Înscrieri pentru studii de master la Filiala Deva a ASE Bucureşti – 23-27 iulie 2021!

Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de înscriere şi admitere online pentru programul de masterat “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”, învăţământ de zi cu frecvenţă, cu durata de doi ani (50 de locuri).

Înscrierea se desfăşoară online, în perioada 23-27 iulie 2021, pe platforma admitere.ase.ro, unde candidaţii vor încărca dosarul de concurs şi vor achita taxa de înscriere (250 lei).

Admiterea se face prin concurs, desfăşurat online, pe admitere.ase.ro. Candidaţii vor fi ierarhizaţi în funcţie de media de admitere, calculată ca medie ponderată între rezultatele la proba de specialitate – 40% (test-grilă, susţinut online, în data de 29 iulie 2021) şi media obţinută la examenul de licenţă – 60%.

Tematica şi bibliografia pentru testul grilă sunt afişate pe platforma admitere.ase.ro, în “Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021” (Anexa 4), care poate fi consultată accesând linkul: https://www.senat.ase.ro/wp-content/uploads/2021/20210523/Hot.Senat%20nr.%2064%20din%2023.05.2021_Metod._adm.prog.master%202021-2022.pdf#page=2.

Persoanele care nu sunt familiarizate cu mediul online pot solicita sprijin din partea Centrului Teritorial Deva al ASE București (Deva, Piaţa Unirii, nr. 3, telefon 0772.168.483).

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

-copia diplomei de licenţă (sau echivalentă)/adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2021)

-copia foii matricole sau a suplimentului la diplomă de la licenţă

-copia diplomei de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) şi a foii matricole (sau echivalentă)

-copia certificatului de naştere

-copia cărţii de identitate

-copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul)

-declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare (se completează pe admitere.ase.ro)

-o fotografie tip legitimaţie

-copia adeverinţei medicale (eliberată de medicul de familie), din care să rezultate că solicitantul este apt pentru înscrierea la master

-dovada achitării taxei de înscriere (în cazul plăţii prin virament bancar)

-declaraţie pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii.

Candidaţii care nu au absolvit programele de licenţă la ASE Bucureşti, promoţia 2021 vor completa, la înscriere, datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este 5.000 de lei şi poate fi achitată în două rate egale. Prima rată (50% din taxă) se va achita online, în perioada 2-4 august 2021.

Informații suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0772.168.483 și 0372.790.592 sau pe adresa de e-mail [email protected] (Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București).

Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.