Şedinţă ordinară a Consiliului Local Deva, LUNI, 30 ianuarie

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință ordinară, pentru luni, 30 ianuarie 2023, ora 13:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 91/2023.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâre, privind:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 402/2018 privind aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de asistență socială Deva, ulterior modificată;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 – cinci ani de la data expirării acestora, pentru un număr de 2 – două locuinţe situate în imobilul ANL1 din municipiul Deva, Aleea Moților nr. 2A;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Aprobarea vânzării către chiriașul titular Toma Anamaria, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.Bejan, bl.64, sc.B, et.4, ap.91, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4. Aprobarea vânzării către chiriașii Floruța Marcela și Floruța Petru-Gheorghe, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, Aleea Pescarilor, bl.K5, sc.1, et.IX, ap.37, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5. Aprobarea vânzării către chiriașii Moț Loghin și Mitu Constanța, a imobilului construit din fondurile statului, situat în municipiul Deva, str.George Enescu, bl.6, sc.1, et.3, ap.11, în baza Decretului-lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Deva pentru anul 2023, la nivelul municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7. Aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023, estimate a se efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe raza municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.474/2022, privind finanțarea burselor şcolare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10. Participarea municipiului Deva prin Consiliul local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Deva în parteneriat cu Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest – ACDV, la desfășurarea Concursului regional de dezbateri ,,Deva Open” eveniment ce se va desfășura în perioada 17 -19 februarie 2023;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale acoperiș Școală Primară din Cristur”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12. Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – D.A.L.I., la obiectivul de investiții „Reabilitare clădire cu destinația magazie și garaje, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.20”, municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici etapa proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sală de Sport Robert Singer”, strada Titu Maiorescu, nr.30A, municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14. Aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Hale” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Hărăului, nr. 27;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială – Locuințe colective” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul 22 Decembrie, nr.100;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16. Închirierea spaţiului situat în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, în suprafață de 62 mp, către Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr.74838 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. George Enescu, în spatele bl.B și B-dul Iuliu Maniu, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 223 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Hortensiei, nr.13, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 68407 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Nuferilor, în spatele bl.D5, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în CF nr. 68438 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str.Nuferilor, în spatele bl.D5, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp,înscris în C.F. nr. 79012, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului 2, poziția 5 județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr. 71300, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului numărul 2, poziția 2 județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr. 79014, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Piața Victoriei, în spatele blocului 2, poziția 4 județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24. Acceptarea unei donaţii din partea numiților Ardelean Dorel, Ardelean Septimia – Elena, Buftea Maria – Iuliana, Bota Cosmin – Rafael și Bota Iulia – Elena, a unui teren în suprafață de 159 mp, situat în localitatea Deva, zona strada Plaiului, județul Hunedoara, în vederea extinderii și amenajării drumului;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26. Închirierea spaţiului, în suprafață de 51 mp și a spațiului în suprafață de 18,23 mp, spații situate în municipiul Deva, b-dul 22 Decembrie, bl.D3, parter, județul Hunedoara către Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Hunedoara, respectiv către doamna Pollyanna Hanellore Hangan – Deputat Partidul Uniunea Salvați România;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28. Încetarea Contractului de concesiune nr.23/2015 încheiat între Municipiul Deva și societatea Mary Ela Com SRL;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29. Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2023;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

30. Aprobarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

Iniţiator consilier local Lucian Marius Mara

31. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 448/2020 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021;

Iniţiatori consilieri locali Marius Mane și Tiberiu Claudiu Barstan

II. Diverse

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.