Elevii Liceului Tehnologic „Transilvania” Deva și pregătirea lor europeană

Educația contemporană are o abordare centrată pe elev, pe individ, pe obţinerea competenţelor şi dezvoltarea aptitudinilor acestuia, precum şi pe consilierea şi căutarea acelor strategii care să-l determine pe elev să ajungă la potențialul său maxim.

Pe acest fond, recent am stat de vorbă cu prof. dr. Lavinia ILINA (foto), care ne-a declarat în exclusivitate.

 Învăţarea centrată pe elev presupune folosirea abordărilor care sunt ȋn legătură directă cu abilităţile cheie necesare tinerilor absolvenţi, ȋn căutarea unui loc de muncă.

Proiectele şi parteneriatele europene sunt promotoarele unor direcții inovative de dezvoltare instituțională şi ȋntotdeauna conferă o dimensiune europeană ofertei educaționale. Proiectele derulate ȋn cadrul consorţiului educaţional sunt cadrul perfect pentru o astfel de abordare, pentru că se bazează pe expertiza educațională a mai multor parteneri ce conlucrează pentru identificarea celor mai optime scenarii didactice care să ducă la îndeplinirea acelor deziderate. Orice proiect este în sine un unicat, atȃt din punct de vedere al partenerilor, cȃt şi al tematicii propuse, care au drept rezultat împletirea culturilor naționale, a particularităților sistemice şi, mai ales, al celor care contribuie la bunul mers şi la finalizarea proiectului.

Experienţa şi rezultatele acumulate prin participarea la proiecte şi programe educaţionale naţionale şi internaţtionale, la stagii de pregătire practică ȋn centre de formare cu dotare modernă, actuală asigură elevilor o pregătire la nivelul standardelor europene.

La nivelul Liceului Tehnologic „Transilvania” Deva derularea proiectelor europene a devenit o tradiţie. În calitate de consilier pentru proiecte şi programe educative, dar şi de responsabil proiecte europene, exemplific prin enumerare proiectele derulate în ultimii ani:

  • Proiectul de mobilitate ERASMUS+ în domeniul formării profesionale -VET “Let’s Build The Future Together” – nr. proiect: 2014-1-RO01-KA102-001401– implementat în perioada: 2014-2016;
  • Proiectul de mobilitate ERASMUS+ „Mobilitate Erasmus pentru Stimularea Angajabilităţii Viitoare” nr. proiect:  2016-1-RO01-KA102-024331- implementat în perioada 2016-2018.
  • Proiectul ROSE ,,VIITOR”acord de grant nr. 413/SGL/RII/01.01.2018 – implementat în perioada 2018-2022.
  • Proiect ȘANSA – nr. proiect: POCU/90/6.13/6.14/107621 – implementat în perioada 2018-2019.
  • Proiectul de mobilitate ERASMUS+  „Erasmus+, Instruire pentru Viitor!” nr. proiect:  2018-1-RO01-KA102-048571- implementat în perioada 2018-2019.
  • Proiectul de mobilitate ERASMUS+  „Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician!” nr. proiect:  2020-1-RO01-KA102-079535- implementat în perioada 2020-2022.

În cadrul proiectului Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician!84 de elevi (6 fluxuri a câte 14 elevi) au beneficiat de experienţe profesionale deosebite prin practica ȋn centre de formare din Uniunea Europeană. Elevii studiază la liceele care fac parte din Consorţiul educaţional ȋnfiinţat pentru desfăşurarea proiectului, adică: Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva (elevi de clasa a XI-a de la Calificarea profesională Tehnician de telecomunicații şi Tehnician ȋn transporturi, precum şi de la ȋnvăţământul profesional Mecanic auto); Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara (elevi de la Calificarea Tehnician Operator Tehnică de calcul), Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Vulcan (Tehnician Operator CAD), Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria (Tehnician Operator CAD).

Tot ȋn cadrul acestui proiect s-a desfășurat şi o mobilitate STAF VET – pe domeniul management ȋn cadrul căreia au beneficiat de pregătire managerială 12 profesori şi directori din cele 4 licee.

Prin munca susţinută şi ca o recunoaştere a activităţii didactice şi manageriale am reuşit obţinerea Acreditare Erasmus+ ,,SPER – Stagii de Practică Europene Recunoscute!”nr. acreditare:  2020-1-RO01-KA120-VET-095761.

În anul şcolar 2021-2022, ȋn cadrul acestui proiect european au beneficiat de practică ȋn centre de formare peste hotare 6 fluxuri de elevi, iar 5 elevi absolvenţi de liceu şi ai ȋnvăţămȃntului profesional vor desfăşura un stagiu de  practică de 3 luni (august, septembrie şi octombrie 2022) la sediul BMV din Lisabona, Portugalia.

Deşi ne aflăm ȋn vacanţă, un număr de 14 elevi din clasa a X-a – Calificarea profesională Electrician, electronist auto de la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva derulează practica profesională ȋn centrul de formare CEPRA (Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel) ȋn Lisabona, Portugalia sub coordonarea prof. Lavinia Ilina şi prof. Daniela Maria Ştefan.

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără excelenta colaborare dintre conducerea şcolii, prof. Demeter Sorin Marin, a partenerilor din Lisabona, Portugalia – Casa Da Educação – Doamna Rosario Pires, a reprezentanţilor centrului de formare CEPRA – Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel, domnului director António Caldeira, a tutorilor de practică, excelenţi specialişti, care au pregătit elevii pe durata desfăşurării practicii, domnii Jose Figeiredo, Luis Silva, Sergio Coelho.

Atȃt pregătirea practică, dar şi pregătirea culturală ȋşi vor pune amprenta asupra dezvoltării elevilor care beneficiază de aceste oportunităţi deosebite şi vor face mult mai uşoară ȋncadrarea lor pe piaţa muncii.

Au consemnat Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.