Deva. Realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe strada 1 Mai – pe ultima sută de metri!

Lucrările de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Realizare sistem de încălzire pentru imobilul situat în Deva, str. 1 Mai, nr. 27” au intrat pe ultima sută de metri.

Investiția are o valoare totală de 1.119.075,56 lei și este finanțată de la bugetul local al municipiului Deva.  

Proiectul a vizat inclusiv extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale de pe strada 1 Mai, pe o lungime de 125 de metri și racordarea imobilului la rețeaua de gaze naturale.

Conform proiectului, imobilul va beneficia de un sistem de încălzire cu centrală proprie, pe fiecare nivel al imobilului (parter + 3 etaje + mansardă) – compus din două centrale termice murale, de înaltă performanță (cu funcționare în condensație, pe combustibil gazos), montate în cascadă, astfel încât să poată funcționa împreună sau separat, în funcție de cerințele termice de pe parcursul sezonului rece. Încălzirea locuințelor și a spațiilor igienico-sanitare se realizează prin corpuri de încălzire statice (radiatoare din tablă de oțel), iar distribuția agentului termic – printr-un sistem ramificat de țevi de cupru (izolate termic), montate pe holul de circulație al fiecărui palier al imobilului, la nivelul tavanului.

La acest moment, peste 90% din lucrările sistemului de încălzire la blocul de locuințe sociale de pe strada 1 Mai sunt finalizate. Potrivit constructorului, în jurul datei de 7 decembrie 2022, vor fi efectuate probele la rece.

Serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor sunt realizate de  S.C. „Instalații Gevis”” S.R.L. Deva (contractant) și S.C. „Smart Consulting” S.R.L. Deva (subcontractant).

Blocul social de pe strada 1 Mai deține 125 de camere de cămin, în care locuiesc 231 de persoane, conform contractelor de închiriere.

Imobilul se află în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva.

Direcția de Asistență Socială Deva

DAS Deva: Schimb de bune practici cu cel mai mare furnizor privat de servicii sociale din România!

Specialiști din cadrul mai multor departamente ale Direcției de Asistență Socială Deva au participat, joi, 24 noiembrie 2022, la o întâlnire online, susținută pe platforma ZOOM, cu un reprezentant al Confederației Caritas România – Peter Gyongy, coordonator al serviciilor de îngrijiri la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, care funcționează în cadrul Organizației „Caritas” Miercurea Ciuc.

Rețeaua de organizații „Caritas” este cel mai mare furnizor privat non-profit de servicii sociale din România, cu o activitate desfășurată în 30 de județe, care se concentrează pe diverse domenii de specialitate și oferă servicii de asistență socială complexe (îngrijire la domiciliu, servicii socio-medicale pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, centre de zi pentru copii, tineri și bătrâni, asistență directă și consiliere, integrare comunitară și profesională pentru persoane defavorizate etc.).

Întâlnirea a fost organizată la inițiativa Direcției de Asistență Socială Deva și a avut ca temă realizarea unui schimb de experiență în domeniul protecției și asistenței sociale.

Discuțiile s-au concentrat, în mod deosebit, pe serviciile de îngrijire la domiciliu și în centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, precum și asupra modalităților și procedurilor de contractare a unor noi tipuri de servicii sociale, prin încheierea unor parteneriate cu organizații private care activează în domeniul asistenței sociale. Organizațiile „Caritas”, de exemplu, au încheiat astfel de colaborări cu cel puțin 120 de autorități și instituții publice locale, conform reprezentantului organizației care își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea Ciuc.

Demersul DAS Deva are în vedere atât dezvoltarea rețelei de servicii sociale acordate în comunitate și creșterea calității acestora, cât și îmbunătățirea calității vieții persoanelor, familiilor și grupurilor aflate în situații de dificultate sau în risc de marginalizare ori excludere socială – urmărindu-se, totodată, ca serviciile sociale acordate să respecte standardele prevăzute prin reglementări legale.

Direcția de Asistență Socială Deva

SĂPTĂMÂNA FAPTELOR BUNE. Copiii de la Grădinița PP7 donează fructe și legume persoanelor vulnerabile!

Peste 250 de kilograme de fructe și legume au fost donate, joi, 24 noiembrie 2022, de preșcolarii și educatoarele de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Deva, mai multor familii defavorizate care se află în evidența Direcției de Asistență Socială Deva.

Acțiunea a avut loc în cadrul campaniei naționale „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, care se desfășoară în perioada 21–25 noiembrie 2022 și implică strângerea de fructe și legume de către preșcolari voluntari și donarea acestora persoanelor din categorii vulnerabile și organizațiilor sociale.

La eveniment participă 100 de preșcolari și 55 de educatoare de la Grădinița PP7 și structurile arondate. Joi, 149 de kilograme de fructe și alte 106 kilograme de legume donate de copii au ajuns pe masa a 24 de persoane cu vârste între 3 – 73 de ani, care beneficiază de hrană gratuită prin serviciul social „Masa pe roți” Deva.  

„În cadrul campaniei, au fost colectate sute de kilograme de mere, pere, struguri, banane, portocale, clementine, kiwi, cartofi, ardei, morcovi, țelină, păstârnac, ceapă etc. Donând legume și fructe, copiii au învățat cât de benefic este consumul acestora, așa că le dăruiesc cu drag și celor care sunt afectați de lipsa alimentelor. Este săptămâna faptelor bune! Generozitatea și solidaritatea ne unește în jurul legumelor și fructelor donate, pe care le distribuim familiilor aflate în situații de dificultate și copiilor din centrele de zi și casele de tip familial din Deva și Săulești. Prin acest demers, încercăm să dezvoltăm abilitățile copiilor de a trăi în armonie cu cei din jurul lor, într-o societate în care contează umanitatea, implicarea și responsabilitatea”, explică organizatorii acțiunii.

Campania socială „Săptămâna legumelor și fructelor donate” face parte din seria activităților organizate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), care presupune încurajarea implicării copiilor și elevilor, ca voluntari, în activități educative ce promovează dezvoltarea spiritului de acțiune și incluziunea socială.

Direcția de Asistență Socială Deva

Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale ,,Andrei Șaguna” Deva, cu fonduri europene, avansează în ritm susținut

De la ultima vizită pe șantier a echipei de implementare a proiectului, la corpul de clădire pentru învățământul primar a fost realizată structura de lemn a acoperișului și a fost montată folia anticondens. Urmează montajul învelitorii care va fi realizată din țiglă metalică.

Tot la acest corp de clădire au fost realizate și montate balustradele metalice de pe cele două scări de acces până la etajul II și instalația de semnalizare la incendiu.

În interior a început montajul parchetului din lemn triplustratificat în sălile de clasă și urmează montajul lambriurilor din lemn și a covorului PVC (tarkett) pe holuri și pe casa scării.

La corpul de clădire pentru învățământul gimnazial au fost realizate instalațiile sanitare (canalizare, țevile de apă etc.), au fost montate ușile interioare din PVC, ușile exterioare din aluminiu cu geam termopan triplu la intrările în clădire. Se lucrează la partea de termoficare, la instalațiile electrice, semnalizare incendiu, acces control, securitate antiefracție, BMS, la finisaje (tavane casetate din gips carton, glet, zugrăveli lavabile) etc.

Scopul final al acestui proiect pe fonduri europene este reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate procesului educaţional precum şi dotarea acestora cu echipamente didactice specifice învăţământului din ciclul primar și gimnazial.

Pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” se investesc aproximativ 4,3 milioane euro, bani europeni, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Încă 350.000 euro sunt alocați de la bugetul local pentru dotarea școlii cu infrastructura educaţională necesară: calculatoare, table interactive, sisteme de sonorizare şi proiecţie video etc.

Modernizarea unităților de învățământ din municipiul Deva, cu fonduri europene, guvernamentale sau de la bugetul local este o priroritate a administrației publice locale.

Elevii și cadrele didactice merită să beneficieze de standarde maxime de calitate necesare unui învățământ modern.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

#LucrămPentruDeveni

781 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În cursul lunii octombrie 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 781 persoane, dintre care 387 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 460 persoane au peste 45 de ani, 78 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 32 persoane au între 30 – 35 ani, 53 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 158 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna octombrie 2022, ca persoane în căutare de loc de muncă, 342 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă,578 provin din mediul urban, iar 203 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane auca studii școala profesională sau de arte și meserii, 310, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 230. Numărul celor care au studii liceale este de 150, cei cu studii postliceale sunt în număr de 10, iar cei cu studii universitare sunt în număr de81.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 220 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursullunii octombrie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de1.481 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Medicamente în valoare de peste 25.000 de lei pentru preșcolari și elevi!

Direcția de Asistență Socială Deva a semnat, săptămâna aceasta, un contract în valoare de peste 25.000 de lei, pentru furnizarea de medicamente și materiale sanitare necesare bunei desfășurări a activității în cabinetele medicale școlare din municipiul Deva, aflate în subordinea instituției.

Obiectul contractului: furnizarea a 36 de tipuri de medicamente și produse sanitare pentru cabinetele medicale școlare, conform solicitărilor medicilor și în conformitate cu Baremul de dotare a cabinetelor medicale din unitățile de învățământ școlar și preșcolar, prevăzut de legislația în vigoare.  

Informații cu privire la denumirea produselor, precum și cantitățile achiziționate pot fi consultate pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Informații publice – Achiziții publice.

Valoarea contractului: 25.783,64 lei – fără TVA, respectiv 28.321,74 lei – cu TVA. Prețul contractului este ferm și va fi plătit de la bugetul local al municipiului Deva.

Durata contractului: de la data semnării (21 noiembrie 2022) până la data de 22 decembrie 2022.

Produsele vor fi furnizate de S.C. „Alfa Farm” S.R.L. Roman, județul Neamț și vor ajunge în cabinetele medicale din școli și grădinițe la începutul lunii decembrie 2022.

În unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Deva funcționează, în prezent, 20 de cabinete de medicină generală și dentară, care acordă consultații și tratamente gratuite preșcolarilor și elevilor. Asistența medicală școlară este asigurată de 7 medici și 22 de asistente medicale, angajați ai Direcției de Asistență Socială Deva.

Din septembrie 2022, cabinetele medicale din școli și grădinițe au beneficiat de dotări în valoare totală de peste 150.000 de lei, constând în echipamente, materiale și produse sanitare, instrumentar medical, mobilier etc.

Direcția de Asistență Socială Deva

Hunedoara: Pensionarii din municipiu îşi pot verifica starea de sănătate la Centrul de Recreere

Direcția de Asistență Socială Hunedoara, în colaborare cu Directia de Sanatate Publica Hunedoara, organizează joi 24.11 2022, de la ora 10:00, la Centrul de Recreere Pensionari Municipiul Hunedoara, o acțiunea pentru determinarea glicemiei, a tensiunii arteriale, saturației de oxigen din sânge și pulsului.

Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate materiale informative de sănătate publică având în vedere că luna noiembrie este marcată de Ziua Naționala fără tutun, Ziua Mondială a Diabetului și Ziua Europeană a informării despre Antibiotice.

Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Programe de formare profesională organizate de AJOFM Hunedoara în luna decembrie 2022

AJOFM Hunedoara prognozează pentru luna decembrie 2022 organizarea a patru programe de formare profesională pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă.

 1. Coafor – 360 ore – Locaţia de desfăşurare: Orăștie
 2. Brutar, patiser, preparator produse făinoase – 720 ore – Locaţia de desfăşurare: Orăștie
 3. Florar decorator – 360 ore – Locaţia de desfăşurare: Hunedoara
 4. Frizer – 360 ore – Locaţia de desfăşurare: Hunedoara

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru din localităţile menţionate mai sus sau la telefon 0755.99.99.29 și 0755.99.99.30.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara

Două grădinițe din municipiul Deva vor fi reabilitate energetic cu fonduri europene și contribuție de la bugetul local

În ședința extraordinară din 21 noiembrie 2022,  a Consiliului Local al Municipiului Deva au fost aprobate documentațiile tehnico-economice, faza de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru două obiective de investiții:

 • Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Normal nr. 3, Aleea Teilor din municipiul Deva (valoare totală estimată 6.388.043, 26 lei cu TVA – aproximativ 942 mii de euro))
 • Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, Aleea Scărișoara nr. 3 din municipiul Deva ( valoare totală estimată 5.390.017,22 lei cu TVA  – aproximativ 769 mii euro)

Finanțarea lucrărilor se face prin PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării și prin Bugetul local al Municipiului Deva.

Un astfel de proiect de renovare energetică a unităților de învățământ va duce la scăderea facturii la energie cu minimum 45%.

Aceste proiecte se alătură celorlalte investiții în unitățile de învățământ devene, realizate cu fonduri europene nerambursabile.

Să asigurăm copiilor noștri un învățământ de calitate este o prioritate a administrației publice locale, iar renovarea energetică a unităților de învățământ este un pas important în această direcție.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva

Cadouri de Crăciun pentru copiii abandonați și bunicii uitați

Dacă doriți să faceți o bucurie unui copil nevoiaș ori unui bunic singur din Hunedoara, suntem aici să ajutăm! Primăria municipiului Hunedoara, subfiliala de Cruce Roșie și Biblioteca Municipala Hunedoara derulează și în acest an acțiunea de strângere de cadouri de Crăciun pentru copiii abandonați și bunicii uitați.

❗ Darurile pot fi aduse în perioada 12 – 20 decembrie 2022, între orele 8.00 – 17.00, la Galeria de Arte a municipiului Hunedoara (lângă Casa de Cultură).

Cadourile vor fi redistribuite apoi așa cum sunt primite de la donatori (fără a fi desfăcute), copiilor și bunicilor din Hunedoara care au mare nevoie de ele. Din acest motiv, darurile trebuie să fie ambalate și etichetate în funcție de categoria destinatarului dorit(ă).

De exemplu: „Cadou pentru băiat 5 – 7 ani”, „Cadou pentru fetiţă 3 – 5 ani”, „Cadou pentru bunic”, „Cadou pentru bunică”.

Pentru a evita situații neplăcute este de dorit ca darurile să conțină dulciuri , felicitări sau orice e pretabil pentru un copil sau un bunic. Primim, în cadrul acestui proiect, doar cutii ce conțin lucruri noi sau într-o stare foarte bună. În cazul în care darurile constau în încălțăminte sau îmbrăcăminte, pe eticheta cutiei trebuie trecută și mărimea acestora.

⛔ ATENȚIE! Cutiile NU TREBUIE SĂ CONȚINĂ alimente perisabile (ex. portocale, iaurt etc…) sau care s-ar putea deteriora în timpul manipulării (ex. dulceață, compot, ambalate în borcane din sticlă) și nici haine vechi ori încălțăminte veche.

Împreună vom reuși să aducem un zâmbet pe chipurile cât mai multor copii și bunici încercați de soartă astfel încât și pentru ei urarea „Crăciun fericit!” să se poată împlini.

Tineri la porțile afirmării: Sănătatea este cel mai mare dar pe care îl poate avea omul

Dialog cu medicul primar Călin ȘTEFAN – șeful secției chirurgie plastică – Spitalul Județean Deva.

– Pentru început prezentați-ne câteva date biografice pe care le considerați mai semnificative.

– Sunt născut în orașul Vulcan, jud. Hunedoara. Am absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, promoția 2010. Specializarea în chirurgie plastică am realizat-o tot la Cluj-Napoca. Sunt medic specialist din 2015. Am lucrat în Germania câteva luni de zile apoi    m-am întors în țară. În momentul de față sunt medic primar cu o vechime de 4 ani la Spitalul Județean Deva .

– Este grea activitatea în specialitatea chirurgie plastică?

– Chirurgia plastică este o specializare mai nouă care abordează multe laturi chirurgicale în tehnici de microchirurgie reconstructivă cu multe provocări ce necesită o pregătire și un exercițiu continuu. Ca și dificultate și complexitate putem vorbi de chirurgia traumatică a mâinii, patologia tumorală și tratamentul arsurilor în încercarea de a îmbunătăți calitatea vieții și a reduce sechelele postraumatice cu integrarea în munca și în societate. Cunoaștem cu toții importanța de a avea mâinile funcționale.

– Ce satisfacții vă aduce această disciplină medicală?

– Cea mai mare împlinire pentru orice medic consider că este aceea de a reda sănătatea și speranța unui pacient. Noi, medicii, vedem în fiecare zi ce înseamnă suferința prin boală. Până la urmă sănătatea este cel mai mare dar pe care îl poate avea omul.

– O întâmplare inedită, spectaculoasă în timpul unei intervenții, vă amintiți? Care vi s-au părut cele mai interesante intervenții chirurgicale?  

– În perioada rezidențiatului îmi aduc aminte că am participat la un program prelungit de operații care a început dimineața la ora 10 și s-a terminat a doua zi la 5 dimineața. Nici nu am mai mers acasă. Am continuat programul mai departe până la ora 14. Intervențiile de microchirurgie reconstructivă sunt laborioase și de durată, de exemplu replantările digitale sau traumatismele complexe de mână mutilante. Cele mai interesante intervenții chirugicale sunt cele de microchirurgie reconstructivă cu lambouri vascularizate, mai ales folosite în chirugia mâinii.

– Ce simțiți când vă aflați cu bisturiul, în mână, în fața unui pacient?

– Simt o mare responsabilitate pentru că orice intervenție chirurgicală și rezultatul ei au o influență puternică fizică și psihică aupra pacientului.

– Ce metode moderne folosiți în slujba însănătoșirii pacienților?

– Așa cum am precizat anterior sunt tehnicile de microchirurgie reconstructivă cu lambouri vascularizate.

– Vreo neîmplinire în munca dumneavoastră de chirurg plastic, ne-o puteți prezenta?

– Cu toate eforurile resurselor umane existente în sistemul de sănătate voi trăi cu o oarecare frustrare că nu o să pot să fiu la același nivel cu medicina occidentală datorită resurselor materiale și avansului tehnologic cu mult  peste România.

– Cum stați cu pregătirea profesională, participarea la conferințe și simpozioane în specialitate?

– Sunt medic primar din iulie 2022 și șeful secției chirurgie plastică. Acord o importanță în educația medicală continuă prin participarea periodică la congrese specifice specializării mele.

– Sunteți mulțumit de rezultatele muncii desfășurate?

– Cred că la această întrebare ar trebui să răspundă pacienții pe care îi tratez. Am o adresabilitate foarte bună și consider că prin acest lucru am câștigat încrederea pacienților. Cert este că niciodată nu ai cum să rezolvi toate problemele sau să mulțumești toti pacienții.

– Care vă este gândul de viitor?

– Sper ca de anul viitor să ne mutăm în secția nou modernizată de chirurgie plastică și care va avea dotări moderne.

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)18 noiembrie 2022

Centrul European de Prevenire și Control a1 Bolilor (ECDC), împreună cu autoritățile în domeniul sănătății din Uniunea Europeană, coordonează Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice — o inițiativă europeană în domeniul sănătății, sărbătorită anual la 18 noiembrie.

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA) este o inițiativă europeană de sănătate publică desfaşurată în scopul sensibilizării profesioniştilor, a publicului şi a factorilor decidenţi cu privire la situaţia îngrijorătoare generată de rezistenţa antimicrobiană (RAM) şi la numărul pacienţilor infectaţi cu bacterii rezistente. 

Scopul acestei inițiative este de a promova utilizarea corespunzătoare a antibioticelor și a informa pacienții cu privire la riscurile automedicației.

Rezistența la antibiotice a crescut în ultimii ani într-o asemenea măsură, încât a devenit o amenințare importantă pentru eficacitatea antibioticelor în viitor. Combinată cu o lipsă de antibiotice noi, creșterea numărului bacteriilor rezistente la antibiotice constituie în prezent un risc grav la adresa sănătății publice.

Rezistența la antibiotice este legată de extinderea utilizării și de modul de administrare a antibioticelor. În medicina umană, rolul furnizorilor de asistență medicală primară este deosebit de important în acest context, deoarece înregistrează ponderea cea mai mare (80-90%) în ceea ce privește recomandarea de utilizare a antibioticelor, și atrage atenția asupra faptului că antibioticele trebuie atât prescrise și eliberate în mod responsabil, cât și corect utilizate. Automedicația cu antibiotice include atât eliberarea unui antibiotic fără rețetă, cât și administrarea inutilă de antibiotice rămase neutilizate. Sondaje recente (ex: Eurobarometru) au arătat că, în toate țările, marea majoritate a pacienților obține antibiotice pe bază de rețetă. Cu toate acestea, există o minoritate constantă de pacienți care utilizează încă antibiotice obținute fără rețetă (3%) sau își administrează antibiotice rămase neutilizate dintr-o cură anterioară (2%). Amploarea problemei variază de la o țară la alta. Prin urmare, există o nevoie specifică de a promova utilizarea corespunzătoare a antibioticelor în rândul pacienților care apelează la asistența medicală primară, pe întreg teritoriul Europei.

Campania are ca temă „Prevenim rezistența antimicrobiană împreunăși se adresează pacienților, precum și profesioniștilor din toate domeniile sănătății cu sloganul Utilizați antibioticele cu precauție!”.

Scopul campaniei este de a reitera importanţa creşterii prudenţei în administrarea antibioticelor, o prioritate pentru sănătatea publică şi are ca obiective principale:

 • Creşterea gradului de conştientizare în utilizarea prudentă a antibioticelor
 • Angajarea mass-media în sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte utilizarea prudentă a antibioticelor şi fenomenul RAM
 • Menţinerea problematicii rezistenţei antimicrobiene (RAM) pe agenda politică a decidenţilor din instituţiile specifice din România şi implicarea acestora ca multiplicatori şi ambasadori ai mesajelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor în legătură cu acest aspect.

          Mesajele cheie ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru campania din acest an sunt următoarele: 

 • Rezistența antimicrobiană se întâmplă aici și acum! În prezent, este una dintre cele mai mari amenințări a sănătății planetei, siguranței alimentare și dezvoltării.
 • Folosirea greșită și utilizarea excesivă a antimicrobienelor la oameni, animale și plante sunt principalele cauze care duc la accelerarea dezvoltării și răspândirii RAM (rezistența la antimicrobiene) la nivel mondial.
 • Antimicrobienele sunt agenți utilizați pentru prevenirea, controlul și tratarea infecțiilor la oameni, animale și plante, dar acestea devin din ce în ce mai ineficiente.
 • Rezistența la antimicrobiene apare atunci când bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții nu mai răspund la agenții antimicrobieni. Ca urmare a rezistenței la medicamente, antibiotic, și alți agenţi antimicrobieni devin ineficienţi, iar infecţiile devin dificil sau imposibil de tratat, crescând riscul de răspândire a infecțiilor, boli severe și moarte.
 • Provocările rezistenței la antimicrobiene sunt complexe și multiple, dar nu sunt de netrecut. O abordare unitară a sănătății oamenilor, animalelor și plantelor va duce la salvarea a milioane de vieți, păstrând eficiența antimicrobienelor timp îndelungat și protecție în viitor împotriva agenților patogeni rezistenți la medicamente.

          Deoarece rezistenţa la antimicrobiene continuă să ameninţe eficienţa tratamentelor împotriva infecţiilor cauzate de bacterii, conştientizarea publicului privind necesitatea consumului responsabil de antibiotice (numai pe reţetă), devine esenţială pentru îmbunătăţirea situaţiei defavorabile RAM în țara noastră.

Date statistice din județul Hunedoara:

Evoluția cazurilor de BPOC în jud. Hunedoara

BPOCAnul 2017Anul 2018Anul 2019Anul 2020Anul 2021
Cazuri Noi1.2871.2341.0411262418
Rămaşi în evidenţă12.13812.52412.53512.64912.642

Cazurile noi de tuberculoză

TBCAnul 2017Anul 2018Anul 2019Anul 2020Anul 2021
Cazuri Noi164160188104126
Cazuri Readmise3435293427

Infecţii asociate asistenței medicale

Anul 2017Anul 2018Anul 2019Anul 2020Anul 2021
170153163194308

Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, va desfășura acțiuni de promovare a campaniei„ Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)” la Centrul de Inovare și Imaginație Civică din Deva, Centrul Recreațional al Pensionarilor din Hunedoara, la centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, în unități de învățământ și la întâlnirea de lucru cu asistenții comunitari și mediatorii sanitari din județul Hunedoara.

            Vă mulţumim!

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul  dumneavoastră!

“Fii avocat în școala ta”

„Fii avocat în școala ta” = FAST este un proiect inițiat, finanțat și implementat de UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România), în cadrul căruia avocații împărtășesc elevilor noțiuni de educație juridică non-formală.

Amănunte am cerut de la avocat Claudia DAVID (foto) în calitatea sa de coordonator proiect.

– La Deva, în Sala Europa din cadrul ISJ Hunedoara, a avut loc conferința de lansare a celei de-a doua ediții a proiectului FAST = „Fii avocat in scoala ta!”, ediția I derulându-se în anul școlar anterior. 

La conferință a participat inspector școlar general, dna. prof. dr. Maria Ștefanie, care și-a exprimat aprecierea față de modul în care s-a derulat ediția I și deschiderea față de continuarea proiectului, asigurându-ne de întreaga susținere și pe parcursul celei de-a doua ediții. 

Baroul Hunedoara a fost reprezentat de dl. decan Cosmin Alin Roncioiu, de coordonatorul FAST Hunedoara – avocat Claudia David și avocați voluntari implicați în proiect. A fost o întâlnire de care toți participanții s-au bucurat, au împărtășit experiențe inedite din prima ediție FAST, într-un cadru cordial, deschis, cu discuții libere, utile atât pentru participanții „cu vechime” în proiect, fie ei avocați sau profesori, cât și pentru avocații și cadrele didactice care ni s-au alăturat în ediția a II-a.

Împreună cu colegii mei participanți, avocați voluntari, am tras concluzia că este un proiect mai mult decât necesar, că nevoia copiilor de a beneficia de ore de educație juridică non-formală și curiozitatea lor față de subiectele abordate existau, dar nu le-am conștientizat dimensiunea reală decât în momentele în care am început efectiv prezentările la clase și am văzut reacțiile, implicarea și entuziasmul elevilor. 

Subiectele abordate în cadrul orelor de educație juridică non-formală sunt concepute să conducă la dezbaterea unor situații din viața cotidiană, cu posibil impact juridic, abordându-se teme de actualitate și de interes pentru tineri: „Mic ghid de orientare profesională, informații despre profesiile juridice și rolul fiecărui profesionist”, „Ce înseamnă să fii liber? „Libertatea mea se termină unde începe libertatea ta”, „Fii COOL, fără să fii penal”, „De la drepturi și libertăți, la infracțiuni în mediul online”, „Eu, proprietatea și banii”, „Drepturile și obligațiile mele de zi cu zi”.

Beneficiari ai proiectului am putea fi considerați și noi, avocații voluntari implicați, pentru că (și am observat asta la toți colegii mei), derularea unei activități noi, inedite, interacțiunea cu elevii, ne-au „extras” din rutina și contradictorialitatea cu care, altfel, ne confruntăm zi de zi. Am conștientizat toți efectele pozitive ale voluntariatului și dovadă stă faptul că niciun coleg nu s-a retras din proiect, dimpotrivă, în ediția a doua, numărul voluntarilor a crescut de la 14 la 23, și toți credem că avocații pot inspira tinerii să devină cetățeni activi, să ia decizii etice în viața de zi cu zi, să demonstreze empatie și respect pentru membrii comunității, să își formeze reflexe juridice sănătoase și să devină adulți responsabili.

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

Veţel: Precizări privind taxa de salubrizare

O dată cu schimbarea operatorului de salubritate pentru Zona 3 Centru, din care face parte şi comuna Veţel, autorităţile locale s-au văzut în situaţia de a trece la un nou sistem de facturare a colectării şi transportului gunoiului. Taxa de salubrizare înlocuieşte astfel fostul tarif la gunoi, aşa cum a fost stabilit la nivelul Asociaţiei ADI Deşeuri, care gestionează activitatea de management al deşeurilor în judeţul Hunedoara.

„Momentan, programele de colectare a deșeurilor vor rămâne neschimbate, asigurând serviciul după programele de colectare ale vechiului operator. Ca urmare a schimbării operatorului de salubritate, ne vedem obligaţi să trecem de la tariful pentru deșeurile reziduale și reciclabile, achitat până acum către vechiul operator de salubritate, la o taxă de salubrizare care se va plăti la Primăria comunei Vețel”, a precizat primarul Ioan Henţiu.

Astfel, Consiliul Local Vețel a adoptat Hotărârea Nr. 86/2022 privind instituirea Taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Vețel. Conform acestui Regulament, care poate fi consultat la sediul Primăriei sau pe site-ul instituției, proprietarii de imobile trebuie, mai întâi, să depună o declaraţie de impunere dată pe propria răspundere privind numărul de persoane care locuiesc la fiecare imobil. Declaraţiile se vor depune la sediul Primăriei Vețel, până la data de 29 noiembrie 2022. În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare până la data stabilită, de către toți proprietarii/utilizatorii serviciului de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, pe baza estimării unui număr de 4 persoane.

Valoarea taxei de salubrizare a fost stabilită la 8,20 lei pe lună, de persoană, pentru utilizatorii casnici, şi la 132,17 lei/mc/lună pentru agenţi economici şi instituţii publice. De remarcat este faptul că sumele sunt mai mici decât la Deva, de exemplu, unde taxa depăşeşte 14 lei/persoană/lună.

Taxa de salubrizare datorată pentru întregul an fiscal, se plătește lunar. Pentru anul 2022, taxa de salubrizare se va achita până la data de 20 decembrie 2022, pentru lunile noiembrie, decembrie la sediul Primăriei comunei Vețel sau on-line într-un cont care va fi comunicat ulterior.