ANUNT LICITATIE PUBLICA

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SĂLAȘU DE SUS, strada PRINCIPALĂ, nr.114A, județul HUNEDOARA, telefon 0254779501, fax 0254779501, email: [email protected] , cod fiscal 5453819, organizeaza LICITATIE PUBLICA in vederea INCHIRIERII UNUI SPATIU în suprafață de 65,77 mp situat în Sălașu de Sus la numărul 22, C.F. 62950, număr cadastru 62950 Sălașu de Sus, spațiu ce aparține domeniului public al comunei Sălașu de Sus, cu destinația FARMACIE, conform H.C.L. 29/31.05.2021 și temeiul legal O.U.G. 57/2019.
Informațiile privind documentația de atribuire Se regăsesc in Caietul de sarcini.
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere, de la Secretariatul Primăriei Sălașu de Sus, după achitarea taxei de 50 lei.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Secretariat al Primăriei Sălașu de Sus, telefon : 0254779501, strada Principală, număr 114A, județul Hunedoara.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Costul Caietului de Sarcini – 50 lei/ exemplar, se achită la casieria Primăriei comunei Sălașu de Sus.
Data-limită pentru solicitarea clarificarilor:
20/08/2021, ora 10:00.
Informații privind ofertele:
Data-limită de depunere a ofertelor:
30/08/2021, ora 14:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Sălașu de Sus, Compartimentul Secretariat, strada Principală, numărul 114A, județul Hunedoara, cod poștal 337420 .
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
02/09/2021, Ora 10:00. Sala de Sedinte a Primăria comunei Sălașu de Sus, strada Principală, numărul 114A, județul Hunedoara.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Hațeg, str. Mihai Viteazu, nr.tel. 0254770922, email: [email protected] .
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :
02/08/2021
Inocmit de: Primar:
Insp. Sp. Socaci Ramona Vlad Ioan

Apasă aici pentru a adăuga propriul text

1 răspunde

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.