Informare masă rotundă

Informare cu privire la stadiul de implementare a activităților din cadrul proiectului „Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara” cod SIPOCA 1206/cod MYSMIS 153860

       În data de 05.05.2022 s-a semnat contractul de finanțare nr.704 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Deva, în calitate de beneficiar, pentru proiectul „Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara”, cod SIPOCA 1206/cod MYSMIS 153860, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 “Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”, obiectivul specific 2.1. “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

      Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacitații administrative a Unității administrativ-teritoriale a Municipiului Deva pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu “Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității în autorități si instituții publice 2016-2020”.

     În data de 17.01.2023 la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara – Sala Europa, str. Gheorghe Barițiu, nr.2, municipiul Deva s-a desfășurat evenimentul MASĂ ROTUNDĂ cu tema  Implementarea instrumentului CAF 2020, conform Activității: A.3. Introducerea instrumentului de management al calității și performantei CAF la nivelul UAT Municipiul Deva din cadrul proiectului.

       La eveniment au participat membrii ai grupului țintă, membrii din echipa de implementare a proiectului, reprezentanți din partea: Instituiției Prefectului–Judetul Hunedoara, Primăriei Municipiului Brad, precum și reprezentanții serviciilor de consultanță în implementarea CAF.

       În prima parte a evenimentului s-au prezentat: obiectivul general al proiectului, obiectivele specifice ale proiectului, activitățile și rezultatele așteptate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totala a proiectului (defalcată pe surse de finanțare).

      În partea a doua a evenimentului s-a prezentat instrumenul CAF 2020 și s-au purtat discuții interactive cu privire la: cultura organizațională, ce presupune procesul de autoevaluare CAF  și implementarea instrumentului CAF 2020, prin ce sunt atinse într-o instituție publică rezultatele excelente cu privire la performanță și calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

        De asemenea, s-au discutat și probleme legate de dezvoltarea durabilă și importanța protecției mediului, precum și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

        Toți participanții la eveniment au  primit  materiale publicitare (broșură, notes, mapă și pix).

Echipa de implementare a proiectului

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.