S-a modificat LISTA PERSOANELOR scutite de la coplata serviciilor medicale

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, un proiect de lege care extinde lista persoanelor care se vor bucura de asistență medicală chiar dacă nu au plătit contribuția.

Următoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, potrivit proiectului adoptat în Parlament:

a) copiii până la vârsta de 18 ani;

b) tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;

c)bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

d) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

e) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;

f) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;

g) persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.

Copiii până la vârsta de 18 ani, femeile însărcinate și victimele traficului de persoane sunt scutite de la coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei și în cazul în care nu deţin cod numeric personal, în termen de maximum un an de zile de la data primei prezentări la furnizorul de servicii medicale. Furnizorii de servicii medicale vor anunţa de îndată organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială a furnizorului de servicii medicale, în vederea efectuării procedurilor de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare civil ă conform legii sau identificării lor, după caz.

Conturarea dezvoltării elevilor în tipare propice progresului

Dialog cu prof. Maria CRISTEA – Director, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara.

Este toamnă. Natura clocotește de viață. Clopoțelul toamnei a zvonit marele acord al unui nou început de an școlar. Elevii din orașul de pe Cerna vor încerca cu optimism să umple cupa sufletului părinților cu nectarul mulțumirii și bucuriei, păstrându-și puritatea sufletului, puterea minții și cugetul codrului veșnic tânăr.

Pe acest fond am stat de vorbă cu prof. Maria CRISTEA, Director, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara și care ne-a declarat în exclusivitate:

– Asemenea unui grădinar care îşi cultivă pământul, având grijă să nu fie năpădit de buruieni, plantând flori şi fructe, tot aşa colectivul de cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” din Hunedoara cultivă mintea tuturor elevilor care îi calcă pragul, eliminând toate neajunsurile, gândurile nefolositoare, impure şi cultivând valori morale, aptitudini și competențe profesionale.

Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” – adaugă valoare fiecărui elev al său, indiferent de ruta de pregătire aleasă: liceu zi, seral sau frecvență redusă, școală profesională sau învățământ dual sau școală postliceală și de maiștri. Scopul nostru este ca fiecare elev  să aibă șansa de a învăța și de a-și îmbogăți cunoștințele, iar pentru a eficientiza acest proces, trebuie să asigurăm condiții potrivite. Școala noastră dispune de dotări moderne: laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, limbi moderne – cu echipament specific; ateliere cu echipamente specifice fiecărei meserii. Prin intermediul proiectul PNDL 2 s-au realizat investiții în laboratoarele de informatică și de Electronică, iar prin aplicarea EDU Networks 2019  – Bit Defender se oferă programe de formare și perfecționare atât pentru profesori cât și pentru elevi.

Înființat în 1977, liceul a continuat să se dezvolte de-a lungul timpului, acreditându-se și actualizându-și oferta educațională în funcție de necesitățile pieței muncii, astfel încât să dea societății oameni de valoare, calificați în meserii actuale. Dorim să contribuim activ la dezvoltarea societății moderne prin conturarea dezvoltării elevilor în tipare propice progresului.

Astfel, oferta educațională a instituției cuprinde specializări și calificări diferite, de nivel 3, 4 și 5, din domeniul tehnic și servicii, după cum urmează: tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician mecatronist, electromecanic utilaje și instalații industriale, sudor, sculer-matrițer, constructor montator de confecții metalice, fierar-betonist montator prefabricate, frizer-caofor-manichiurist-pedichiurist, tehnician infrastructură rețele de telecomunicații, tehnician devize și măsurători în construcții, tehnician laborant pentru protecția mediului și maistru instalator în construcții.

Având în vedere paleta largă de calificări, doresc să-i asigur pe elevii noștri și părinții acestora, că au făcut alegerea corectă, deoarece toate aceste calificări le vor oferi siguranța locului de muncă la finalizarea studiilor, datorită parteneriatelor solide cu agenții economici din Hunedoara, companiile DRAEXLMAIER, ASSA ABLOY, RECOM SID, MACON și SALONUL NOBBLESSE.

Înțelegem progresul și căutăm să îl atingem, urmând modele de bune practici în învățământ de la școli de prestigiu din Vest. În acest sens, în liceu s-au derulat numeroase activități școlare și extrașcolare precum și proiecte europene, care au dus la obținerea titlului de Școală Europeană de 3 ori până în prezent. În aceste proiecte Europene derulate, peste 200 de elevi au avut parte de experiențe unice, participând la mobilități internaționale și beneficiind de stagii de pregătire practică în străinătate. Rezultatele proiectelor au contribuit la dezvoltarea personală și profesională în primul rând a elevilor, apoi a profesorilor, a școlii și ale comunităților locale precum și internaționale. Dar cum pentru a educa elevii este nevoie și de profesori bine pregătiți, s-au implementat și proiecte Erasmus+ pentru profesori, în care 15 profesori de diferite specializări, și-au dezvoltat tehnicile de predare cu tehnici moderne, inovatoare, de educație nonformală, centrate pe elev. Ca rezultat de învățare al proiectelor Erasmus derulate s-a realizat o broșură, cu care în aprilie 2019, am obținut mențiune la faza națională a concursului național „Made for Europe”.

Caracterul inovator al strategiilor didactice centrate pe elev, aduce plus-valoare procesului instructiv-educativ, răspund nevoilor de formare ale elevilor, iar rolul profesorului se extinde către facilitarea descoperirii de către elevi a potențialului lor. Aplicarea acestor strategii asigură creșterea motivației elevilor pentru dezvoltare şi perfecționare. Folosirea consecventă şi îndelungată a acestor metode poate duce la transpunerea lor, de către elev, în viața personală: viitorul loc de muncă, întemeierea unei familii, relaţii sociale sănătoase.

Acest lucru se observă și în rezultatele obținute la concursurile școlare: în domeniul de specializare protecția mediului elevii noștri au obținut în anul școlar 2018-2019 numeroase premii și mențiuni, cele mai importante fiind: Premiul I–Vințan Răzvan, cls. a XI-a, faza județeană a Olimpiadei de discipline tehnice, premiul II la Sesiunea de comunicări științifice și mențiune la Simpozionul național studențesc „Geocologia”; în calificarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, elevele Butoi Andreea și Ciutrilă Delia au obținut premiul III și respectiv mențiune la Concursul pe meserii – faza județeană.

Se observă deci că suntem o instituție care oferă atât educație teoretică, necesară înscrierii la facultăți cum sunt cele din domeniul protecția mediului, medicină, domeniul tehnic, pentru a pregăti specialiști, dar și meseriași în construcții, instalații etc.

Derulăm și activități extrașcolare și extracurriculare prin care urmărim sudarea relației profesor-elev, dobândirea unor abilități sociale și de lucru în echipă care completează puzzle-ul educațional. Participăm la acțiuni de voluntariat și de binefacere (concursuri Special Olympics, Let’s Do It,  Romania!, Ziua Internațională a Mediului!, Dăruind de Sărbători) încercând să scoatem în evidență importanța apartenenței la comunitate pentru tinerii aflați în plin proces de formare. Este imperios necesar să le oferim elevilor noștri modele demne de urmat, să le arătăm practic Așa Da!, pentru a nu afla ei pe propria piele că Așa Nu! Datorită participării elevilor voluntari la acțiuni împreună cu copiii cu dizabilități am remarcat o mai mare toleranță față de cei din jurul lor și aprecierea crescută a propriei persoane.

În perspectivă, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” are în vedere derularea unor strategii de pregătire practică cu scopul de a îmbunătăți competențele profesionale ale elevilor. Aceste strategii se pot realiza în consorțiu cu alte licee tehnologice din județ, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Luxemburg, regiunea Belfart din Franța. Un alt parteneriat care va aduce rezultate fructuoase este cel cu un centru de formare din Italia, care facilitează participarea a 7 elevi la stagii de pregătire practică de 2 săptămâni, cu ajutorul Primăriei Hunedoara.

Provocarea mea pentru fiecare dintre elevii liceului, este de a face tot ce pot pentru a-și atinge întregul potențial. Dacă fiecare elev este capabil să facă acest lucru, imaginați-vă efectul pe care l-ar avea asupra lumii. Viitorul este cu adevărat în mâinile tinerilor noștri, de aceea îi îndemn să profite de această șansă.

 Au consemnat: Ioan Vlad și Georgeta-Ileana Cizmaș

Deschiderea Centrului Social „Sfinții Apostoli” din Petroșani

Luni, 16 septembrie 2019, în municipiul Petroșani a fost inaugurat Centrul Social „Sfinții Apostoli”.

Cu binecuvântarea și din încredințarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, slujba de sfințire a fost săvârșită de către Părintele Dumitru Diniș, Consilier social în cadrul Centrul Eparhial, împreună cu un sobor de preoți. În continuarea manifestării, tinerele Monica Țugulea și Daria Selaje au susținut un moment artistic.

Centrul Social „Sfinții Apostoli” a fost realizat prin Asociația umanitar creștin-ortodoxă „Sfinții Apostoli”, la inițiativa și prin strădania președintelui Gheorghe Toma, alături de care s-au ostenit membrii fondatori și membrii onorifici, oameni cu deschidere pentru cei dintre semenii lor aflați în situații limită.

Centrul va oferi aproximativ 40 de prânzuri calde timp de trei zile pe săptămână, iar pentru viitor Asociația dorește creșterea numărului de beneficiari, dar și deschiderea altor puncte de lucru cu caracter social./www.episcopiadevei.ro

“Să nu-i uităm pe cei care uită!” – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer

Direcţia de Sănătate Publică a judetului Hunedoara, în parteneriat cu Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara, Spitalul de Urgenta Petrosani, Inspectoratul Scolar Judetean, Scoala Generala Petros, Colegiul National Aurel Vlaicu Orăstie,  celebrează „Ziua Mondială de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer” – 21 septembrie 2019 –  şi organizează Campania cu sloganul: “Să nu-i uităm pe cei care uită!”

Tema campaniei din anul acesta este „Înţelegerea şi conştientizarea bolii Alzheimer”.

Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara va organiza evenimente de informare şi conştientizare a bolii Alzheimer la:

 • Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara – 17.09.2019, 13:00 h
 • Spitalul de Urgenta Petrosani – 19.09.2019, 11:00 h
 • Scoala Generala Petros – 19.09.2019, 13:00 h
 • Colegiul National Aurel Vlaicu Orăstie – 30.09.2019, 13:00 h

Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei. 

Maladia Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă la nivel mondial, care cauzează moartea celulelor cerebrale, cu consecinţe severe asupra memoriei şi comportamentului persoanei afectate. În prezent, demența reprezintă a cincea principală cauză de deces.

În Europa erau 46 de milioane de bolnavi diagnosticați în 2015 și se preconizează că vor fi 100 de milioane în 2050.

Contrar opiniei generale, maladia Alzheimer nu este o etapă firească în procesul de îmbătrânire. Acest lucru este adesea perceput astfel deoarece boala este diagnosticată în majoritatea cazurilor după vârsta de 65 de ani. Există însă şi situaţii când persoane tinere, sub 40 de ani, se pot confrunta cu simptome ale bolii Alzheimer.

Deşi nu există un tratament care să vindece această maladie, noile opţiuni terapeutice pot încetini progresul bolii Alzheimer, îmbunătăţind în acelaşi timp calitatea vieţii, prin ameliorarea simptomelor.

Cel mai comun simptom al bolii Alzheimer este dificultatea pacientului de a-şi aminti informaţii primite în urmă cu scurt timp, deoarece degradarea celulelor are loc iniţial în regiunea creierului responsabilă cu învăţarea.

Faza inițială – persoana cu b. Alzheimer Faza intermediară – pacienții prezinta

 

Faza tardivă – pacienții

 

–   devine confuză asupra orientării și se pierde cu ușurință;

–  Pierde abilitatea de a iniția anumite activități;

–  evită situațiile noi și nefamiliare;

–  are reacții întârziate și capacitate de memorare încetinită;

–   vorbește mai rar decât în trecut;

–  are dificultăți în manevrarea banilor și plătirea facturilor;

– are tulburări de judecată și ia decizii greșite;

– poate avea tulburări de dispoziție și devine deprimat, iritabil sau neliniștit.

 

–   probleme în recunoașterea familiei si prietenilor;

– neliniște, în special după-amiaza și seara;

–  probleme de citire, scriere și interpretare a numerelor;

–  probleme de gândire și de logică;

–   imposibilitatea de a găsi anumite cuvinte sau inventează povești pentru a substitui ceea ce a uitat;

–  greutăți în a se îmbrăca singur;

–  tulburări de dispoziție, se supără cu ușurință, devine ostil și nedispus la cooperare;

– idei delirante, suspiciozitate și agitație;

–  necesită îngrijire permanentă;

– pierde orientarea temporală

–  nu-și mai amintesc cum să se spele, să se îmbrace, să meargă la baie sau să mănânce fără ajutor. Aceste persoane pot fi nevoite să stea în pat sau în scaunul cu rotile din cauză că uită să meargă;

–  Pierd abilitatea de a mesteca sau înghiți;

–  au probleme cu menținerea echilibrului sau cu mersul, iar din această cauză cad frecvent;

– devin extrem de confuze seara și au insomnii;

–  nu pot comunica prin cuvinte;

– pierd controlul vezicii urinare sau controlul intestinal.

 

 

Persoanele diagnosticate cu Alzheimer pot fi destul de greu de ingrijit intrucat experimenteaza un mix de emotii alcatuit din: confuzie, frustrare, furie, teama, intristare si depresie.  Ingrijitorii pacientilor cu Alzheimer trebuie sa fie foarte calmi, rabdatori si dispusi sa asculte povestea acestora iar si iar. Un mediu linistit, dominat de armonie si calm, pot estompa simptomele specifice Alzheimer. Daca ai grija de o persoana care sufera de Alzheimer trebuie sa:

 • Te informezi cu privire la aceasta afectiune
 • Sa apelezi la ajutorul unui medic daca te simti depasit de situatie
 • Sa ceri ajutorul celor din jur daca simti ca nu mai faci fata
 • Sa iti iei cel putin o pauza pe zi

Anumite măsuri pot preveni sau încetini declinul cognitiv, simptom specific bolii Alzheimer. Acestea constau în:

La data de  21 septembrie a fiecărui an, organizaţiile de sprijin împotriva maladiei Alzheimer din întreaga lume îşi concentrează eforturile în vederea sensibilizării populaţiei generale cu privire la problematica demenţei de tip Alzheimer.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, care afectează funcţionarea mentală.

Anul acesta, la data de 21 septembrie 2019, persoanele care suferă de Alzheimer, familiile acestora, organizaţiile implicate, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii se reunesc în spirit de solidaritate pentru a conştientiza opinia publică în legătură cu maladia Alzheimer.

În țara noastră nu este încă recunoscut faptul că demența reprezintă o problemă de sănătate publică, nefiind elaborată o strategie națională privind această afecțiune. Luând în considerare numai cazurile de demență Alzheimer și, fiind dovedit faptul că alături de o persoană cu demență sunt implicate încă 3-4 persoane, calitatea vieții a cel puțin 1 milion de oameni în țara noastră este profund perturbată.

În România sunt 300.000 de bolnavi diagnosticați cu boala Alzheimer, mult peste media europeană, la care se adaugă cei care sunt îngrijiți de familie și sunt nediagnosticați.

Date statistice din judetul Hunedoara:

2016 2017 2018
Cazuri noi – pacienti cu boala Alzheimer 149 121 200
Ramasi in evidenta – pacienti cu boala Alzheimer 585 529 591

 

Recomandări pentru prevenirea infecţiei cu virusul West Nile transmis de ţânţari

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara a transmis tuturor primăriilor de pe teritoriul judeţului măsurile pe care trebuie sa le adopte pentru a impiedica dezvoltarea ţânţarilor, vectori ce pot transmite infecţia cu virus West Nile:

 • actiunidedezinsectie,
 • amenajareazonelorlimitrofebogateinvegetatie,
 • asanareasuprafeteloracoperitedeluciudeapa
 • salubrizareateritoriului,intensificarearitmului de ridicare a deseurilor menajere.

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara recomandă, pentru prevenirea apariţiei unor cazuri de meningite/meningo-enecefalite datorate virusului West Nile transmis de ţânţari, următoarele:

– evitarea expunerii la ţânţari, îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

– evitarea zonelor cu multă vegetaţie şi umiditate ridicată (parcuri, păduri, ape

stătătoare etc.);

– utilizarea substanţelor chimice repelente de ţanţari;

– asigurarea măsurilor de desecare a bălţirilor de apă din jurul gospodăriilor;

– îndepărtarea recipientelor de apă stătută și a gunoiului menajer;

– prezentarea de urgenţă la cel mai apropiat cabinet medical, daca identificati urmatoarele semne si simptome: febră ridicată, durere de cap intensă, vărsături, erupţii cutanate, oboseală cronică, slăbiciune musculară

Prin adresa nr. 1373/12.09.2019 Institutul Naţional de Sănătate Publică şi înregistrată la DSP Hunedoara cu nr.8590/13.09.2019, acesta  ne informeaza ca pe teritoriul Romaniei au fost semnalate prezenta mai multor specii de tantari :

 • Specia Culex pipiens – specie care este implicata in transmiterea virusului West Nile.
 • Specia de tantari Aedes albopictus, specie puternic invaziva, diurnă

Astfel, specialiştii de la INSP recomandă evitarea, pe cât posibil, a zonelor infestate cu tantari. Dacă totuşi ieşim în parc sau în spaţii deschise, este bine să purtăm haine de culori deschise care să protejeze braţele şi picioarele. Culoarea deschisă ajută prin contrast la identificarea uşoară a tantarilor. Se recomandă, de asemenea, purtarea pantalonilor lungi. Se recomandă purtarea de tricouri, bluze sau cămăşi cu mâneci lungi. Este indicat ca încălţămintea să nu fie prevăzută cu decupaje.Se recomandă aplicarea repetată la 1-3 ore a unui spray repelent pentru insecte pe pielea expusă (mâini, braţe, antebraţe, ceafă) sau a unui insecticid pe pantaloni, manşete, ciorapi şi pe mâneci.

In sezonul 2018 in Romania, in perioada 2.05.2018-6.09.2018 s-au inregistrat 166 cazuri de infectie cu virusul West Nile. S-au inregistrat 17 decese (6 decese in Bucuresti, 3 in jud Iasi, 2 in jud Olt si cate 1 deces in judetele GL, CV, DB, CT, DJ si TR).  Datorita conditiilor meteorologice favorabile un număr mare de persoane isi petrec zilele libere „în natură, la iarbă verde”, considerăm util să transmitem către populaţia judetului recomandări pentru a preveni înţepăturile de tantari şi consecinţele neplăcute şi uneori grave ale acestora.

Febra West Nile este o boala produsa de virusul West Nile. Principala cale de transmitere a    acestei infectii la om este prin intepatura de tantar.

Tantarii se infecteaza in urma hranirii cu sange de la o pasare infectata. Odata infectat (cu virusul West Nile) tantarul ramane asa toata viata si are potentialul de a transmite virusul la orice gazda vertebrata pe care o musca pentru a se hrani. Omul este numai gazda accidentala in acest ciclu.Perioada de incubatie a infectiei cu virus West Nile la om este cuprinsa intre 3-15 zile dupa intepatura unui tantar infectat.

Cele mai multe cazuri sunt asimptomatice.

In 15-20% dintre cazuri sunt raportate simptome similare unei gripe usoare, in general caracterizate prin debut brusc cu febra, cefalee, mialgii, stare de rau, anorexie, greturi si varsaturi.

O mica parte dintre pacienti pot prezenta fenomene eruptive cutanate: eritem maculopapular sau morbiliform care intereseaza gatul, trunchiul, bratele sau membrele inferioare. Boala poate dura intre 2-5 zile. In mai putin de 1% dintre cazuri pot aparea simptome neurologice ca meningita, meningoencefalita sau mielita in general asociate cu febra. Pacientii care dezvolta simptome neurologice sunt in general impartiti in trei categorii: meningita West Nile (WNM), encefalita West Nile (WNE) si paralizie acuta flasca (WNP).

Recuperarea dupa boala este completa, mai rapida la copii decat la adulti de cele mai multe ori insotita de slabiciune si mialgii pe termen lung- aproximativ 1 an de la debutul simptomelor. Sechele permanente nu au fost descrise.

Varsta inaintata este cel mai important factor de risc pentru formele severe de boala neurologica dupa infectie, riscul creste semnificativ in randul persoanelor peste 50 de ani. Comparativ cu adultii, copii infectati cu virus West Nile au durata spitalizarii mai scurta, mai putine simptome neurologice si o mai buna revenire dupa boala, iar mortalitatea este mai mica.

Nu exista un tratament specific al acestei boli si nici un vaccin care sa o previna, utilizarea repelentelor si a imbracamintei adecvate pentru a impiedica muscatura de tantar sunt principalele masuri de prevenire a imbolnavirii. Pentru cazurile severe pacientii spitalizati primesc tratament simptomatic (antialgice) si suportiv (cum ar fi perfuzii).

Bursele pentru elevi rămân ca cele de anul trecut, între 8 lei şi 1.000 de lei

Peste 400.000 de elevi vor lua în acest an burse, fie de studiu, fie sociale, la acelaşi nivel ca cel de anul trecut, potrivit HG pentru cuantumul minim al burselor şi notei de fundamentare a acesteia. Hotărârea controversată a primit numărul 666 şi a fost publicată în Monitorul Oficial, în varianta care prevede că acest cuantum rămâne neschimbat faţă de nivelul de anul trecut, deşi iniţial cuantumul minim propus era de 100 de lei.

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede că “în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019”./www.edupedu.ro

Ziua Mondială pentru siguranţa pacientului

În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța pacientului, ca răspuns la o rezoluție a Adunării Mondiale a Sănătății (2002), care solicita Organizației și Statelor Membre să acorde atenție maximă acestei probleme. Programul WHO Patient Safety își propune să coordoneze, să difuzeze și să accelereze îmbunătățirea siguranței pacienților în întreaga lume.

Siguranța pacientului poate fi definită ca fiind absența oricărui prejudiciu care poate fi prevenit la un pacient și reducerea riscului efectelor nocive asociate asistenței medicale la un nivel minimal .

Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor și practicilor privind siguranța pacienților în toate Statele Membre OMS și pentru a acționa ca o forță majoră la îmbunătățirea siguranței acestora.

Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiții de siguranță are ca scop Conștientizarea  profesioniștilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum și a pacienților asupra importanței îngrijirilor medicale de calitate cât și asupra siguranței pacienților.

Directia de Sănătate Publică, în parteneriat cu Spitalul de Urgenţă Petroşani si Spitalul Municipal „Dr.Al.Simionescu” Hunedoara ,vor celebra campania ZIUA MONDIALA PENTRU SIGURANTA PACIENTULUI (ZMSP) – 17 septembrie 2019 în următoarele date:

 • 09. 2019 ora : 13.00 in Amfiteatrul din incinta Spitalului Municipal’Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, simpozion organizat cu participarea personalului medical din cadrul spitalului, cu prezentare diapozitive si distribuire materiale informativ-educative;
 • 09.2019, ora 08:00 in Sala de sedinte din cadrul Directiei de Sanatate Publica Deva cu participarea personalului medical din cadrul Spitalului Judetean Deva
 • 09. 2019 ora : 11.00, Spitalul de Urgenţă Petroşani cu participarea personalului medical din cadrul spitalului, cu prezentare diapozitive si distribuire materiale informativ-educative;

Strategia naţională de sănătate 2014 – 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 prevede o serie de direcţii strategice de acţiune și măsuri printre care și Creşterea gradului de siguranţă a pacientului şi a calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare prin:

 • introducerea evaluărilor de rutină ale performanţei la toate nivelurile de îngrijire folosind protocoale de estimare a performanţei pe diferite niveluri de îngrijire;
 • implementarea la nivel naţional a conceptului de siguranţă a pacientului precum şi a instrumentelor/procedurilor aferente, bazate pe evidenţele/bunele practici internaţionale (OMS, UE);
 • elaborarea și implementarea unui plan strategic naţional cuprinzând măsuri generale pentru îmbunatăţirea siguranţei pacientului; dezvoltarea şi implementarea programelor de raportare, investigare și concluzionare privind evenimentele adverse;
 • dezvoltarea unor programe de cercetare privind siguranţa pacientului;
 • informarea-educarea populaţiei împotriva abuzului de antibiotice.

În UE, circa 3,2 milioane de pacienți sunt afectați de Infecţii  asociate ingrijirilor medicale (HAI) în fiecare an, iar 37 000 dintre ei mor ca o consecință directă. Măsurile simple și ieftine de prevenire și control al infecțiilor, precum igiena adecvată a mâinilor, ar putea reduce frecvența HAI cu mai mult de 50% .

În România, în primele 4 luni ale anului 2019 au fost raportate de către 69 de spitale, peste 1 000 de HAI.  Prin comparație, numărul acestor infecții recunoscute și raportate s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2018 și evidențiază situația gravă, dar și preocuparea tot mai mare a unitaților sanitare în recunoașterea și anunțarea acestora pentru a putea fi gestionate corect :

 

FLORA BACTRERIANA 2018(4 luni) 2019 (4 luni)
Staphylococcus aureus meticilino-rezistent 37 30
Enterobacteriacea  producătoare de carbapenemaze 24 32
Pseudomonas aeruginosa 23 48
Klebsiella spp 33 59
Acinetobacter spp  26 63
Clostridium difficile 352 477
Altele 140 383

Cele mai multe infecții raportate au fost cu Clostridium dificile, Acinetobacter, Klebsiella și Staphylococcus aureus meticilino-rezistent. În raportări s-a evidențiat și o creștere cu 10% a detectării prezenței altor bacterii care se dezvoltă în mediul spitalicesc

 

         Infecţii  asociate ingrijirilor medicale – jud. Hunedoara(primele 4 luni 2018/2019)

FLORA BACTRERIANA 2018 (4 luni) 2019 (4 luni)
Staphylococcus aureus meticilino-rezistent 1 4
Enterobacteriacea  producătoare de carbapenemaze 0 1
Pseudomonas aeruginosa 0 1
Klebsiella spp 4 4
Acinetobacter spp  0 1
Clostridium difficile 54 42
Altele 2 1

 

Cazuri de Infecţii  asociate ingrijirilor medicale raportate de către unitățile sanitare cu paturi în judeţul Hunedoara:

Judetul Hunedoara 2014 2015 2016 2017 2018
Infecţii  asociate ingrijirilor medicale 25 36 98 170 155

Tinerii hunedoreni, voluntari în rezolvarea problemelor comunităţii locale

Asociaţia Linişor este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, al carei scop esenţial este de a milita pentru asigurarea cadrului social, cultural, educaţional şi economic necesar pentru îmbunătă­ţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei majoritare, cât şi a etniilor din România, fără deosebire de stare socială, apartenenţă religioasă sau sex şi de a reuni interesele de grup într-un interes majoritar, cât şi participarea activă la viaţa comunităţii în care aceştia trăiesc, de a aplana diferenţele între diferitele categorii sociale, etnii şi populaţia majoritară.

Asociaţia Linişor a implementat în luna septembrie 2019, Proiectul ,,CREŞTE­REA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR HUNE­DORENI ÎN REZOLVAREA PROBLE­ME­LOR COMUNITĂŢII LOCALE”.
Proiectul este finanţat de către Consiliul Județean Hu­nedoara cu suma de 8.000 lei, domeniul tineret.
În cadrul proiectului au fost:
– Distribuite 1.000 de pliante către şcolile şi liceele din Municipiul Hunedoara pri­vind rolul şi importanţa volun­tariatului
– 500 de elevii, liceeni, ti­neri, studenţi din municipiul Hunedoara au obţinut informaţii despre rolul şi importanţa voluntariatului în viaţa comunităţii locale
– a fost publicat un articol în mass-media hunedoreană cu tematica rolul şi importanţa voluntarilor în societa­tea românească
– De asemenea, implemen­tarea proiectului a contribuit la dezvoltarea simţului civic şi a responsabilităţii sociale în rândul tinerilor din munici­piul Hunedoara.

Ce este VOLUNTARIATUL?

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contra-prestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilo omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea. – din Legea Voluntariatului, 2006

Elevii vor beneficia de asigurare de sănătate gratuită

Pentru că noul an școlar a început, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara reamintește elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art.224 alin (1), sunt asigurați fără obligația plății contribuției „a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții- doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști”.

În situația în care, în urma interogării Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html) se constată că elevii care au împlinit 18 ani figurează neasigurați, până la transmiterea bazelor de date actualizate de către inspectoratele școlare rugăm elevii care se află în această situație și au nevoie de servicii medicale să depună la CAS Hunedoara o adeverință privind calitatea de elev în anul școlar 2019-2020 și copie după actul de identitate, în vederea înregistrării ca asigurat.

Documentele pot fi depuse la sediul CAS Hunedoara din Deva în fiecare zi de luni, între orele 08.30 – 18.30 și marți – vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30. De asemenea pot fi transmise prin fax la numărul 0254.218.911, sau pe e-mail creantehd@cjashd.ro.

 

Mai bine de o treime dintre români ar cumpăra o maşină electrică

Interesul faţă de maşinile electrice se situează la cotele cele mai înalte în România şi Italia, unde 36% dintre respondenţiichestionaţi în cadrul unui studiu realizat de E.ON şi Kantar EMNID s-au pronunţat în favoarea autovehiculelor cu propulsie electrică.

Pe de altă parte, desicunoscuţica fiindîmpătimiţi ai motoarelor şi ai tehnologiei de ultimă generaţie, doar 16% dintre germanii participanţi la sondaj – şi care au declarat că plănuiesc să cumpere o maşină- ar opta pentru una electrică.

La nivel european, cehii sunt şi mai sceptici decât germanii,doar 13% dintre ei fiind deschişila ideea ca următoarea lormaşină să aibă propulsie electrică,.

Motivele pentru care o maşină electrică nu constituie,în toate cazurile,primaopţiune pentru următoarea achiziţie auto sunt diverse, dar cert este că pe primele locuri se situează preţul ridicat, densitatea încă redusă a staţiilor de încărcare şiproblema autonomiei.

Pentru români, principala reţinere în a cumpăra o astfel de maşină o reprezintă preţul, indicat de 44% dintre cei care au participat la studiu. În schimb, în Germania, autonomia maşinii este percepută ca un factor critic, 68% dintre respondenţi menţionând-o ca fiind motivul pentru care preferă în continuare un autovehicul cu motor convenţional.

Totuşi, argumentele împotriva maşinilor electrice sunt în scădere de la an la an, pe măsură ceavantajele e-mobilităţiisunt explicate şi promovate mai intens.

Sondajul mai arată şifaptul că motoarele diesel cunosc un declin în Europa. Doar 21% dintre români mai iau în considerare maşinile cu această motorizare pentru o viitoare achiziţie. În Germania şi Ungaria, dieselul are un coeficient de aprobare de doar 13%, cel mai mic din toate ţările în care s-a derulat sondajul. Notă discordantă face doar Turcia, unde aproape jumătate dintre cei intervievaţise văd conducând o maşină cu motor diesel.

Rezultatele fac parte din studiul “Trăind în Europa”, realizat în prima lună a acestui an, în cadrul căruia E.ON și Kantar EMNID au chestionat circa 10.000 de oameni din Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Cehă, România, Suedia, Turcia și Ungaria.

Cheltuielile pentru școală, între 1.740 de lei pentru grădiniță și 2.650 de lei pentru elevii de liceu

Cheltuielile pentru noul an școlar cresc odată cu trecerea copiilor dintr-un ciclu școlar în altul, potrivit unui studiu făcut de MKOR Consulting. Dacă pentru un preșcolar, bugetul mediu total se ridică la peste 1.740 de lei, pentru un elev de liceu părinții cheltuiesc chiar și peste 2.650 de lei, arată datele. Asta în condițiile în care câștigul salarial mediu net este de 3119 lei lunar, conform datelor INS publicate pentru luna iulie 2019.

„Cu ocazia începerii noului an școlar, 9 din 10 copii vor veni la școală cu haine și rechizite noi, obiecte pentru care sunt cheltuiți mai mult de un sfert din totalul banilor alocați pentru începutul școlii. Aproape 3 din 10 părinți investesc și în pregătirea spațiului de lucru pentru acasă, achiziționând diferite obiecte de mobilier, pentru care alocă cel puțin 60 de lei”, potrivit autorilor cercetării.

Manualele școlare se află pe lista de cumpărături pentru doar 1 din 10 părinți, iar bugetul alocat pentru acestea crește odată cu ciclul de învățământ în care se află elevii. Astfel, dacă în ciclul primar manualele costă în medie 570 de lei, părinții unui elev de liceu ajung să scoată din buzunar aproape 980 de lei pentru acestea. La gimnaziu, pe elevi manualele îi costă 680 de lei, în medie.

Pentru a face toate cumpărăturile necesare cu ocazia începutului de an școlar, părinții se îndreaptă în special către magazinele fizice (53%), în timp ce 46% fac aceste cumpărături atât online, cât și offline. Aproape jumătate dintre ei preferă hypermarketurile și supermarketurile, de unde pot completa aproape în întregime lista de cumpărături pentru noul an școlar. Dintre acestea, preferate sunt Carrefour, Auchan, Lidl și Kaufland.

Studiul s-a desfășurat prin metoda sondajului de opinie online (CAWI). Volumul eșantionului este de 850 de copii între 3 și 17 ani, înscriși într-o instituție de învățământ (intervievați prin proxy, părinții fiind cei chestionați). Eșantionul este reprezentativ la nivel național pentru populația cu acces la internet, cu o marjă de eroare de 3,4%, la un interval de încredere de 95%.

MKOR Consulting este o agenție de cercetare de piață./www.edupedu.ro

5.701 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În primele 7 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 5.701persoane, dintre care 2.556 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință,2.190 au peste 45 de ani, 1.844au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.092 au între 25 și 35 de ani, iar575 sunt tineri sub 25 de ani (din care 172 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă,4.117 provin din mediul urban, iar 1.584 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 2.196, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii, 1.892. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 1.308, cei cu studii postliceale sunt în număr de 77, iar cei cu studii universitare sunt în număr de228.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 230 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele șapte luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de8.613 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.ajofmhd.ro .

Sprijin din partea Episcopiei Devei și Hunedoarei la început de an școlar

În Episcopia Devei și Hunedoarei a devenit deja o tradiție ca elevii proveniți din familii defavorizate să fie sprijiniți la început de an școlar.

În acest sens, săptămâna aceasta, cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, Episcopia Devei și Hunedoarei a donat 300 de ghiozdane, iar Asociația Filantropia Ortodoxă Deva, în parteneriat cu Federația Filantropia Ortodoxă și cu Episcopia Devei și Hunedoarei, au venit în sprijinul aceleiași categorii de elevi cu peste 500 de kit-uri școlare, împărțite în toată eparhia hunedoreană.

Școala constituie fundamentul și premisa esențială în dezvoltarea unei societăți civilizate, în care valorile autentice ale culturii și identității naționale și principiile de conduită morală sunt infuzate celor care participă la procesul educațional în mod continuu, conform programei de învățământ. Parteneriatul dintre Școală și Biserică nu este decât o reiterare a ceea ce Biserica a constituit de-a lungul veacurilor, o oază de cultură și de formare a marilor școli care, alături e familie, au constituit temelia dezvoltării culturii românești.

Tot în contextul acțiunilor de prevenire a abandonului școlar, eparhia hunedoreană, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, acordă bursa de studiu „Părintele Arsenie Boca”, dar și burse acordate de unele parohii din Episcopia Devei și Hunedoarei. De asemenea, un număr de peste 120 de copii primesc o masă caldă la prânz în cadrul proiectului „Masa Bucuriei”./www.episcopiadevei.ro

Prima zi de școală cu DRÄXLMAIER Hunedoara

Zeci de copii din centrele de servicii sociale din Hunedoara au primit ghiozdane pline cu rechizite. Ele au fost donate de companie în parteneriat cu Asociația „Școala Mamei Junior”.

 Peste 50 de elevi de la două centre de servicii sociale din oraș au trăit emoția primei zile de școală dotați cu ghiozdane noi, caiete, carioci, penare, etc, donate de compania DRÄXLMAIER Hunedoara. Voluntarii companiei au predat rechizitele și au fost întâmpinați cu emoție de copiii aflați la Centrul de zi „Lumină și Speranță” și la Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat Hunedoara. Micuții au fost încântați să identifice surprizele din ghiozdanele pline cu rechizite. „Toate cadourile sunt frumoase și colorate. Mă bucur că am carioci și creioane noi. Îi voi desena pe prietenii mei și pe doamnele care au grijă de noi”, a spus Alexandru, de 8 ani, care anul acesta este în clasa a II-a. Mihaela, o fetiță de doar 5 ani, este în clasa 0 și își dorește foarte mult să picteze împreună cu învățătoarea sa. „Sper să desenăm mai mult și să scriem mai puțin. Eu deja știu literele, dar îmi plac mai mult culorile, iar trusa cu acuarele primită cadou este foarte strălucitoare”.

Și la Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariatvoluntarii DRÄXLMAIER Hunedoara au fost primiți cu brațele deschise. „Eu mă bucur de toate acestea cu familia mea de la centru. Împărțim totul, căci eu sunt fericită dacă ei sunt fericiți”, a spus Mirela, o fetiță de 9 ani, pregătită de clasa a III-a.

Voluntarii DRÄXLMAIER Hunedoara au fost încântați să ofere micuților care provin din familii defavorizate un sprijin pentru ca ei să aibă parte de condiții de studiu cât mai bune. „Sunt copii extraordinari, suflete frumoase. Sunt mândru deoarece compania la care lucrez a ales să se implice și să îi ajute pe acești puști minunați”, a spus Cristian Lungu, unul dintre voluntarii DRÄXLMAIER Hunedoara care a ajutat la distribuirea ghiozdanelor.

„Compania DRÄXLMAIER este parte a comunității de peste 15 ani. Acești copii reprezintă noua generație și au nevoie de noi. Trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu și sunt convins că vor avea parte de un viitor mai bun”, a spus Harald Polleres, Plant Manager DRÄXLMAIER Hunedoara.

Ajutorul oferit copiilor de companie a fost realizat în parteneriat cu Școala Mamei Junior. „Noi suntem implicați în numeroase acțiuni pentru a ajuta copiii și am învățat că orice donație este extrem de importantă. Suntem bucuroși când vedem că elevii întâmpină noul an școlar cu bucurie și pasiune pentru evoluție”, a spus Ioana Vârtosu,președintele Asociației „Școala Mamei Junior”.

 DRÄXLMAIER Group şi-a început activitatea în România în anul 1993 prin fabrica din Piteşti, iar în prezent are aproximativ 15.000 de angajaţi în cele cinci arii de producţie care sunt, de asemenea, şi centre de dezvoltare: Piteşti, Satu Mare, Timişoara, Hunedoara şiBraşov.

DRÄXLMAIER Group este unul dintre cei mai mari angajatori din economia locală şi livrează produse şi servicii, din România, producătorilor de automobile din întreaga lume.

DRÄXLMAIER Group este un furnizor de componente auto de talie internațională cu sediul central în Germania, având peste 60 de locații în mai mult de 20 de țări. Compania are, în prezent, aproximativ 70.000 de angajați în întreaga lume. Datorită muncii și capacității lor de inovare, DRÄXLMAIER Group a ajuns lider în domeniul tehnologic pentru segmentul premium de automobile.

Inventatorul cablajului specific fiecărui client, DRÄXLMAIER Group a patentat inovații în domeniul sistemelor de condus convenționale și alternative, precum și în domeniul componentelor electrice și electronice. Printre acestea se numără sistemele de cablaj și cele de baterii de înaltă tensiune. Ca lider de piață în crearea interioarelor pentru automobilele premium, DRÄXLMAIER Group furnizează console centrale, borduri și uși, precum și module de cockpit. În 2018, DRÄXLMAIER Group a realizat o cifră de afaceri de 4,6 miliarde de euro.

Printre clienții noștri se numără Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, și Volkswagen.

Asociația Școala Mamei Junior oferă din anul 2003 servicii destinate femeilor însărcinate, viitorilor tătici, dar și proaspeților părinți și copiiilor acestora.

Până în prezent s-au adresat la peste 7500 cupluri din toată țara prin intermediul cursurilor prenatale și de puericultură în sală și unui număr de peste 200.000 de părinți din mediul online. Proiectul social de suflet este hidroterapia, prin care oferă ședințe gratuite de terapie prin apă pentru 250 beneficiari cu vârste între 2 luni și 18 ani, copii cu diverse dizabilități locomotorii și psihiatrice. Proiectul este susținut exclusiv de sponsorizări și voluntariat. Asociația Școala Mamei Junior și-a inceput activitatea strict cu sedințe de gimnastică, cursuri și pregătirea femeilor însărcinate pentru momentul nașterii. Fiecare program s-a dezvoltat mai apoi în urma unor nevoi sesizate și din dorința de a ne implica.