TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE

Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sărbătoresc la Constanța, în data de 12 septembrie 2023, 9 ani de activitate, timp în care au soluționat un număr important de litigii civile.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o instituție privată care funcționeazăîn România, din anul 2014, rolul acesteia fiind degrevarea  instanțelor judecătorești de un număr din ce în ce mai mare de dosare civile, ajutând în acest fel atât statul, cât și justițiabilul român. Acest tribunal privat judecă cu rapiditate, cu costuri rezonabile, în condiții de confidențialitate și cu șanse egale pentru părțile aflate în conflict, în maxim șase luni, cauze civile.

În cadrul tribunalului pot fi soluționate: cauzele privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.), litigiile între profesionişti și cele privitoare la relațiile de serviciu, disputele din domeniul proprietăţii intelectuale și cele referitoare la protecţia consumatorului, litigiile rezultate din raporturile de vecinătate și cele din domeniul asigurărilor, precum și latura civilă din cauzele penale. Nu pot fi soluționate cauze privitoare la drepturi de care părțile nu pot să dispună.

Competenţa teritorială a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este nelimitată, pot fi supuse arbitrajului atât litigii naționale, cât și internaționale, singura condiție fiind ca părțile să fi încheiat în prealabil o convenție arbitrală prin care să desemneze acest tribunal să soluționeze cauza.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt absolvenți de studii juridice. Pe cale de excepție, fără a depăși procentul de 10%, în cadrul tribunalului lucrează și arbitri din alte domenii de activitate.

Primirea în rândul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat se face pe bază de examen, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a tribunalului și a Regulamentului de primire în profesia de arbitru, publicate pe site-ul www.tribunal-arbitraj.ro. Examenul are două componente: teoretică şi practică, cea de-a doua presupunând o parte aplicativă. Arbitrii nou admiși în profesie parcurg un program de pregătire practică inițială de 120 de ore. Periodic arbitrii participă la cursuri, seminarii, dezbateri, care se constituie în pregătire profesională continuă.

Programul manifestării organizate la Constanța,cu prilejul împlinirii a 9 ani de activitate a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cuprinde:

  • Prezentarea principalelor repere ale activității Tribunalului în cei nouă ani de activitate, de către președintele Tribunalului, doamna Rodica Vlaicu;
  • Acordarea de plachete și distincții arbitrilor care au avut o contribuție deosebită în evoluția Tribunalului, precum și persoanelor din afara instituției care au susținut activitatea acesteia;
  • Lansarea cărții „De la cultura populară la Fake news. Demoni și troli în cultura contemporană”, autori Diana Scarlat și Claudiu Coman;
  • Dezbaterea „Verificarea competenței Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat de a soluționa cauze civile”.

Privitor la activitatea desfășurată de la înființare și până în prezent, Rodica Vlaicu președintele tribunalului a declarat că „În cei 9 ani de activitate Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a organizat zeci de evenimente pe tema arbitrajului, fie că vorbim de conferințe, dezbateri, depuneri de jurământ, a semnat 32 de parteneriate cu organizații patronale și sindicale, instituții publice, universități de prestigiu, organisme profesionale din domeniul juridic și alte entități care prin activitatea lor au un rol important în susținerea intereselor economice și culturale ale românilor și pe linia apărării drepturilor omului.

Din anul 2017 suntem organizatori de stagii de practică pentru studenții și masteranzii facultăților de drept. În acest sens menționez stagiile de practică la care au participat  studenții și masteranzii din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, Academiei de Studii Economice din București și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Totodată, precizez că reprezentanții tribunalului în ultimii doi ani au participat la Studiul privind eficientizarea stagiilor de practică ale studenților, coordonat de Asociația Absolvenților ALUMNI ASE.

Instituția a prezentat, în luna august 2019, Guvernului României un Proiect de eficientizare a sistemului judiciar și de ordine publică prin încurajarea de către insituțiile statului a mecanismelor alternative de soluționare a conflictelor (arbitraj și mediere), iar în 2023 a înaintat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale o propunere privind soluționarea prin arbitraj și mediere a litigiilor privitoare la contractul individual de muncă. 

Reprezentanții Tribunalului din 2017 și până în prezent participă la lucrările Comisiilor de Dialog Social constituite la nivelul Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne.”

Totodată, potrivit declarațiilor doamnei Rodica Vlaicu, Asociația de Arbitraj Instituționalizat, organizațiaîn cadrul căreia funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, este înscrisă pe lista ONG-urilor acreditate la Camera Deputaților, în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din evidența Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și în Registrul Asociațiilor și fundațiilor din evidența Secretariatului General al Guvernului României.

În anul 2019, aceasta a fost propusă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să facă parte din Colegiul Consultativ al Asociațiilor și Fundațiilor care funcționează în cadrul Secretariatului General al Guvernului.”

Rodica Vlaicu mai susține că la această oră tribunalul dispune de 320 de arbitrii, din toate zonele țării, pregătiți să soluționeze litigiile în care au fost desemnați. „Până la această oră, arbitrii tribunalului au soluționat aproape 1500 de cauze. Dacă în primii ani de activitate am avut doar câteva dosare pe an, numărul acestora a crescut exponențial, ajungând în prezent să soluționăm sute de cauze într-un an. La creșterea numărului de dosare au contribuit substanțial protocoalele semnate cu mediul de afaceri, precum și parteneriatul încheiat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, care în anul 2017 a emis Norma nr.18/2017 prin care încurajează soluționarea pe căi alternative a litigiilor din domeniul asigurărilor” – a explicat președintele Tribunalului.

Concluzionând, Rodica Vlaicu a subliniat că „activitatea noastră în cei nouă ani de existență a avut un trend ascendent. În toți acești ani Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizata contribuit substanțial la dezvoltarea arbitrajului în România, având rol de promotor în popularizarea acestei căi alternative de soluționare a disputelor, stârnind interes în mediul juridic, fapt demonstrat de creșterea numărului de evenimente dedicate în ultimul an arbitrajului, precum și de apariția, fără a fi răutăcioasă, „ca ciupercile după ploaie”, aunui număr relativ mare de entități de arbitraj  comparativ cu perioada dinaintea anului 2014, când noi ne-am înființat. Trăgând linie, având în vedere interesul mediului juridic și de afaceri pentru arbitraj, apariția unui număr mare de entități de abitraj, care în funcție posibilitățile de care dispun promovează această procedură, precum și subdimensionarea cu personal a instanțelor judecătorești cu implicații asupra termenelor de finalizare a soluționării cauzelor, pot afirma că începe era arbitrajului în România.”

/

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.