Sondarea opiniei publice cu privire la percepția activității de judecată din cadrul Curții de Apel Alba Iulia – o reușită

La inițiativa președintelui Curții de Apel Alba Iulia, dl. judecător Liviu Gheorghe ODAGIU (foto), a fost derulată în premieră o activitate de sondare a opiniei publice privind percepția asupra activității instanței, prin intermediul unui chestionar propriu. 

Principalele obiective ale chestionării participanților la activitatea de judecată au fost: identificarea tipurilor de servicii accesate de publicul instanței, furnizarea unui feedback din partea beneficiarilor referitor la calitatea serviciilor furnizate, stabilirea gradului de încredere în actul de justiție realizat la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, identificarea modalităților de îmbunătățire a activității la nivelul instanței.

În urma procesării și analizării celor 101 chestionare completate, majoritatea în format electronic, au rezultat aspecte relevante, atât pentru evaluarea managerială a activității instituției și a personalului, cât și pentru implementarea unor soluții administrative concrete de îmbunătățire a funcționării instanței și a calității serviciilor oferite, prin raportare la așteptările directe ale principalilor beneficiari.        

Este important de remarcat că – după cum susținea dl. judecător Liviu Gheorghe ODAGIU, în calitatea sa de președinte a Curții de Apel Alba Iulia – activitatea de sondare a opiniei publice, prin numărul de respondenți, dar mai ales prin diversitatea categoriilor de persoane care și-au exprimat punctul de vedere și implicarea acestora în formularea răspunsurilor, inclusiv prin critici constructive și propuneri concrete de îmbunătățire, și-a atins scopul inițial de a reprezenta un instrument relevant de referință, o radiografie utilă a percepției publice față de activitatea Curții de Apel Alba Iulia.

            La fel de important este ca datele rezultate din procesarea chestionarelor să fie avute în vedere în mod concret la organizarea și îmbunătățirea activității instanței. În acest sens, dar și în  semn de mulțumire și respect față de persoanele care au participat voluntar la activitatea de sondare a opiniei publice subliniem că toate propunerile exprimate au fost centralizate și analizate corespunzător, o parte dintre ele fiind deja implementate sau în curs de aplicare, în funcție de resursele disponibile în prezent:

  • Activitatea de digitalizare și facilitare astfel a accesului la justiție la nivelul Curții de Apel

Alba Iulia continuă, la începutul acestui an fiind implementată, cu sprijinul colegilor de la Tribunalul Arad, o nouă aplicație foarte utilă, LISTA DE ȘEDINȚE, accesibilă la toate instanțele din circumscripția teritorială pe Portalul http://portal.just.ro/. Referitor la problemele sau lipsurile sesizate la scanarea documentelor în aplicația Dosar electronic, reamintim că la Curtea de Apel Alba Iulia a fost introdusă deja o procedură de identificare și remediere a problemelor de acces la Dosarul electronic, în condițiile în care, dat fiind volumul suplimentar de muncă necesar pentru scanarea și procesarea tuturor documentelor, e foarte posibil să apară și erori. Prin urmare, recomandăm ca atunci când se constată o problemă de acces sau alte dificultăți legate de funcționarea aplicației, persoanele interesate să se adreseze direct și imediat (telefonic sau prin        e-mail) Biroului de informare și relații publice din cadrul instanței, urmând ca problema să fie verificată și remediată în cel mai scurt timp.

  • O observație interesantă ce se desprinde din analiza unor răspunsuri din chestionar este că,

pentru succesul procesului de informatizare și un efect pozitiv, inclusiv asupra duratei procedurilor judiciare, este nevoie și de implicarea participanților la actul de justiție și de asumarea deopotrivă a acestui progres tehnic inevitabil.

            Astfel, un procent semnificativ dintre respondenți (aproximativ 30%) și-au exprimat nemulțumirea cu privire la durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor sau a perioadei de timp scurse de la data înregistrării acțiunii  până la primul termen de judecată. În același timp, doar 25% dintre respondenți declară că au optat până în prezent pentru procedura electronică Transmitere Document Securizat, care ar permite inclusiv transmiterea citațiilor, a întâmpinărilor și a altor documente în format electronic și astfel ar determina în cauzele respective o economie de timp importantă față de comunicarea în format hârtie prin intermediul serviciilor poștale. Altfel spus, creșterea nivelului de utilizare al aplicației Transmitere Document Securizat la nivelul la care este de exemplu utilizată în prezent aplicația Dosar Electronic (peste 70% dintre respondenți) ar putea avea un impact pozitiv asupra scăderii duratei procedurilor judiciare.

            În concluzie, recomandăm tuturor persoanelor care au procese pe rol și doresc proceduri mai rapide și termene mai scurte să opteze pentru procedura de citare și comunicare electronică prin aplicația Transmitere Document Securizat.

  • Cu privire la propunerile de îmbunătățire a procedurii de stabilire a intervalului orar de

judecare al cauzelor menționăm că, în acest scop, din inițiativa conducerii Curții de Apel Alba Iulia, a fost finalizat recent „Ghidul pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia teritorială” realizat în urma unui dialog interprofesional judecători-grefieri-avocaţi și care va fi implementat în perioada următoare la nivelul tuturor instanțelor din circumscripția teritorială.

  • Accesul la practica judiciară a instanței este o preocupare constantă a Curții de Apel Alba

Iulia, iar în acest sens recomandăm persoanelor interesate să acceseze secțiunea special creată pe site-ul propriu www.curteadeapelalbaiulia.ro unde pot fi vizualizate inclusiv recursurile în interesul legii promovate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia, dar și sesizările adresate ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile sau cererile preliminare adresate CJUE. De asemenea, recent a fost relansată realizarea Buletinelor de Jurisprudență anuale ale Curții de Apel Alba Iulia menționate de unii respondenți și care vor fi publicate în curând prin toate mijloacele de informare. 

            Privind facilitarea accesului la compartimentele publice și sălile de judecată aflate majoritatea la etajul II al Palatului de Justiție, precizăm că în prezent la Curtea de Apel Alba Iulia se află în derulare proiectul de „Montare a două ascensoare de persoane pe structură metalică proprie lipite de clădire”, care sperăm să fie finalizat în acest an, după ce anul anterior s-a reușit contractarea serviciului de proiectare și s-au obținut avizele și autorizațiile necesare.

  • Referitor la situația spațiului de care dispune Curtea de Apel Alba Iulia, este o realitate observată și de respondenți că în prezent acesta este insuficient şi impropriu utilizării corespunzătoare, prin raportare la standardele din domeniu și așteptările justițiabililor. Cu toate eforturile întreprinse în ultimii ani, de modernizare, refuncționalizare și optimizare a spațiilor disponibile, proiectul managerial al conducerii instanței de reorganizare (astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat al justiţiei, cu mai mult spațiu pentru Arhivă și celelalte compartimente, inclusiv pentru un birou al avocaților și al consilierilor juridici) va putea fi finalizat doar pe măsura eliberării clădirii de către instituţiile cu care împărțim în prezent folosinţa imobilului.

             Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.