siviu Cristian, Popoiu Călin Marius);
 • Instalație pentru monitorizarea de la distanță a coroziunii în sol a construcțiilor metalice acoperite și neacoperite cu zinc (autori: Pavel Ştefan, Ungureanu Daniel-Viorel, Bînzar Alexandru, Moldovan Aurel);
 • Metodă de control pentru un compensator capacitiv automat destinat îmbunătățirii factorului de putere și echilibrării sarcinii în rețele electrice trifazate cu patru conductoare (autor: Pană Adrian);
 • Self-Adaptive Mechanical Reducer with Variable Gear Ratio (autori: Romeo Cătălinoiu; Sorin Aurel Rațiu; Imre Zsolt Miklos);
 • Economical system for automatic adjustment of the power factor, with capacitor banks, in three-phase low-voltage installations (autori: Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif);
 • Device for measuring the large inner or outer diameters (autori: Popa Gabriel Nicolae, Diniș Corina Maria, Popa Iosif);
 • Automatic siphon installation (autori: Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif);
 • The inverted super absorbing filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • W super absorbing air filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • Drift super-aspirating air filter (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • Program educațional „Laboratorul lui Dexter” (autori: Corneliu Birtok Băneasă, Adina Berghian Budiul, Diana Stoica, Oana Găianu);
 • Intelligent control system for continuous casting based on water flow control in the secondary cooling (autor: Gelu-Ovidiu Tirian);
 • SeptoBirCor (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • Development of Experimental Laboratory of Applied Ergonomics (autori: Popa Mihaela, Topor Marcel, Dascăl Amalia);
 • Air by Corneliu – Weekend inventions (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • Stand de cercetare destinat măsurării parametrilor de forță și a lungimii arcului de contact pentru laminarea longitudinală simetrică și asimetrică (autor: Vasile Alexa);
 • Application for generating the 3D models of linear hydraulic motors (autori: Bogdan-Dorel Cioroagă, Vasile George Cioată, Vasile Alexa);
 • Experimental plant for resistance to thermal fatigue (autor: Camelia Pinca Bretotean);
 • Metal gland for large diameter electrical cables (autori: Ciortea Dan, Popa Gabriel Nicolae);
 • Integrated heat deflector (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • The attempt to traction of the insulation of the cable lay-ups from cars (autori: Teodor Vasiu, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă);
 • CFD-assisted analysis and optimization of filtration module from an internal combustion engine (autor: Robert Bucevschi);
 • High quality cast iron used in rolling stock braking systems (autori: Bucur Flavius, Socalici Ana, Putan Vasile, Josan Ana);
 • Stand experimental CP4 – Laboratorul lui Dexter (autori: Corneliu Birtok Băneasă, Tudor Dinu Ioniță, Adina Budiul Berghian, Gabriel Daniel Iordachi);
 • Experimental didactic stand for the study of road vehicle transmissions (autor: Amalia Ana Dascăl);
 • Autonomous Compressor Grinder – ACG (autori: Iulian Marian Tomesc, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă);
 • Experimental stand for the study of mandrels with bilateral chuck collets (autori: Vasile George Cioată, Vasile Alexa, Lidia Simona Dece);
 • Bar rolling device (autori: Bogdan-Dorel Cioroagă, Vasile George Cioată, Vasile Alexa);
 • Dynamic device for air transfer (autor: Corneliu Birtok Băneasă);
 • Dry cylindrical type electrostatic precipitator with parallelepiped housing (autor: Popa Gabriel Nicolae);
 • Stand semiautomat pentru determinarea defectelor din faza de asamblare a elementului priză centură de siguranță (Vasile Alexa, Vasile George Cioată, Ioan Daniel Buta).

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice. S-au înmulțit decesele și divorțurile, mai puține căsătorii

Urmările pandemiei și măsurilor din criza sanitară sunt vizibile și asupra fenomenelor demografice din România. Potrivit INS, a crescut numărul deceselor și divorțurilor și a scăzut cel al căsătoriilor.

”Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în cazul deceselor, în special în lunile aprilie, iunie, iulie şi august 2020, când s-au înregistrat creșteri față de lunile aprilie, iunie, iulie şi august 2019, al căsătoriilor care, începând cu luna martie, au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de evenimente faţă de luna corespunzătoare din 2019. Numărul nașterilor a scăzut în fiecare lună față de aceeași perioadă din anul precedent, excepţie făcând luna august când s-a înregistrat un număr mai mare de născuţi-vii faţă de anul precedent”, arată INS.

Din datele Institutului Național de Statistică (INS), comparativ cu un an în urmă (faţă de luna august 2019) în luna august 2020 numărul deceselor înregistrate a crescut. În luna august 2020 numărul căsătoriilor înregistrate a scăzut semnificativ faţă de luna august 2019.

În luna august 2020 s-a înregistrat naşterea a 16804 copii, cu 611 mai puţini copii decât în luna iulie 2020.

În luna august 2020, aproape două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (9498 decese, reprezentând 41,0% din total, s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani şi peste, 5657 decese, reprezentând 24,4%, la persoanele de 70-79 ani) şi 4549 decese (19,6%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (86 decese), 0-4 ani (107 decese) și 20-29 ani (129 decese).

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna august 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 6365 persoane.

În luna august 2020, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 11766 persoane (6287 bărbaţi şi 5479 femei), iar în mediul rural decesul a 11403 persoane (6174 bărbaţi şi 5229 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2019, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 1967 persoane (1186 bărbaţi şi 781 femei) în mediul urban și cu 1303 persoane (834 bărbaţi şi 469 femei) în mediul rural.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna augut 2020, cu 8115 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent.

Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna august 2020 s-au pronunţat cu 374 divorţuri mai multe decât în luna august 2019./www.alba24.ro