Lansare Măsura 41.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”

APEL DE SELECTIE 2 / 2014

Numar de referinta al sesiunii de proiecte: M 41.121-II-2014

1 Data lansarii apelului de selectie:            25 aprilie 2014
2 Data limita de depunere a proiectelor:    05 mai 2014  orele 12
3 Beneficiari eligibili

Persoană fizică;

Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările si  completările ulterioare;

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările si  completările ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările si  completările ulterioare;

Societate în nume colectiv SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările si  completările ulterioare);

Societate în comandită simplă  SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi  completările ulterioare);

Societate  pe  acţiuni    SA  (înfiinţată  în  baza  Legii  nr.  31/  1990,  cu  modificarile şi  completările ulterioare);

Societate  în  comandită  pe  acţiuni    SCA  (înfiinţată  în  baza  Legii  nr.  31/  1990,  cu  modificările şi completările  ulterioare);

 Societate cu răspundere limitată SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările  şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile  şi completările ulterioare);

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991)  cu modificările ş i completările  ulterioare;

Societate  cooperativă  agricolă  (înfiinţată  în  baza  Legii  nr.  1/  2005)  cu  modificările şi completările ulterioare;

Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările şi completările  ulterioare,  doar  cu  condiţia  ca  investiţiile  realizate  să  deservească  interesele  propriilor  membri;

Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările şi completările  ulterioare), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor  membri.

4 Fondul disponibil
           MASURI  din  PDLMAXA  4  LEADER  din  PNDR FOND TOTAL / MASURAdisponibil Intensitatea sprijinului neramburasabil /proiect (%)
Masura  41.121  „Modernizarea exploatatilor agricole”

19.973

50%

*conform Planului de Dezvoltare Locala a Microregiunii-PDLM si al Hot. AG nr.45 din 04.11.2013 si conform  adresei nr.66.103/04.11.2013 emisa de AM PNDR privind modificarea Planului de Dezvoltare Locala inregistrata la Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL cu nr.282/04.11.2013.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 23.183 Euro .

Valoarea totala  a unui proiect : 400.000 Euro

5 TERITORIUL GAL:

judetul Hunedoara comunele: Batrana, Bunila, Baru, Banita, Cerbal, Densus, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Ilia, Lelese, Lapugiu de Jos, Lunca Cernii de Jos, Pestisu Mic, Pui, Rachitova, Riu de Mori, Sarmizegetusa, Salasu de Sus, Sintamaria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplita, Totesti, Vetel

judetul Caras-Severin comuna: Rusca Montana.

6 Informatii detaliate-documente justificative necesare la depunerea proiectului

Solicitantii vor intocmi proiectele conform cerintelor din fisa masurii din PNDR si Ghidului Solicitantului-GS in vigoare in momentul lansarii apelui de selectie, aferente masurii 41 121. Documentele necesare sunt disponibile in format electronic pe site-urile www.apdrp.ro, www.madr.ro si www.tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro

7 Date de contact GAL

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL

Pentru detalii si informatii suplimentare  nu ezitati sa ne contactati!

Tel/Fax: 0354 411 150

Email: [email protected]

In fiecare zi,

luni si vineri intre intre orele 08.00-20.00;

sambata si duminica intre orele 10.00- 14.00

–       in data de 14 aprilie 2014 – pana la ora 12.

Sediul central : cladirea CEPROMIN, etaj 3, camera 317, municipiul  Deva, judetul Hunedoara

Sediul social: strada Mihai EMINESCU, nr 256, comuna Vetel, sat Vetel, judetul Hunedoara.